Ja. Het wetboek inkomstenbelastingen schrijft voor dat, net zoals op het loon van een arbeider of een bediende, op het loon van een zelfstandige bedrijfsleider bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden. Dat betekent dat aan de bedrijfsleider een maandelijkse loonfiche 281.20 moet worden uitgereikt.

Hoeveel bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden, staat in de schalen van bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek inkomstenbelastingen. Zo wordt rekening gehouden met de hoogte van het loon, de gezinstoestand van de bedrijfsleider (getrouwd of niet), het aantal kinderen en met feit of zijn partner een beroepsinkomen heeft.

Als zelfstandig bedrijfsleider kun je voorafbetalingen doen aan de fiscus. Maar als je de vennootschap genoeg bedrijfsvoorheffing laat inhouden, is dat eigenlijk niet nodig. En dat je belastingen vooraf betaalt, leidt er niet toe dat er geen of minder bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Houd er rekening mee dat de fiscus op zijn website heeft aangekondigd dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing vanaf 2014 strenger wordt gecontroleerd. Als blijkt dat te weinig bedrijfsvoorheffing is ingehouden, dan riskeert je vennootschap een boete te moeten betalen.

Ja. Het wetboek inkomstenbelastingen schrijft voor dat, net zoals op het loon van een arbeider of een bediende, op het loon van een zelfstandige bedrijfsleider bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden. Dat betekent dat aan de bedrijfsleider een maandelijkse loonfiche 281.20 moet worden uitgereikt. Hoeveel bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden, staat in de schalen van bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek inkomstenbelastingen. Zo wordt rekening gehouden met de hoogte van het loon, de gezinstoestand van de bedrijfsleider (getrouwd of niet), het aantal kinderen en met feit of zijn partner een beroepsinkomen heeft. Als zelfstandig bedrijfsleider kun je voorafbetalingen doen aan de fiscus. Maar als je de vennootschap genoeg bedrijfsvoorheffing laat inhouden, is dat eigenlijk niet nodig. En dat je belastingen vooraf betaalt, leidt er niet toe dat er geen of minder bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Houd er rekening mee dat de fiscus op zijn website heeft aangekondigd dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing vanaf 2014 strenger wordt gecontroleerd. Als blijkt dat te weinig bedrijfsvoorheffing is ingehouden, dan riskeert je vennootschap een boete te moeten betalen.