De NBB-indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, klokte in mei af op -6,8 procent, een terugval met 2,2 procentpunten ten opzichte van april 2014.

In de bouwsector en de verwerkende nijverheid neemt het vertrouwen af door een negatievere beoordeling van de orderpositie. In de handel daalde het ondernemersvertrouwen het sterkst in mei door een herziening van de vraagvooruitzichten. Ook verminderde het aantal bestellingen bij de leveranciers.

Mei brengt ook een lichte toename van het ondernemersvertrouwen binnen de diensten aan ondernemingen, hoewel bedrijven uit die sector in maart en april een sombere inschatting lieten zien.

Voorts merken bedrijven dat de algemene voorwaarden voor de toegang tot bankkredieten versoepeld zijn. Om dat te peilen, bestaat er een perceptie-indicator (kwartaalenquête). De indicator die de kredietbelemmering weergeeft, noteerde in april op 19,8 procent tegenover 24,2 procent in januari.

Toch blijft er wat kredietverloening betreft een gemengd beeld hangen. Terwijl kleine en middelgrote ondernemingen een vlottere toegang tot krediet melden, blijkt dat voor de grote(re) spelers niet het geval te zijn. Voor de grote bedrijven (250-499 werknemers) steeg de indicator namelijk van 11,5 procent tot 22,2 procent. (BO)

Conjunctuurindicatoren

Synthetische bruto curve (tabel NBB)

april 2014mei 2014verschil in puntenverwerkende nijverheid -6,3 -9,1 -2,8dienstverlening aan bedrijven 8,6 10,8 2,2bouwnijverheid -11,6 -14,6 -3,0handel -1,3 -6,6 -5,3algemene synthetische curve -4,6 -6,8 -2,2

De NBB-indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, klokte in mei af op -6,8 procent, een terugval met 2,2 procentpunten ten opzichte van april 2014. In de bouwsector en de verwerkende nijverheid neemt het vertrouwen af door een negatievere beoordeling van de orderpositie. In de handel daalde het ondernemersvertrouwen het sterkst in mei door een herziening van de vraagvooruitzichten. Ook verminderde het aantal bestellingen bij de leveranciers. Mei brengt ook een lichte toename van het ondernemersvertrouwen binnen de diensten aan ondernemingen, hoewel bedrijven uit die sector in maart en april een sombere inschatting lieten zien. Voorts merken bedrijven dat de algemene voorwaarden voor de toegang tot bankkredieten versoepeld zijn. Om dat te peilen, bestaat er een perceptie-indicator (kwartaalenquête). De indicator die de kredietbelemmering weergeeft, noteerde in april op 19,8 procent tegenover 24,2 procent in januari. Toch blijft er wat kredietverloening betreft een gemengd beeld hangen. Terwijl kleine en middelgrote ondernemingen een vlottere toegang tot krediet melden, blijkt dat voor de grote(re) spelers niet het geval te zijn. Voor de grote bedrijven (250-499 werknemers) steeg de indicator namelijk van 11,5 procent tot 22,2 procent. (BO)