De participatiegraad in het Vlaamse onderwijs is beter dan het gemiddelde, maar de opleidingsgraad van de ouders en de sociale achtergrond wegen op de studiekeuze in het secundair onderwijs. Wat doen we verkeerd?

DIRK VAN DAMME. "In het kleuteronderwijs, waar er geen leerplicht is, scoren we heel goed met een participatie van 99 procent. Van 6 tot 18 jaar geldt er een leerplicht en is de participatiegraad vanzelfsprekend hoog. Maar daar zie je dat de opleidingsgraad van de moeder en de migratieachtergrond bij ons meer de studiekeuze bepalen dan in andere landen.
...