Een vrije beroeper die nu zijn facturen niet meer kan betalen, kan niet failliet verklaard worden. Sommige beroepsgroepen vangen dat solidair op, bijvoorbeeld via een waarborgfonds. Maar voor veel vrije beroepers is schuldbemiddeling de enige weg, inclusief vaak jarenlang aanslepende schulden.

Insolventierecht

"Als minister van Justitie wil ik dat het insolventierecht in al zijn facetten wordt opengesteld voor de vrije beroepen", zo citeren De Tijd en L'Echo minister Geens. Lees: zowel de wet op de continuïteit van de onderneming als de faillisementswetgeving moet op hen toepasbaar zijn.

Marieke Wyckaert van de Federatie Vrije Beroepen wil constructief meewerken aan de nieuwe regels. "Als zaken proper kunnen worden afgewikkeld, met regels over wie eerst wordt betaald, zijn we daar niet tegen. Dat is in het belang van de vrije beroeper, de schuldeisers én de cliënt", zegt ze in De Tijd.

Maar de federatie wijst erop dat de faillissementswetgeving en WCO niet klakkeloos op vrije beroepen kunnen toegepast worden, net omdat ze een aantal typische karakteristieken hebben. De Federatie refereert bijvoorbeeld aan het beroepsgeheim. "Je kan niet zomaar als curator binnenwandelen in een advocatenpraktijk om vervolgens vrij de lopende dossiers te verkopen. Dit botst met het beroepsgeheim dat er precies is om de rechten van de cliënt te kunnen vrijwaren", zegt Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie.

De Federatie blijft samen met haar aangesloten beroepsorganisaties graag betrokken bij de verdere uitwerking van het voorstel om er samen een werkbaar instrument van te maken.

(Belga/NS)

Een vrije beroeper die nu zijn facturen niet meer kan betalen, kan niet failliet verklaard worden. Sommige beroepsgroepen vangen dat solidair op, bijvoorbeeld via een waarborgfonds. Maar voor veel vrije beroepers is schuldbemiddeling de enige weg, inclusief vaak jarenlang aanslepende schulden. "Als minister van Justitie wil ik dat het insolventierecht in al zijn facetten wordt opengesteld voor de vrije beroepen", zo citeren De Tijd en L'Echo minister Geens. Lees: zowel de wet op de continuïteit van de onderneming als de faillisementswetgeving moet op hen toepasbaar zijn.Marieke Wyckaert van de Federatie Vrije Beroepen wil constructief meewerken aan de nieuwe regels. "Als zaken proper kunnen worden afgewikkeld, met regels over wie eerst wordt betaald, zijn we daar niet tegen. Dat is in het belang van de vrije beroeper, de schuldeisers én de cliënt", zegt ze in De Tijd. Maar de federatie wijst erop dat de faillissementswetgeving en WCO niet klakkeloos op vrije beroepen kunnen toegepast worden, net omdat ze een aantal typische karakteristieken hebben. De Federatie refereert bijvoorbeeld aan het beroepsgeheim. "Je kan niet zomaar als curator binnenwandelen in een advocatenpraktijk om vervolgens vrij de lopende dossiers te verkopen. Dit botst met het beroepsgeheim dat er precies is om de rechten van de cliënt te kunnen vrijwaren", zegt Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie. De Federatie blijft samen met haar aangesloten beroepsorganisaties graag betrokken bij de verdere uitwerking van het voorstel om er samen een werkbaar instrument van te maken.(Belga/NS)