Vanaf 1 januari 2015 opereert de Kortrijkse afdeling van het advocatenkantoor Monard-D'Hulst als aparte organisatie. Het team onder leiding van Xavier D'Hulst vervoegt de Limburgse combinatie Odigo, die eerder al was vertrokken bij Monard-D'Hulst. Voor het eerst geeft D'Hulst uitleg bij zijn beslissing.

Vanwaar die plotse, drastische ommekeer?

D'Hulst:. "Het is geen plotse of drastische ommekeer, het is veeleer een verdere evolutie. We zijn ervan overtuigd dat om aan goede advocatuur te doen voor ondernemers, specialisatie nodig is binnen één kantoor. Om dat waar te maken, is het goed verschillende vestigingen te hebben over het land. Die insteek is nog altijd onze leidraad."

Is deze stap geen herhaling van wat u al hebt gedaan met Monard-D'Hulst?

D'Hulst:. "Ik ben zestig en mag dus zeggen dat ik een schat aan ervaring heb. Het is de bedoeling die ter beschikking te stellen van enkele jongere advocaten met wie ik deze nieuwe weg ben ingeslagen. Odigo is een groep advocaten die zich al van Monard-D'Hulst heeft afgescheurd (met onder meer Piet Carlier). Met hen stonden we ook aan de wieg van Monard-D'Hulst. We stappen dus met het hele kantoor in Kortrijk over naar die nieuwe entiteit, die dezelfde missie heeft als wat Monard-D'Hulst vroeger was."

Welke gevolgen heeft dat voor uw relatie met Erik Monard?

D'Hulst:. "Ik waardeer hem nog altijd voor zijn drive en zijn capaciteiten. We hebben altijd goed met elkaar opgeschoten. Ik hoop dat dit zo mag blijven, zelfs als we niet meer samenwerken. Financieel ben ik nooit verbonden geweest met Erik Monard."

Waarom liet u de voorbije jaren Erik Monard voluit zijn gang gaan als de drijvende kracht en het gezicht van Monard-D'Hulst? Achteraf bekeken gebeurde dat in een richting die niet de uwe was?

D'Hulst:. "Monard-D'Hulst heeft er een tijdlang voor gekozen de grootste te zijn in zijn niche. Ik had een andere visie. Ik dacht, samen met anderen, dat een nauwe samenwerking met de klanten minstens even belangrijk was. In die zin zijn we inderdaad uit elkaar gegroeid. Confraters als Piet Carlier, Jan Peeters en Dirk Van de Gehuchte dachten er kennelijk hetzelfde over. Ik kon altijd begrip opbrengen voor beide standpunten, maar op een bepaald moment groeien de wegen toch uit elkaar."

Was de volledige integratie binnen Monard-D'Hulst niet de belangrijkste reden voor het afbreken van de samenwerking?

D'Hulst:. "Ik vind dat Erik Monard het extern altijd goed gedaan heeft. Zijn kracht en zijn uitstraling waren zeer positief voor de groepering Monard-D'Hulst. Intern zaten we niet meer helemaal op dezelfde golflengte. De komst van jongere advocaten naar onze associatie heeft de verdere afsplitsing alleen maar versneld. Terwijl Erik Monard de financiële integratie van Monard-D'Hulst als volgende stap zag, voelde een ander deel van de associatie dat niet zo aan. Dat betekende het einde van Monard-D'Hulst."

Wat is de motivatie van de geografische spreiding van Odigo over Hasselt, Kortrijk en Gent. Het zijn regio's met weinig interne integratie. Zijn de enige mogelijke alternatieven geen opsplitsing of een uitbreiding?

D'Hulst:. "De geografische spreiding is een noodzakelijke stap om een voldoende aantal specialisten te hebben die een complexe regelgeving snel kunnen inschatten. Een geografische spreiding biedt meer mogelijkheden, terwijl er in een digitale wereld totaal geen nadeel aan verbonden is."

Wat zijn de slaagkansen van een middelgroot advocatenkantoor als Odigo tussen de nationale en internationale fullservicekantoren en nichespelers?

D'Hulst:. "Het is de bedoeling met Odigo verder te groeien en zeker nog bijkomende mensen, eventueel nog in andere steden, te laten aansluiten. In Vlaanderen zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Limburg en West-Vlaanderen of Antwerpen en Brussel. Maar ik ervaar dat niet als een probleem. Het lijkt me veeleer verrijkend, omdat je zo leert te werken in verschillende contexten. Het ondernemersklimaat en de ondernemersstructuur is nu eenmaal anders in Limburg dan in West-Vlaanderen."

Wat zijn de carrièrekansen van jonge medewerkers binnen Odigo? Hebben ze uitzicht op een full-equitypartnership?

D'Hulst:. "Ja, jonge medewerkers kunnen ooit deel uitmaken van een partnership. Binnen Odigo zullen wij geen sterke financiële drempels leggen die de doorgroei van jongeren bemoeilijken."

