DBI staat voor definitief belaste inkomsten. Het systeem van de DBI-aftrek houdt in dat een vennootschap die intresten en dividenden krijgt uit haar investeringen daar, onder bepaalde voorwaarden, slechts minimaal op wordt belast omdat het bedrijf dat ze uitkeert er al taksen op betaalt. Het frequent gebruikte systeem om dubbele belastingen te vermijden kwam vorig jaar in het nieuws toen de oppositiepartij N-VA het ACW zwaar onder vuur nam, vooral voor het gebruik van de DBI-aftrek. Later oordeelde de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) dat de aftrek inderdaad deels niet had mogen worden gebruikt. Volgens De Tijd blijken de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcofin en Arco-plus er ook gebruik van te maken. Vereffeningsverslagen maken melding van in totaal 4,3 miljoen euro aan door de fiscus teruggestorte roerende voorheffing op intresten en dividenden sinds de start van de vereffening in 2011. Naar De Tijd vernam is daar intussen nog een bedrag bijgekomen. (Belga)

DBI staat voor definitief belaste inkomsten. Het systeem van de DBI-aftrek houdt in dat een vennootschap die intresten en dividenden krijgt uit haar investeringen daar, onder bepaalde voorwaarden, slechts minimaal op wordt belast omdat het bedrijf dat ze uitkeert er al taksen op betaalt. Het frequent gebruikte systeem om dubbele belastingen te vermijden kwam vorig jaar in het nieuws toen de oppositiepartij N-VA het ACW zwaar onder vuur nam, vooral voor het gebruik van de DBI-aftrek. Later oordeelde de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) dat de aftrek inderdaad deels niet had mogen worden gebruikt. Volgens De Tijd blijken de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcofin en Arco-plus er ook gebruik van te maken. Vereffeningsverslagen maken melding van in totaal 4,3 miljoen euro aan door de fiscus teruggestorte roerende voorheffing op intresten en dividenden sinds de start van de vereffening in 2011. Naar De Tijd vernam is daar intussen nog een bedrag bijgekomen. (Belga)