Volgens het meest recente voorstel krijgen SWT-gerechtigden (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) een extra toeslag van 50 tot 500 euro, naargelang het soort ploegenstelsel en de leeftijd van de werknemer. Opvallender is dat er - vanaf 2015 - opnieuw het recht werd toegevoegd om vrijwillig op brugpensioen te kunnen gaan. De 29 werknemers van de zogenaamde transitiegroep, die volgens de oude regels werken, krijgen een aanvullende vergoeding van 50 tot 500 euro, naargelang het ploegenstelsel waarin wordt gewerkt. Vandaag vinden drie toelichtingsvergaderingen plaats over het ontwerpakkoord, waarover vervolgens gestemd zal worden. Volgens sociaal bemiddelaar Dimitri Knockaert worden de modaliteiten van de stemming vandaag per brief vastgelegd. "Binnen een ruime week moet de hele operatie afgerond kunnen worden", stelt hij. Om het plan te verwerpen zal opnieuw een tweederdemeerderheid nodig zijn. Vorige keer werd dat aantal net niet gehaald, maar beslisten de bonden alsnog voort te staken. (Belga)

Volgens het meest recente voorstel krijgen SWT-gerechtigden (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) een extra toeslag van 50 tot 500 euro, naargelang het soort ploegenstelsel en de leeftijd van de werknemer. Opvallender is dat er - vanaf 2015 - opnieuw het recht werd toegevoegd om vrijwillig op brugpensioen te kunnen gaan. De 29 werknemers van de zogenaamde transitiegroep, die volgens de oude regels werken, krijgen een aanvullende vergoeding van 50 tot 500 euro, naargelang het ploegenstelsel waarin wordt gewerkt. Vandaag vinden drie toelichtingsvergaderingen plaats over het ontwerpakkoord, waarover vervolgens gestemd zal worden. Volgens sociaal bemiddelaar Dimitri Knockaert worden de modaliteiten van de stemming vandaag per brief vastgelegd. "Binnen een ruime week moet de hele operatie afgerond kunnen worden", stelt hij. Om het plan te verwerpen zal opnieuw een tweederdemeerderheid nodig zijn. Vorige keer werd dat aantal net niet gehaald, maar beslisten de bonden alsnog voort te staken. (Belga)