Het ondernemersklimaat verbeterde in de diensten aan ondernemingen (de indicator steeg van 8,6 in oktober naar 11,2 in november) en in de handel (van -2,2 naar -0,3), respectievelijk voor de tweede en derde maand op rij. Het vertrouwen is daarentegen ietwat verzwakt in de verwerkende nijverheid (van -3,7 naar -4,2) en in de bouw (-4,2 naar -4,8).

tabel conjunctuurindicatoren, NBB
tabel conjunctuurindicatoren © NBB

In de diensten aan ondernemingen berust de conjunctuurverbetering op een nieuwe opwaartse herziening van de vooruitzichten en, in mindere mate, van de verwachtingen ten aanzien van de algemene marktvraag.

De verbetering in de handel, van haar kant, wordt voornamelijk verklaard door duidelijk gunstiger vooruitzichten wat de bestellingen bij leveranciers betreft.

De indicator die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, vertoont een daling. (Belga/BO)

Het ondernemersklimaat verbeterde in de diensten aan ondernemingen (de indicator steeg van 8,6 in oktober naar 11,2 in november) en in de handel (van -2,2 naar -0,3), respectievelijk voor de tweede en derde maand op rij. Het vertrouwen is daarentegen ietwat verzwakt in de verwerkende nijverheid (van -3,7 naar -4,2) en in de bouw (-4,2 naar -4,8). In de diensten aan ondernemingen berust de conjunctuurverbetering op een nieuwe opwaartse herziening van de vooruitzichten en, in mindere mate, van de verwachtingen ten aanzien van de algemene marktvraag. De verbetering in de handel, van haar kant, wordt voornamelijk verklaard door duidelijk gunstiger vooruitzichten wat de bestellingen bij leveranciers betreft. De indicator die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, vertoont een daling. (Belga/BO)