U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Sinds 1 januari 2008 mogen werkgevers die onder de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen, een "stelsel van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen" in het leven roepen ten gunste van hun werknemers (die eveneens onder die wet vallen).

Met niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen bedoelt men een bonus die de werkgever toekent aan (sommige van) zijn werknemers op basis van collectieve, objectieve doelstellingen waarvan de realisatie niet zeker is bij het invoeren van het stelsel. Het kan bijvoorbeeld gaan om de toename van de omzet of de daling van het absenteïsme met een bepaald percentage. Elke werkgever kan zo'n stelsel van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen in het leven roepen. Hij kan het zelfs met terugwerkende kracht invoeren, op voorwaarde dat een derde van de referentieperiode nog niet is verstreken (voor 2013 dus uiterlijk op 30 april 2013).

In 2012 bedroeg de maximumbonus 2430 euro bruto. Zo'n bonus was fiscaal en met betrekking tot de RSZ bijzonder interessant; aangezien de werkgever op het uitgekeerde bedrag enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 procent moest betalen, er geen persoonlijke bijdragen tot de sociale zekerheid op verschuldigd waren en het bedrag vrijgesteld was van belastingen.

Sinds 1 januari 2013 mag de bonus maximaal 3100 euro bruto bedragen. Goed nieuws dus, al zit er een addertje onder het gras: voortaan moet de werknemer, boven op de bijdrage van 33 procent die zijn werkgever al moet storten, een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent betalen op zijn bonus. De wet die die extra solidariteitsbijdrage invoert, werd gepubliceerd zonder overgangsmaatregelen, zodat die bijdrage eveneens verschuldigd is voor de stelsels van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen die vóór 1 januari 2013 in het leven werden geroepen, maar pas in 2013 worden betaald.

Een niet-recurrente, resultaatsgebonden bonus toekennen is dus minder interessant dan vroeger. Maar het blijft een voordelige optie in die zin dat het betaalde bedrag normaal vrijgesteld blijft van belastingen (de fiscale bepalingen worden wellicht binnenkort aan dit nieuwe bedrag aangepast).

Sinds 1 januari 2008 mogen werkgevers die onder de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen, een "stelsel van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen" in het leven roepen ten gunste van hun werknemers (die eveneens onder die wet vallen).Met niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen bedoelt men een bonus die de werkgever toekent aan (sommige van) zijn werknemers op basis van collectieve, objectieve doelstellingen waarvan de realisatie niet zeker is bij het invoeren van het stelsel. Het kan bijvoorbeeld gaan om de toename van de omzet of de daling van het absenteïsme met een bepaald percentage. Elke werkgever kan zo'n stelsel van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen in het leven roepen. Hij kan het zelfs met terugwerkende kracht invoeren, op voorwaarde dat een derde van de referentieperiode nog niet is verstreken (voor 2013 dus uiterlijk op 30 april 2013).In 2012 bedroeg de maximumbonus 2430 euro bruto. Zo'n bonus was fiscaal en met betrekking tot de RSZ bijzonder interessant; aangezien de werkgever op het uitgekeerde bedrag enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 procent moest betalen, er geen persoonlijke bijdragen tot de sociale zekerheid op verschuldigd waren en het bedrag vrijgesteld was van belastingen.Sinds 1 januari 2013 mag de bonus maximaal 3100 euro bruto bedragen. Goed nieuws dus, al zit er een addertje onder het gras: voortaan moet de werknemer, boven op de bijdrage van 33 procent die zijn werkgever al moet storten, een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent betalen op zijn bonus. De wet die die extra solidariteitsbijdrage invoert, werd gepubliceerd zonder overgangsmaatregelen, zodat die bijdrage eveneens verschuldigd is voor de stelsels van niet-recurrente, resultaatsgebonden voordelen die vóór 1 januari 2013 in het leven werden geroepen, maar pas in 2013 worden betaald.Een niet-recurrente, resultaatsgebonden bonus toekennen is dus minder interessant dan vroeger. Maar het blijft een voordelige optie in die zin dat het betaalde bedrag normaal vrijgesteld blijft van belastingen (de fiscale bepalingen worden wellicht binnenkort aan dit nieuwe bedrag aangepast).