"Ondernemers moeten niet alleen in, maar ook aan hun bedrijf werken", luidde dinsdag de conclusie tijdens een persconferentie bij ondernemersorganisatie NSZ. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil komen tot begeleiding tijdens de hele levenscyclus van een onderneming.

Het faillissementspreventieproject Screening4You werd in september 2013 opgestart met steun van de Vlaamse overheid. Ondernemers konden zich aanmelden voor een gratis doorlichting van hun bedrijf, waarbij ze ook oplossingen aangereikt kregen voor hun pijnpunten.

Dezelfde pijnpunten

"Ondernemers zien hun boekhouder te vaak als een boeman"

Van de 1.808 ondernemingen die zich inschreven, bleek een kwart zich in de gevarenzone te bevinden. Twintig tot dertig ondernemingen waren niet meer te helpen, aldus Frederik Devooght van kredietverzekeraar Atradius. Maar bij zeven op de tien leidde de begeleiding tot betere cijfers of minstens een status quo. "De negatieve spiraal werd doorbroken", aldus NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws.

Opvallend is dat veelal dezelfde pijnpunten naar voren komen. Zo laten ondernemers zich te vaak opslorpen door de dagdagelijkse activiteiten binnen de onderneming, terwijl ze af en toe wat afstand zouden moeten nemen. "Ze starten meestal wel met een businesspan, maar verliezen dat al snel uit het oog", luidde het. "Om beslissingen te nemen over investeringen en personeel aan te sturen, is het nodig om bepaalde langetermijndoelstellingen na te streven. Ondernemers moeten zich regelmatig afvragen waar ze over 5 of 10 jaar willen staan."

Daarnaast hebben vele zaakvoerders te weinig financiële of boekhoudkundige kennis. Daarbij is ook de relatie met hun boekhouder niet altijd optimaal. "Ze zien hun boekhouder te vaak als een boeman", klonk het. "Ze hebben hem nodig om papieren te deponeren, maar tot een gesprek komt het niet. Daardoor worden de cijfers niet gebruikt om de onderneming bij te sturen."

Ander veelvuldig voorkomend pijnpunt is een liquiditeitsprobleem, vaak een gevolg van klanten die hun facturen niet op tijd betalen. Ondernemers zijn vaak ook slecht op de hoogte van mogelijke subsidies en steunmaatregelen en vinden moeilijk geschikt personeel.

"Regels zijn nodig"

"De screening heeft me vooral rust gebracht", getuigde Didin Donckers van Cartonnages Donckers. De familiale onderneming uit Lier met twintig werknemers produceert onder meer taartdozen en frietpakjes. Zij zag door buitenlandse concurrentie de omzet dalen. "Ik voelde me alleen op de wereld, maar voel me sinds de analyse meer geruggensteund." De doorlichting hielp om onder meer zaken die historisch waren gegroeid in vraag te stellen en onrendabele producten uit het assortiment te gooien. De onderneming staat er nu iets beter voor dan twee jaar geleden.

"De screening heeft me vooral rust gebracht"

Donckers sprak tijdens haar getuigenis Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook aanwezig was, aan op de vele regeltjes van de verschillende overheden. "Regels zijn nodig", reageerde die, toevoegend dat er gewerkt wordt aan vereenvoudiging (via bijvoorbeeld een enkel loket voor ondernemingen). Bourgeois benadrukte dat de regeringen "ondernemingsvriendelijk" zijn en onder meer maatregelen nemen om de competitiviteit te versterken (met gerichte loonkostverlagingen) en om kmo's en starters te ondersteunen bij het exporteren.

Wat het faillissementspreventieproject betreft (uitgewerkt door de vorige Vlaamse regering), wil de Vlaams minister-president het verbreden naar een "levenscyclusbenadering". Daarbij zouden ondernemers al van bij de pre-start en tijdens hun hele levensfase begeleid worden. Dit najaar komt daarover een projectoproep, waarna het project zelf rond april volgend jaar van start zou moeten gaan.

