De daling van de omzet in 2012 was voornamelijk het gevolg van productiedalingen bij grote bedrijven, zoals Ford in Genk, en enkele herstructureringen, aldus Agoria. Vooral het jaareinde was slecht: na zeven kwartalen van nulgroei dook de omzet in het laatste kwartaal met 6 procent omlaag. Volgens Agoria zijn er nog geen aanwijzingen voor een algemene heropleving of voor een verbetering van de werkgelegenheidsvooruitzichten. De federatie voorspelt voor 2013 een omzetdaling van 2,3 procent. Er zouden opnieuw 3.300 banen verdwijnen. Deelsectoren als ICT, luchtvaart en bouw en onderhoud van industriële installaties gaan tegen de trend in en groeien wel nog. In de ICT-sector staat de werkgelegenheid zelfs opnieuw boven het niveau van 2008. De technologische industrie omvat deelsectoren als metaalverwerking, ICT, elektrotechniek en bouwproducten. De hele sector stelt circa 275.000 mensen tewerk. (ANA)

De daling van de omzet in 2012 was voornamelijk het gevolg van productiedalingen bij grote bedrijven, zoals Ford in Genk, en enkele herstructureringen, aldus Agoria. Vooral het jaareinde was slecht: na zeven kwartalen van nulgroei dook de omzet in het laatste kwartaal met 6 procent omlaag. Volgens Agoria zijn er nog geen aanwijzingen voor een algemene heropleving of voor een verbetering van de werkgelegenheidsvooruitzichten. De federatie voorspelt voor 2013 een omzetdaling van 2,3 procent. Er zouden opnieuw 3.300 banen verdwijnen. Deelsectoren als ICT, luchtvaart en bouw en onderhoud van industriële installaties gaan tegen de trend in en groeien wel nog. In de ICT-sector staat de werkgelegenheid zelfs opnieuw boven het niveau van 2008. De technologische industrie omvat deelsectoren als metaalverwerking, ICT, elektrotechniek en bouwproducten. De hele sector stelt circa 275.000 mensen tewerk. (ANA)