Ondernemers en zelfstandigen die privéuitgaven verrichten op kosten van hun vennootschap riskeerden door de fiscus zwaar te worden gestraft. De regering voerde immers een boete van meer dan 300 procent in. Na protest meldde minister van Financiën Steven Vanackere dat enkel bedrijfsleiders die niet te goeder trouw handelden, zwaar gestraft zouden worden. Er werd een rondzendbrief gepubliceerd die preciseert dat de 309 pct-regel niet mag worden toegepast in geval van goeder trouw. Maar ondernemersorganisaties blijven ongerust. "Alles staat of valt echter met de manier waarop de belastingcontroleur het begrip te goeder trouw interpreteert", aldus Unizo. Ze vraagt daarom dat de regeling eind december grondig zou worden geëvalueerd. Ook NSZ vreest voor willekeur en wijst op het krantenbericht dat de fiscus nu ook strenger gaat optreden voor de aftrek van restaurantbezoeken. Kosten die niet aanvaard worden, zouden onderhevig zijn aan de monsterboete van 309 procent. "Ondernemers zullen dus, bij het al dan niet aanvaarden van hun kosten van restaurantbezoek, afhankelijk zijn van de goodwill van hun controleur. Dat kan niet door de beugel", luidt het bij de zelfstandigenorganisatie. Volgens NSZ is hiermee de redelijkheid weer helemaal zoek. Het dringt nogmaals aan op duidelijke spelregels en richtlijnen voor de controleurs, zodat willekeur wordt vermeden. (KAV)

Ondernemers en zelfstandigen die privéuitgaven verrichten op kosten van hun vennootschap riskeerden door de fiscus zwaar te worden gestraft. De regering voerde immers een boete van meer dan 300 procent in. Na protest meldde minister van Financiën Steven Vanackere dat enkel bedrijfsleiders die niet te goeder trouw handelden, zwaar gestraft zouden worden. Er werd een rondzendbrief gepubliceerd die preciseert dat de 309 pct-regel niet mag worden toegepast in geval van goeder trouw. Maar ondernemersorganisaties blijven ongerust. "Alles staat of valt echter met de manier waarop de belastingcontroleur het begrip te goeder trouw interpreteert", aldus Unizo. Ze vraagt daarom dat de regeling eind december grondig zou worden geëvalueerd. Ook NSZ vreest voor willekeur en wijst op het krantenbericht dat de fiscus nu ook strenger gaat optreden voor de aftrek van restaurantbezoeken. Kosten die niet aanvaard worden, zouden onderhevig zijn aan de monsterboete van 309 procent. "Ondernemers zullen dus, bij het al dan niet aanvaarden van hun kosten van restaurantbezoek, afhankelijk zijn van de goodwill van hun controleur. Dat kan niet door de beugel", luidt het bij de zelfstandigenorganisatie. Volgens NSZ is hiermee de redelijkheid weer helemaal zoek. Het dringt nogmaals aan op duidelijke spelregels en richtlijnen voor de controleurs, zodat willekeur wordt vermeden. (KAV)