- Als uw offerte meer dan vijf pagina's telt en veel verschillende elementen bevat, is een inhoudsopgave een must.

- Bij lange en ingewikkelde offertes is een samenvatting soms noodzakelijk, vooral als over uw offerte moet worden beslist door managers die weinig van de technische merites van uw voorstel afweten.

- Een inleiding kan de herkenning van de structuur bevorderen.

- Splits de offerte in een begeleidingsbrief en een (aantal) bijlage(n). In de brief kunt u verwijzen naar de hoofdpunten van de offerte.

- Met titels en tussentitels kunt u de rode draad van uw tekst ondersteunen en voor de klant zichtbaar maken.

- Behandel per alinea slechts één thema. Zet de belangrijkste informatie in de eerste regel.

- Gebruik typografische middelen om de structuur te verduidelijken, zoals vet, cursief en onderlijnen. Zo kunt u kernwoorden of kernpassages accentueren.

Bron: Ron Plattel, 'Succesvolle offertes'

- Als uw offerte meer dan vijf pagina's telt en veel verschillende elementen bevat, is een inhoudsopgave een must. - Bij lange en ingewikkelde offertes is een samenvatting soms noodzakelijk, vooral als over uw offerte moet worden beslist door managers die weinig van de technische merites van uw voorstel afweten. - Een inleiding kan de herkenning van de structuur bevorderen. - Splits de offerte in een begeleidingsbrief en een (aantal) bijlage(n). In de brief kunt u verwijzen naar de hoofdpunten van de offerte. - Met titels en tussentitels kunt u de rode draad van uw tekst ondersteunen en voor de klant zichtbaar maken. - Behandel per alinea slechts één thema. Zet de belangrijkste informatie in de eerste regel. - Gebruik typografische middelen om de structuur te verduidelijken, zoals vet, cursief en onderlijnen. Zo kunt u kernwoorden of kernpassages accentueren. Bron: Ron Plattel, 'Succesvolle offertes'