Wouter De Geest, de CEO van BASF Antwerpen, wordt door het bestuurscomité van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka voorgedragen als voorzitter in opvolging van Paul Kumpen. Na de goedkeuring door de raad van bestuur zal De Geest begin november in functie treden.
...