De leeronderneming, een project van Unizo gericht op het stimuleren en aanleren van ondernemerschap bij scholieren en studenten, blijkt een leerrijke praktijktest voor de aspirant-ondernemers aan Vlaamse secundaire scholen. Dat blijkt uit een studie van Gerd Verhaegen, master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Een leeronderneming biedt leerlingen de kans om gedurende het schooljaar een reële onderneming, vaak gevestigd in een echt handelspand, op te starten en te runnen. Op die manier maken leerlingen kennis met de wereld van het ondernemen. In het schooljaar 2011-2012 waren 117 leerondernemingen actief in de Vlaamse secundaire scholen en werden 60 leerondernemingen opgericht in het Hoger Onderwijs.

In haar masterproef deed Gerd Verhaegen een onderzoek naar factoren die het werkplekleergedrag van studenten binnen een leeronderneming kunnen verklaren. De studie spitste zich toe op de leerondernemingen van het zevende jaar winkelbeheer en etalage waar de leerlingen opgeleid worden tot zelfstandige ondernemers. Verhaegen ging hiervoor op bezoek bij 4 leerondernemingen in de provincie Antwerpen en vroeg de leerlingen hoe ze de leeronderneming binnen hun opleiding hebben ervaren.

Beter beeld ondernemerschap De conclusies van het onderzoek zijn overwegend positief te noemen. De helft van de respondenten wil ooit een zelfstandige zaak opstarten. De andere helft ziet dit niet zitten omwille van het vele werk, het financiële risico en een gebrek aan kennis. Toch menen alle bevraagden dat de leeronderneming een goed leerproject is waar de theorie omgezet kan worden in de praktijk. De resultaten geven aan dat leerlingen, door de ervaring binnen de leeronderneming, hun beeld over het zelfstandig ondernemerschap hebben bijgesteld en hierdoor een bewustere keuze kunnen maken in de toekomst.

Heft in eigen handen nemen

"De kennis, vaardigheden en attitudes die binnen een leeronderneming verworven worden, bieden zeker een meerwaarde", volgens Verhaegen. Het uitvoeren van diverse taken, voldoende autonomie krijgen in het uitvoeren hiervan, probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen en voldoende mogen participeren in de beslissingen over de onderneming, zijn belangrijke factoren om het werkplekleergedrag te verklaren. Hoe meer variatie in het werk en hoe meer autonomie en participatie, hoe meer er geleerd wordt op de werkplek. De boodschap is dus om de leerlingen zoveel mogelijk het heft in eigen handen te laten nemen en hen tegelijk voldoende te coachen. "Naast de sociale steun die men krijgt van de medeleerlingen en de leerkracht is ook teamwerk een belangrijke factor", legt Verhaegen uit. "Teamwerk is nu eenmaal een competentie die voor deze leerlingen vaak nieuw en moeilijk is." De meeste leerondernemers vinden dan ook dat het samenwerken als groep op zich al een goede leerschool is geweest.

Authenticiteit Natuurlijk mogen de individuele kenmerken van de leerling niet uit het oog verloren worden. Elke leerling is uniek en zal maar bijleren wat hij of zij zelf wil bijleren. Tenslotte stelt Verhaegen dat de middelen die gebruikt worden om de theorie en de praktijk te integreren nog verbeterd kunnen worden door de werkplek zo authentiek mogelijk in te richten. "Hoe authentieker en realistischer de werkomgeving, hoe rijker de leerervaring binnen een leeronderneming."

Gerd Verhaegen deed mee aan de Vlaamse Scriptieprijs. Stuur ook jouw scriptie in en maak kans op €2500 en persaandacht voor je scriptie. Alle info op www.scriptieprijs.be

De leeronderneming, een project van Unizo gericht op het stimuleren en aanleren van ondernemerschap bij scholieren en studenten, blijkt een leerrijke praktijktest voor de aspirant-ondernemers aan Vlaamse secundaire scholen. Dat blijkt uit een studie van Gerd Verhaegen, master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Een leeronderneming biedt leerlingen de kans om gedurende het schooljaar een reële onderneming, vaak gevestigd in een echt handelspand, op te starten en te runnen. Op die manier maken leerlingen kennis met de wereld van het ondernemen. In het schooljaar 2011-2012 waren 117 leerondernemingen actief in de Vlaamse secundaire scholen en werden 60 leerondernemingen opgericht in het Hoger Onderwijs. In haar masterproef deed Gerd Verhaegen een onderzoek naar factoren die het werkplekleergedrag van studenten binnen een leeronderneming kunnen verklaren. De studie spitste zich toe op de leerondernemingen van het zevende jaar winkelbeheer en etalage waar de leerlingen opgeleid worden tot zelfstandige ondernemers. Verhaegen ging hiervoor op bezoek bij 4 leerondernemingen in de provincie Antwerpen en vroeg de leerlingen hoe ze de leeronderneming binnen hun opleiding hebben ervaren. Beter beeld ondernemerschap De conclusies van het onderzoek zijn overwegend positief te noemen. De helft van de respondenten wil ooit een zelfstandige zaak opstarten. De andere helft ziet dit niet zitten omwille van het vele werk, het financiële risico en een gebrek aan kennis. Toch menen alle bevraagden dat de leeronderneming een goed leerproject is waar de theorie omgezet kan worden in de praktijk. De resultaten geven aan dat leerlingen, door de ervaring binnen de leeronderneming, hun beeld over het zelfstandig ondernemerschap hebben bijgesteld en hierdoor een bewustere keuze kunnen maken in de toekomst. Heft in eigen handen nemen "De kennis, vaardigheden en attitudes die binnen een leeronderneming verworven worden, bieden zeker een meerwaarde", volgens Verhaegen. Het uitvoeren van diverse taken, voldoende autonomie krijgen in het uitvoeren hiervan, probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen en voldoende mogen participeren in de beslissingen over de onderneming, zijn belangrijke factoren om het werkplekleergedrag te verklaren. Hoe meer variatie in het werk en hoe meer autonomie en participatie, hoe meer er geleerd wordt op de werkplek. De boodschap is dus om de leerlingen zoveel mogelijk het heft in eigen handen te laten nemen en hen tegelijk voldoende te coachen. "Naast de sociale steun die men krijgt van de medeleerlingen en de leerkracht is ook teamwerk een belangrijke factor", legt Verhaegen uit. "Teamwerk is nu eenmaal een competentie die voor deze leerlingen vaak nieuw en moeilijk is." De meeste leerondernemers vinden dan ook dat het samenwerken als groep op zich al een goede leerschool is geweest. Authenticiteit Natuurlijk mogen de individuele kenmerken van de leerling niet uit het oog verloren worden. Elke leerling is uniek en zal maar bijleren wat hij of zij zelf wil bijleren. Tenslotte stelt Verhaegen dat de middelen die gebruikt worden om de theorie en de praktijk te integreren nog verbeterd kunnen worden door de werkplek zo authentiek mogelijk in te richten. "Hoe authentieker en realistischer de werkomgeving, hoe rijker de leerervaring binnen een leeronderneming." Gerd Verhaegen deed mee aan de Vlaamse Scriptieprijs. Stuur ook jouw scriptie in en maak kans op €2500 en persaandacht voor je scriptie. Alle info op www.scriptieprijs.be