De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt voor de financiële stabiliteit in de eurozone en voor de gevolgen van stijgende rentevoeten.

In het verbale geweld na de publicaties van de Europese Commissie en de OESO is een belangwekkende analyse van de ECB gisteren nagenoeg verloren gegaan. Ze heeft het over de financiële stabiliteit in de eurozone in de Financial Stability Review.

De OESO liet al verstaan dat de economische groei in de eurozone beduidend slechter is dan in de andere rijke landen van de wereld. De ECB doet er nog een schep bovenop. Ze benadrukt drie elementen.

• De winstgevendheid van de banken komt bijkomend onder druk als gevolg van kredietverliezen door de aanhoudende recessie. Volgens de ECB is de solvabiliteit van de Europese banken globaal verbeterd. Toch komen nieuwe verliezen erg hard aan. De sector is nog niet helemaal hersteld van de klappen tijdens en na de financiële crisis.

• Nieuwe spanningen in de obligatiemarkten. Als gevolg van lage groei/recessie, blijvend zwakke publieke financiën en de trage uitvoering van structurele hervormingen blijft de spanning op de obligatiemarkten voor sommige eurolidstaten te groot. De ECB wijst niet echt landen met de vinger, maar het is duidelijk dat het om Griekenland en Portugal en allicht zelfs nog meer om Spanje en Italië gaat. Om van Frankrijk maar te zwijgen.

• De fragmentatie van het Europese bankwezen blijft acuut aan de orde. In de zwaarst getroffen crisislanden blijft de financiering van de banken een ernstig probleem. De fragmentatie van het Europese bankwezen leidt onder meer ook tot erg uiteenlopende kostenprijzen voor krediet.

In een laatste punt waarschuwt de ECB voor wat ze noemt "reassessment of risk premia in global markets". Dat is in typisch central bank speak een duidelijke waarschuwing voor de gevolgen van wat zich de voorbije maanden afspeelde op de financiële markten, en zeker ook op de aandelenmarkten.

Uiteraard zegt de ECB het niet met even veel woorden, maar uit de analyse kan je heel duidelijk opmaken dat de ECB vreest dat de stijging van de koersen heel veel te maken heeft met het monetaire beleid in landen als de VS en Japan, en relatief weinig met de fundamentele economische ontwikkelingen. Nog iets scherper: de ECB laat duidelijk voelen dat zij vreest dat we in een nieuwe zeepbelsituatie zitten.

De ECB zegt expliciet bevreesd te zijn voor de gevolgen van rentestijgingen die mogelijk in de pijplijn komen. De ontwikkeling van de voorbije dagen op de Japanse aandelenmarkten verlenen ondersteunen de inschattingen van de ECB.

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt voor de financiële stabiliteit in de eurozone en voor de gevolgen van stijgende rentevoeten.In het verbale geweld na de publicaties van de Europese Commissie en de OESO is een belangwekkende analyse van de ECB gisteren nagenoeg verloren gegaan. Ze heeft het over de financiële stabiliteit in de eurozone in de Financial Stability Review. De OESO liet al verstaan dat de economische groei in de eurozone beduidend slechter is dan in de andere rijke landen van de wereld. De ECB doet er nog een schep bovenop. Ze benadrukt drie elementen. • De winstgevendheid van de banken komt bijkomend onder druk als gevolg van kredietverliezen door de aanhoudende recessie. Volgens de ECB is de solvabiliteit van de Europese banken globaal verbeterd. Toch komen nieuwe verliezen erg hard aan. De sector is nog niet helemaal hersteld van de klappen tijdens en na de financiële crisis. • Nieuwe spanningen in de obligatiemarkten. Als gevolg van lage groei/recessie, blijvend zwakke publieke financiën en de trage uitvoering van structurele hervormingen blijft de spanning op de obligatiemarkten voor sommige eurolidstaten te groot. De ECB wijst niet echt landen met de vinger, maar het is duidelijk dat het om Griekenland en Portugal en allicht zelfs nog meer om Spanje en Italië gaat. Om van Frankrijk maar te zwijgen. • De fragmentatie van het Europese bankwezen blijft acuut aan de orde. In de zwaarst getroffen crisislanden blijft de financiering van de banken een ernstig probleem. De fragmentatie van het Europese bankwezen leidt onder meer ook tot erg uiteenlopende kostenprijzen voor krediet. In een laatste punt waarschuwt de ECB voor wat ze noemt "reassessment of risk premia in global markets". Dat is in typisch central bank speak een duidelijke waarschuwing voor de gevolgen van wat zich de voorbije maanden afspeelde op de financiële markten, en zeker ook op de aandelenmarkten. Uiteraard zegt de ECB het niet met even veel woorden, maar uit de analyse kan je heel duidelijk opmaken dat de ECB vreest dat de stijging van de koersen heel veel te maken heeft met het monetaire beleid in landen als de VS en Japan, en relatief weinig met de fundamentele economische ontwikkelingen. Nog iets scherper: de ECB laat duidelijk voelen dat zij vreest dat we in een nieuwe zeepbelsituatie zitten. De ECB zegt expliciet bevreesd te zijn voor de gevolgen van rentestijgingen die mogelijk in de pijplijn komen. De ontwikkeling van de voorbije dagen op de Japanse aandelenmarkten verlenen ondersteunen de inschattingen van de ECB.