Het gemeenschappelijk vakbondsfront trok in twee marsen naar het Berlaymontgebouw. Onderweg groeide de massa aan tot ongeveer duizend deelnemers, zo blijkt uit een voorzichtige raming van de vakbonden. De manifestanten verzamelden zich op het Schumanplein, terwijl de vakbondsvoorzitters het Berlaymontgebouw binnengingen. (JDH)

Het gemeenschappelijk vakbondsfront trok in twee marsen naar het Berlaymontgebouw. Onderweg groeide de massa aan tot ongeveer duizend deelnemers, zo blijkt uit een voorzichtige raming van de vakbonden. De manifestanten verzamelden zich op het Schumanplein, terwijl de vakbondsvoorzitters het Berlaymontgebouw binnengingen. (JDH)