Staat de integratie in een groter kantoor niet in de sterren geschreven?

D'Hulst:. "In de toekomst kan Odigo inderdaad verder groeien. Daarom kiezen we ook voor een niet-persoonsgebonden naam en uitgangbord, zodat we niet worden geconfronteerd met de discussie die nu binnen Monard-D'Hulst leeft. Geen van de gewezen partners kan nu nog de oorspronkelijke naam van het kantoor gebruiken."

Karel Cambien en Hans Brockmans

Vanaf 1 januari 2015 opereert de Kortrijkse afdeling van het advocatenkantoor Monard-D'Hulst als aparte organisatie. Het team onder leiding van Xavier D'Hulst vervoegt de Limburgse combinatie Odigo, die eerder al was vertrokken bij Monard-D'Hulst. Voor het eerst geeft D'Hulst uitleg bij zijn beslissing.D'Hulst:. "Het is geen plotse of drastische ommekeer, het is veeleer een verdere evolutie. We zijn ervan overtuigd dat om aan goede advocatuur te doen voor ondernemers, specialisatie nodig is binnen één kantoor. Om dat waar te maken, is het goed verschillende vestigingen te hebben over het land. Die insteek is nog altijd onze leidraad."D'Hulst:. "Ik ben zestig en mag dus zeggen dat ik een schat aan ervaring heb. Het is de bedoeling die ter beschikking te stellen van enkele jongere advocaten met wie ik deze nieuwe weg ben ingeslagen. Odigo is een groep advocaten die zich al van Monard-D'Hulst heeft afgescheurd (met onder meer Piet Carlier). Met hen stonden we ook aan de wieg van Monard-D'Hulst. We stappen dus met het hele kantoor in Kortrijk over naar die nieuwe entiteit, die dezelfde missie heeft als wat Monard-D'Hulst vroeger was."D'Hulst:. "Ik waardeer hem nog altijd voor zijn drive en zijn capaciteiten. We hebben altijd goed met elkaar opgeschoten. Ik hoop dat dit zo mag blijven, zelfs als we niet meer samenwerken. Financieel ben ik nooit verbonden geweest met Erik Monard."D'Hulst:. "Monard-D'Hulst heeft er een tijdlang voor gekozen de grootste te zijn in zijn niche. Ik had een andere visie. Ik dacht, samen met anderen, dat een nauwe samenwerking met de klanten minstens even belangrijk was. In die zin zijn we inderdaad uit elkaar gegroeid. Confraters als Piet Carlier, Jan Peeters en Dirk Van de Gehuchte dachten er kennelijk hetzelfde over. Ik kon altijd begrip opbrengen voor beide standpunten, maar op een bepaald moment groeien de wegen toch uit elkaar."D'Hulst:. "Ik vind dat Erik Monard het extern altijd goed gedaan heeft. Zijn kracht en zijn uitstraling waren zeer positief voor de groepering Monard-D'Hulst. Intern zaten we niet meer helemaal op dezelfde golflengte. De komst van jongere advocaten naar onze associatie heeft de verdere afsplitsing alleen maar versneld. Terwijl Erik Monard de financiële integratie van Monard-D'Hulst als volgende stap zag, voelde een ander deel van de associatie dat niet zo aan. Dat betekende het einde van Monard-D'Hulst."D'Hulst:. "De geografische spreiding is een noodzakelijke stap om een voldoende aantal specialisten te hebben die een complexe regelgeving snel kunnen inschatten. Een geografische spreiding biedt meer mogelijkheden, terwijl er in een digitale wereld totaal geen nadeel aan verbonden is."D'Hulst:. "Het is de bedoeling met Odigo verder te groeien en zeker nog bijkomende mensen, eventueel nog in andere steden, te laten aansluiten. In Vlaanderen zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Limburg en West-Vlaanderen of Antwerpen en Brussel. Maar ik ervaar dat niet als een probleem. Het lijkt me veeleer verrijkend, omdat je zo leert te werken in verschillende contexten. Het ondernemersklimaat en de ondernemersstructuur is nu eenmaal anders in Limburg dan in West-Vlaanderen."D'Hulst:. "Ja, jonge medewerkers kunnen ooit deel uitmaken van een partnership. Binnen Odigo zullen wij geen sterke financiële drempels leggen die de doorgroei van jongeren bemoeilijken."D'Hulst:. "In de toekomst kan Odigo inderdaad verder groeien. Daarom kiezen we ook voor een niet-persoonsgebonden naam en uitgangbord, zodat we niet worden geconfronteerd met de discussie die nu binnen Monard-D'Hulst leeft. Geen van de gewezen partners kan nu nog de oorspronkelijke naam van het kantoor gebruiken."Karel Cambien en Hans Brockmans