Een conflict tussen een werkgever en een van zijn werknemers wegens dronkenschap op de werkvloer gaf onlangs aanleiding tot een hoogst interessante rechterlijke beslissing.

Een werkgever verweet een van zijn werknemers dat die op de werkvloer alcohol had gedronken en tweemaal dronken zijn werkpost had bemand. De werkgever vond die feiten voldoende ernstig om de werknemer te ontslaan wegens een dringende reden, zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. De werknemer vocht dat voor de rechtbank aan. Die oordeelde dat de werkgever onvoldoende bewijzen leverde en dat hij zijn ex-werknemer dus een verbrekingsvergoeding moest betalen.

Wat moeten we hieruit onthouden? Bij ontslag wegens een dringende reden is het altijd aan de werkgever om te bewijzen dat de ten laste gelegde feiten een ernstige fout uitmaken en dat het ontslag wegens dringende reden rechtsgeldig is. Als de werknemer het ontslag aanvecht en de werkgever niet kan bewijzen dat het ontslag rechtsgeldig is, moet de werkgever alsnog een verbrekingsvergoeding betalen.

Bij problematisch alcoholgebruik op de werkvloer moet de werkgever letten op twee zaken. Ten eerste moet hij zeker zijn dat hij kan bewijzen dat de feiten wel degelijk hebben plaatsgevonden. Hij moet dus het onomstotelijke bewijs leveren van de dronkenschap op de werkvloer.

Bovendien moet hij alle facetten van de situatie beoordelen. Heeft hij de werknemer erop gewezen dat zijn gedrag niet door de beugel kon en dat hij onmiddellijk zou worden ontslagen indien hij nog een keer dronken was op het werk? Indien de werknemer een lange en onberispelijke staat van dienst heeft en het om een eenmalige uitschuiver gaat, zal dat zeker in zijn voordeel spelen. Maar als de werknemer een functie uitoefent die absoluut niet te rijmen valt met alcoholgebruik (chauffeur bijvoorbeeld), zal dat in het voordeel van de werkgever spelen.

Constateert een werkgever dat een van zijn werknemers op de werkvloer buitensporig veel alcohol drinkt, dan doet hij er dus goed aan nauwkeurige en onomstotelijke bewijzen te verzamelen en de situatie in haar geheel te beoordelen (zo nodig met de hulp van een expert in sociaal recht). Pas dan kan hij eventueel overgaan tot ontslag wegens dringende reden.

Céline Hallut, advocate aan de balie van Luik

Een conflict tussen een werkgever en een van zijn werknemers wegens dronkenschap op de werkvloer gaf onlangs aanleiding tot een hoogst interessante rechterlijke beslissing. Een werkgever verweet een van zijn werknemers dat die op de werkvloer alcohol had gedronken en tweemaal dronken zijn werkpost had bemand. De werkgever vond die feiten voldoende ernstig om de werknemer te ontslaan wegens een dringende reden, zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. De werknemer vocht dat voor de rechtbank aan. Die oordeelde dat de werkgever onvoldoende bewijzen leverde en dat hij zijn ex-werknemer dus een verbrekingsvergoeding moest betalen. Wat moeten we hieruit onthouden? Bij ontslag wegens een dringende reden is het altijd aan de werkgever om te bewijzen dat de ten laste gelegde feiten een ernstige fout uitmaken en dat het ontslag wegens dringende reden rechtsgeldig is. Als de werknemer het ontslag aanvecht en de werkgever niet kan bewijzen dat het ontslag rechtsgeldig is, moet de werkgever alsnog een verbrekingsvergoeding betalen. Bij problematisch alcoholgebruik op de werkvloer moet de werkgever letten op twee zaken. Ten eerste moet hij zeker zijn dat hij kan bewijzen dat de feiten wel degelijk hebben plaatsgevonden. Hij moet dus het onomstotelijke bewijs leveren van de dronkenschap op de werkvloer. Bovendien moet hij alle facetten van de situatie beoordelen. Heeft hij de werknemer erop gewezen dat zijn gedrag niet door de beugel kon en dat hij onmiddellijk zou worden ontslagen indien hij nog een keer dronken was op het werk? Indien de werknemer een lange en onberispelijke staat van dienst heeft en het om een eenmalige uitschuiver gaat, zal dat zeker in zijn voordeel spelen. Maar als de werknemer een functie uitoefent die absoluut niet te rijmen valt met alcoholgebruik (chauffeur bijvoorbeeld), zal dat in het voordeel van de werkgever spelen. Constateert een werkgever dat een van zijn werknemers op de werkvloer buitensporig veel alcohol drinkt, dan doet hij er dus goed aan nauwkeurige en onomstotelijke bewijzen te verzamelen en de situatie in haar geheel te beoordelen (zo nodig met de hulp van een expert in sociaal recht). Pas dan kan hij eventueel overgaan tot ontslag wegens dringende reden. Céline Hallut, advocate aan de balie van Luik