Het gaat om de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken van de federale overheidsdienst Financiën, beter bekend als de rulingcommissie. De dienst aanvaardt of verwerpt fiscale constructies die grote bedrijven willen opzetten en aan hem voorleggen, nog voor ze effectief van kracht worden. Het draait hier om een dossier van de Vlaamse bank-verzekeraar KBC. Die zou plannen hebben om financiële instrumenten uit te geven en met het geld leningen te verstrekken aan zijn filialen. In omgekeerde richting krijgt de bank-verzekeraar intresten die een voordeligere fiscale behandeling kunnen krijgen dan dividenden van diezelfde filialen. De impact op de inkomsten van de fiscus van zo'n systeem beloopt enkele miljoenen euro's. Maar als andere bedrijven dezelfde plannen ontvouwen, kan het snel gaan om meerdere tientallen miljoenen. De Franstalige leden van de rulingcommissie waren helemaal niet gewonnen voor een positieve beslissing voor KBC en hadden dat ook laten weten. Maar toch werd het dossier goedgekeurd tijdens de krokusvakantie, op 4 maart, toen de Franstalige leden met vakantie waren. Bij critici klinkt het dat het dossier met een ongewone snelheid door de rulingcommissie werd gejaagd. Bovendien meldde de commissie niet aan Financiën dat het om een speciaal dossier ging, waardoor het wat verloren ging in de rest. (Belga)

Het gaat om de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken van de federale overheidsdienst Financiën, beter bekend als de rulingcommissie. De dienst aanvaardt of verwerpt fiscale constructies die grote bedrijven willen opzetten en aan hem voorleggen, nog voor ze effectief van kracht worden. Het draait hier om een dossier van de Vlaamse bank-verzekeraar KBC. Die zou plannen hebben om financiële instrumenten uit te geven en met het geld leningen te verstrekken aan zijn filialen. In omgekeerde richting krijgt de bank-verzekeraar intresten die een voordeligere fiscale behandeling kunnen krijgen dan dividenden van diezelfde filialen. De impact op de inkomsten van de fiscus van zo'n systeem beloopt enkele miljoenen euro's. Maar als andere bedrijven dezelfde plannen ontvouwen, kan het snel gaan om meerdere tientallen miljoenen. De Franstalige leden van de rulingcommissie waren helemaal niet gewonnen voor een positieve beslissing voor KBC en hadden dat ook laten weten. Maar toch werd het dossier goedgekeurd tijdens de krokusvakantie, op 4 maart, toen de Franstalige leden met vakantie waren. Bij critici klinkt het dat het dossier met een ongewone snelheid door de rulingcommissie werd gejaagd. Bovendien meldde de commissie niet aan Financiën dat het om een speciaal dossier ging, waardoor het wat verloren ging in de rest. (Belga)