Om stroom als 'groen' te mogen verkopen, moeten leveranciers een overeenkomstige hoeveelheid 'garanties van oorsprong' kunnen voorleggen. Dat systeem biedt volgens de Vreg 100 procent garantie over het hernieuwbare karakter van de stroom. In 2013 kwam 30 procent van de geleverde stroom in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen. In het voorgaande jaar was dat nog meer dan de helft, maar toen kregen leveranciers nog een "korting" op de federale elektriciteitsbijdrage. Die is inmiddels afgeschaft, waardoor het aandeel groene stroom is gedaald. Noorwegen blijft ondanks een terugval van 45 procent in 2012 naar 27 procent vorig jaar het belangrijkste herkomstland voor groene stroom in Vlaanderen. De eigen Vlaamse productie (van 10 naar 21 procent) staat op plaats twee, voor IJsland (van 7 naar 15 procent), Zweden (van 11 naar 8 procent) en Denemarken (van 10 naar 8 procent). De geleverde groene stroom was in 2013 voornamelijk afkomstig uit waterkracht (57 procent), biomassa (18 procent) en windenergie (13 procent). Aardwarmte (7 procent) is in opkomst, wat te maken heeft met de opkomst van IJsland als groenestroomleverancier in Vlaanderen. In een brandstofmixrapport geeft de Vreg een overzicht van waar elke leverancier afzonderlijk zijn groene stroom haalt. Electrabel en EDF Luminus kiezen bijvoorbeeld vooral voor Vlaanderen en Noorwegen, terwijl de groene stroom van Essent grotendeels uit Frankrijk en IJsland komt. Elegant verkoopt dan weer voor 100 procent Vlaamse groene stroom. (Belga)

Om stroom als 'groen' te mogen verkopen, moeten leveranciers een overeenkomstige hoeveelheid 'garanties van oorsprong' kunnen voorleggen. Dat systeem biedt volgens de Vreg 100 procent garantie over het hernieuwbare karakter van de stroom. In 2013 kwam 30 procent van de geleverde stroom in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen. In het voorgaande jaar was dat nog meer dan de helft, maar toen kregen leveranciers nog een "korting" op de federale elektriciteitsbijdrage. Die is inmiddels afgeschaft, waardoor het aandeel groene stroom is gedaald. Noorwegen blijft ondanks een terugval van 45 procent in 2012 naar 27 procent vorig jaar het belangrijkste herkomstland voor groene stroom in Vlaanderen. De eigen Vlaamse productie (van 10 naar 21 procent) staat op plaats twee, voor IJsland (van 7 naar 15 procent), Zweden (van 11 naar 8 procent) en Denemarken (van 10 naar 8 procent). De geleverde groene stroom was in 2013 voornamelijk afkomstig uit waterkracht (57 procent), biomassa (18 procent) en windenergie (13 procent). Aardwarmte (7 procent) is in opkomst, wat te maken heeft met de opkomst van IJsland als groenestroomleverancier in Vlaanderen. In een brandstofmixrapport geeft de Vreg een overzicht van waar elke leverancier afzonderlijk zijn groene stroom haalt. Electrabel en EDF Luminus kiezen bijvoorbeeld vooral voor Vlaanderen en Noorwegen, terwijl de groene stroom van Essent grotendeels uit Frankrijk en IJsland komt. Elegant verkoopt dan weer voor 100 procent Vlaamse groene stroom. (Belga)