Ondertussen kunnen ondernemers zich blijven aanmelden voor Screening4You. Dat is een gezamenlijk project van ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, de sectororganisatie voor de boekhouders en accountants KVABB en bedrijfsadviesbureau Multiple Choice. (Belga/NS)

"Ondernemers moeten niet alleen in, maar ook aan hun bedrijf werken", luidde dinsdag de conclusie tijdens een persconferentie bij ondernemersorganisatie NSZ. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil komen tot begeleiding tijdens de hele levenscyclus van een onderneming. Het faillissementspreventieproject Screening4You werd in september 2013 opgestart met steun van de Vlaamse overheid. Ondernemers konden zich aanmelden voor een gratis doorlichting van hun bedrijf, waarbij ze ook oplossingen aangereikt kregen voor hun pijnpunten. Van de 1.808 ondernemingen die zich inschreven, bleek een kwart zich in de gevarenzone te bevinden. Twintig tot dertig ondernemingen waren niet meer te helpen, aldus Frederik Devooght van kredietverzekeraar Atradius. Maar bij zeven op de tien leidde de begeleiding tot betere cijfers of minstens een status quo. "De negatieve spiraal werd doorbroken", aldus NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws.Opvallend is dat veelal dezelfde pijnpunten naar voren komen. Zo laten ondernemers zich te vaak opslorpen door de dagdagelijkse activiteiten binnen de onderneming, terwijl ze af en toe wat afstand zouden moeten nemen. "Ze starten meestal wel met een businesspan, maar verliezen dat al snel uit het oog", luidde het. "Om beslissingen te nemen over investeringen en personeel aan te sturen, is het nodig om bepaalde langetermijndoelstellingen na te streven. Ondernemers moeten zich regelmatig afvragen waar ze over 5 of 10 jaar willen staan." Daarnaast hebben vele zaakvoerders te weinig financiële of boekhoudkundige kennis. Daarbij is ook de relatie met hun boekhouder niet altijd optimaal. "Ze zien hun boekhouder te vaak als een boeman", klonk het. "Ze hebben hem nodig om papieren te deponeren, maar tot een gesprek komt het niet. Daardoor worden de cijfers niet gebruikt om de onderneming bij te sturen." Ander veelvuldig voorkomend pijnpunt is een liquiditeitsprobleem, vaak een gevolg van klanten die hun facturen niet op tijd betalen. Ondernemers zijn vaak ook slecht op de hoogte van mogelijke subsidies en steunmaatregelen en vinden moeilijk geschikt personeel. "De screening heeft me vooral rust gebracht", getuigde Didin Donckers van Cartonnages Donckers. De familiale onderneming uit Lier met twintig werknemers produceert onder meer taartdozen en frietpakjes. Zij zag door buitenlandse concurrentie de omzet dalen. "Ik voelde me alleen op de wereld, maar voel me sinds de analyse meer geruggensteund." De doorlichting hielp om onder meer zaken die historisch waren gegroeid in vraag te stellen en onrendabele producten uit het assortiment te gooien. De onderneming staat er nu iets beter voor dan twee jaar geleden. Donckers sprak tijdens haar getuigenis Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook aanwezig was, aan op de vele regeltjes van de verschillende overheden. "Regels zijn nodig", reageerde die, toevoegend dat er gewerkt wordt aan vereenvoudiging (via bijvoorbeeld een enkel loket voor ondernemingen). Bourgeois benadrukte dat de regeringen "ondernemingsvriendelijk" zijn en onder meer maatregelen nemen om de competitiviteit te versterken (met gerichte loonkostverlagingen) en om kmo's en starters te ondersteunen bij het exporteren.Wat het faillissementspreventieproject betreft (uitgewerkt door de vorige Vlaamse regering), wil de Vlaams minister-president het verbreden naar een "levenscyclusbenadering". Daarbij zouden ondernemers al van bij de pre-start en tijdens hun hele levensfase begeleid worden. Dit najaar komt daarover een projectoproep, waarna het project zelf rond april volgend jaar van start zou moeten gaan.Ondertussen kunnen ondernemers zich blijven aanmelden voor Screening4You. Dat is een gezamenlijk project van ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, de sectororganisatie voor de boekhouders en accountants KVABB en bedrijfsadviesbureau Multiple Choice. (Belga/NS)