Actiris verwijst voor de stijging naar de specifieke demografische evolutie in het Brussels gewest. "We stellen vast dat de Brusselse arbeidsmarkt een aanzienlijke stijging van het aantal nieuwkomers telt. De bevolking op beroepsactieve leeftijd steeg in 2011 met 2,9 procent in Brussel. In absolute aantallen gaat het om 21.530 eenheden." Vooral de jongerenwerkloosheidsgraad blijft een probleem in het Brusselse. Ze bedraagt 32,8 procent in november, nog eens 0,4 procent meer dan vorig jaar. Doordat 50-plussers niet langer vrijgesteld worden, is er ook in deze categorie een forse toename, met 4,3 procent. (Jonas Hamers / ImageGlobe)

Actiris verwijst voor de stijging naar de specifieke demografische evolutie in het Brussels gewest. "We stellen vast dat de Brusselse arbeidsmarkt een aanzienlijke stijging van het aantal nieuwkomers telt. De bevolking op beroepsactieve leeftijd steeg in 2011 met 2,9 procent in Brussel. In absolute aantallen gaat het om 21.530 eenheden." Vooral de jongerenwerkloosheidsgraad blijft een probleem in het Brusselse. Ze bedraagt 32,8 procent in november, nog eens 0,4 procent meer dan vorig jaar. Doordat 50-plussers niet langer vrijgesteld worden, is er ook in deze categorie een forse toename, met 4,3 procent. (Jonas Hamers / ImageGlobe)