De canyon-diepe politieke crisis waar we thans in vertoeven, heeft veel te maken met politici die in gekrulde zinnen spreken en, gewild of ongewild, redeneringen niet in al hun logica doortrekken. De uitspraak van Onkelix mag terzake typerend heten. Het logische gevolg van haar starre houding omtrent het indexeringsmechanisme is dat zij zich afzet tegen het lidmaatschap van België van de Europese monetaire unie en de euro.

Toetreding tot een monetaire unie houdt in dat men als land het monetair beleid (rentevoeten, wisselkoers) als instrument van economische politiek verliest. De lang nog niet voorbije eurocrisis leert ons dat dit gegeven verstrekkende gevolgen kan hebben. Het institutioneel kader van lidstaten die tot een muntzone toetreden moet voldoende flexibiliteit bieden om dat verlies van het nationale monetaire beleid goed te maken. Een flexibile arbeidsmarkt is daarin absoluut essentieel.

Automatische loonidexering is het ultieme element van inflexibileit in de arbeidsmarkt. Het legt bij divergerende productiviteitsontwikkelingen toch een in hoge mate eenvormige loonpolitiek op met desastreuze gevolgen voor de tewerkstelling in sectoren en bedrijven met geringere productiviteitstoename. Het maakt de loonvorming grotendeels ongevoelig voor de conjunctuurschommelingen. De structureel lage tewerkstellingsgraad in België heeft veel te maken met het bestaan van de automatische loonindexering. Een hogere tewerkstellingsgraad zou dan weer de publieke financiën zeer ten goede komen.

Mevrouw Onkelinx heeft uiteraard het recht zich vierkant te keren tegen een mogelijke aanpassing van het automatische loonindexeringsmechanisme. Ze stelt zich echter erg demagogisch op door de gevolgen van die stellingname niet onder ogen te willen/durven zien. Met het huidige indexeringsmechanisme komt België binnen de eurozone vroeg of laat in zeer grote problemen.

De canyon-diepe politieke crisis waar we thans in vertoeven, heeft veel te maken met politici die in gekrulde zinnen spreken en, gewild of ongewild, redeneringen niet in al hun logica doortrekken. De uitspraak van Onkelix mag terzake typerend heten. Het logische gevolg van haar starre houding omtrent het indexeringsmechanisme is dat zij zich afzet tegen het lidmaatschap van België van de Europese monetaire unie en de euro. Toetreding tot een monetaire unie houdt in dat men als land het monetair beleid (rentevoeten, wisselkoers) als instrument van economische politiek verliest. De lang nog niet voorbije eurocrisis leert ons dat dit gegeven verstrekkende gevolgen kan hebben. Het institutioneel kader van lidstaten die tot een muntzone toetreden moet voldoende flexibiliteit bieden om dat verlies van het nationale monetaire beleid goed te maken. Een flexibile arbeidsmarkt is daarin absoluut essentieel. Automatische loonidexering is het ultieme element van inflexibileit in de arbeidsmarkt. Het legt bij divergerende productiviteitsontwikkelingen toch een in hoge mate eenvormige loonpolitiek op met desastreuze gevolgen voor de tewerkstelling in sectoren en bedrijven met geringere productiviteitstoename. Het maakt de loonvorming grotendeels ongevoelig voor de conjunctuurschommelingen. De structureel lage tewerkstellingsgraad in België heeft veel te maken met het bestaan van de automatische loonindexering. Een hogere tewerkstellingsgraad zou dan weer de publieke financiën zeer ten goede komen. Mevrouw Onkelinx heeft uiteraard het recht zich vierkant te keren tegen een mogelijke aanpassing van het automatische loonindexeringsmechanisme. Ze stelt zich echter erg demagogisch op door de gevolgen van die stellingname niet onder ogen te willen/durven zien. Met het huidige indexeringsmechanisme komt België binnen de eurozone vroeg of laat in zeer grote problemen.