Vaes wilde een manier vinden om de armen, die hun leven niet meer in handen kunnen nemen, opnieuw eigenwaarde te geven. Waardoor ze opnieuw beslissingen kunnen nemen, zoals een opleiding volgen, of weer voor de kinderen zorgen.

Met zijn vzw ArmenTeKort heeft hij een methode ontwikkeld waarbij kansrijke buddies kansarme mensen twee jaar lang regelmatig ontmoeten. Tegen 2024 wil hij zo 5.000 buddietrajecten uitbouwen.

"U kent het gezegde: geef geen vissen, maar leer vissen. Maar dan moet je eerst het gevoel hebben dat je het kan leren. Wat kansrijke buddies doen staat haaks op wat de klassieke hulpverleners doen. Kansarmen moeten zelf kunnen experimenteren, zelf kunnen zoeken. Hulpverleners willen zo snel mogelijk de juiste oplossing aanreiken. Terwijl je deze mensen opnieuw de zin moet geven om initiatief te nemen. Gezien de beperkingen van ons overheidsbudget denken we dat deze buddie-trajecten de oplossing zijn. We gaan de komende jaren ondervinden hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan realiseren. En dan gaan wij al onze kennis en kunde overdragen aan de overheid. Zodat zij dat buddie-usysteem in hun organisaties kunnen inbouwen."

Z-Talk Goossens vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z, of nu al hieronder .

Vaes wilde een manier vinden om de armen, die hun leven niet meer in handen kunnen nemen, opnieuw eigenwaarde te geven. Waardoor ze opnieuw beslissingen kunnen nemen, zoals een opleiding volgen, of weer voor de kinderen zorgen. Met zijn vzw ArmenTeKort heeft hij een methode ontwikkeld waarbij kansrijke buddies kansarme mensen twee jaar lang regelmatig ontmoeten. Tegen 2024 wil hij zo 5.000 buddietrajecten uitbouwen. "U kent het gezegde: geef geen vissen, maar leer vissen. Maar dan moet je eerst het gevoel hebben dat je het kan leren. Wat kansrijke buddies doen staat haaks op wat de klassieke hulpverleners doen. Kansarmen moeten zelf kunnen experimenteren, zelf kunnen zoeken. Hulpverleners willen zo snel mogelijk de juiste oplossing aanreiken. Terwijl je deze mensen opnieuw de zin moet geven om initiatief te nemen. Gezien de beperkingen van ons overheidsbudget denken we dat deze buddie-trajecten de oplossing zijn. We gaan de komende jaren ondervinden hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan realiseren. En dan gaan wij al onze kennis en kunde overdragen aan de overheid. Zodat zij dat buddie-usysteem in hun organisaties kunnen inbouwen." Z-Talk Goossens vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z, of nu al hieronder .