Weinig noties staan zo centraal in het management als het nastreven van doelstellingen. Een doel op zich is ook al niet voldoende. Een doel zonder plan is een wens. Je moet met andere woorden je doel opsplitsen in subdoelstellingen. In elke inleidende managementcursus wordt uitgelegd dat je doelstellingen smart moeten zijn: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar/ambitieus/authentiek/afgestemd, realistisch en tijdsgebonden.
...