Eerst het goede nieuws dat opvalt in de vandaag bekendgemaakte analyse van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse werknemers- en werkgeversorganisaties. Het aantal ondernemers dat zich bijschoolt, steeg tussen 2007 en 2016 tot 52 procent. Bijna iedereen van de ondervraagden (96,5%) vindt dat hij genoeg mogelijkheden heeft om zich bij te scholen. Verhoudingsgewijs scholen meer vrouwen, jongeren en langgeschoolden zich bij.
...