Er werken meer Walen in het Groothertogdom Luxemburg dan in Vlaanderen. Het is niet logisch dat in Zuid-West-Vlaanderen bijna iedereen werk heeft, terwijl het nabije Henegouwen de provincie blijft met, na het Brussels Gewest, het hoogste werkloosheidspercentage van het land. In december vorig jaar hadden er 94.000 mensen geen werk.
...

Er werken meer Walen in het Groothertogdom Luxemburg dan in Vlaanderen. Het is niet logisch dat in Zuid-West-Vlaanderen bijna iedereen werk heeft, terwijl het nabije Henegouwen de provincie blijft met, na het Brussels Gewest, het hoogste werkloosheidspercentage van het land. In december vorig jaar hadden er 94.000 mensen geen werk.Een taalprobleem? Waarom werken er dan beduidend meer Fransen dan Henegouwers in West-Vlaanderen: 11.143 versus 5660 (cijfers voor 2014)? Zelfs na de afschaffing van het fiscaal aantrekkelijke statuut van een grensarbeider blijven die Fransen in het 'Texas van Vlaanderen' aan de slag. Hun aantal bleef het voorbije decennium stabiel, terwijl het aantal Henegouwers daalde van een piek van 6797 in 2008, naar 5660 in 2014.De werkloosheid daalt weliswaar in de provincie, maar kunnen die 94.000 werkzoekenden niet geprikkeld worden om een West-Vlaamse werkvloer op te zoeken? Helaas, de Parti Socialiste is er sinds 1896 (!) incontournable. Waarom zou die partij haar kiezers aanmoedigen om werk aan de andere kant van de taalgrens te zoeken, zolang de Vlaamse 'solidariteitsstromen' blijven komen?Want werklozen maken ook een rationele kosten-batenanalyse. Met een baan als operator in een West-Vlaams productiebedrijf is een Henegouwer niet noodzakelijk beter af, na aftrek van de kosten voor verplaatsing en eventuele kinderopvang.Een flexibel werkgelegenheidsbeleid kan dat euvel verhelpen. Met speciale prikkels op Henegouws niveau, zodat het verschil tussen de nettolonen en de uitkering duidelijk groter wordt. Maar dat is buiten de PS gerekend. Fiscale concurrentie tussen de gewesten is een fundamenteel taboe voor de Waalse linkerzijde.We wensen Voka West-Vlaanderen en zijn ondernemers veel geluk. In eerste instantie gaan ze op bezoek bij de burgemeesters van Doornik, Moeskroen en Bergen, bij PS-voorzitter Elio Di Rupo dus. De West-Vlamingen ontvingen nog geen reactie, maar gaan er vanuit dat ze welkom zijn. Dat mag wel, in ruil voor de riante solidariteitsstromen vanuit Zuid-West-Vlaanderen naar de rode buurprovincie.Kan het eindelijk vooruitgaan? Het Waalse werkgelegenheidsagentschap Forem schaart zich enthousiast achter het initiatief. Een mooi signaal, want in het Brussels gewest daalt de jeugdwerkloosheid. Onder meer omdat Actiris, het Brusselse werkgelegenheidsagentschap, de handen in elkaar sloeg met de VDAB voor de honderden vacante jobs op de luchthaven van Zaventem.