In acht van de 162 onderzochte gebieden (China, Iran, Pakistan, Ethiopië, Servië, Jamaica, Nepal en Haïti) daalden risico's zoals politieke inmenging in de economie, verstoring van de toeleveringsketen en problemen met betaling in harde valuta, blijkt uit de negentiende editie van de 'Political Risk Map' van risicoadviseur Aon, die het risicoprofiel voor het bedrijfsleven in kaart brengt.

In China werd het in 2015 - dankzij maatregelen tegen corruptie - dus veiliger, maar het omgekeerde is het geval in Kaapverdië, Micronesia, Filippijnen en Suriname, waar de situatie het afgelopen jaar juist minder veilig werd.

De risico's voor het internationale bedrijfsleven zijn het grootst in landen als Venezuela, Libië en Yemen. Maar ook Kazachstan, Libanon, Madagaskar en zelfs Argentinië laten een zeer hoog risicoprofiel zien.

Lage olieprijzen zetten betalingen onder druk

De kaart van Aon toont ook dat sommige olie-exporterende landen geconfronteerd worden met lagere inkomsten door de kelderende olieprijzen. Dat betekent dat die landen problemen krijgen om hun rekeningen op tijd te betalen.

"Het probleem van late betalingen onder druk van de dalende olieprijs doet zich niet alleen voor in deze regio", verduidelijkt Bart Goossens, Chief Commercial Officer bij Aon Belgium. "Eerder was dit het geval in China, maar nu stellen we dit ook vast bij andere landen zoals Ecuador en Algerije".

Goossens adviseert bedrijven die zakendoen in deze landen om vooraf een duidelijke analyse te maken van je als bedrijfsleider daar precies wil gaan doen. "Vooraf kritisch kijken naar waar je gaat investeren. Niet alleen het landenrisico, bijvoorbeeld in verband met onteigening, is van belang, maar ook de specifieke regio binnen het land. Culturele verschillen en onrust zijn een belangrijke veroorzakers van politieke onrust. Wanneer die zich tegen een bedrijf keert, dan kan de schade enorm zijn. Winstmarges kunnen soms aantrekkelijk zijn of lijken bij buitenlandse investeringen, maar daar staat vaak een verhoogd risico tegenover. Een inventarisatie vooraf van de soorten risico's en de kans dat deze zich kunnen verwezenlijken is daarom cruciaal," besluit Goossens.

Venezuela en Brazilië krijgen het moeilijk

Volgens Aon krijgt Venezuela het binnenkort moeilijk om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Verwacht wordt dat de economie van het Zuid-Amerikaanse land in 2016 met 8 procent krimpt, na een terugval met 10 procent vorig jaar. Bovendien kijkt het land - volgens een prognose van het IMF - dit jaar aan tegen een inflatie van 720 procent. Dat kan leiden tot voedseltekorten met toenemend burgerprotest.

Intussen kampt Brazilië in de aanloop naar de Olympische Zomerspelen met de langste recessie sinds de jaren '30 van de vorige eeuw. Een impasse tussen de politieke partijen leidt tot onduidelijkheid over het fiscale en economische beleid. Tegelijkertijd wordt het ondernemersklimaat bedreigd door de hoge werkloosheid en de dalende lonen, luidt het bij Aon.

China en Iran

Zoals hierboven al vermeld, werpen de maatregelen die China - als de op een na grootste economie ter wereld - het afgelopen jaar genomen heeft om de corruptie te bestrijden hun vruchten af. Door die maatregelen nemen de politieke risico's in het land af. Toch blijft het onduidelijk in welke mate het gevormde beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

En dan is er nog het afbouwen van de economische sancties tegen Iran vanuit het Westen. Door een akkoord over het Iraanse nucleaire programma zijn de internationale sancties tegen Iran aanzienlijk verlicht. Ook daar heerst evenwel onduidelijkheid over hoe het ondernemersklimaat gedijt onder het politieke beleid.

Aon
© Aon

De Political Risk Map is gebaseerd op onderzoek naar de politieke risico's voor het internationale bedrijfsleven in 162 landen en gebieden. De kaart geeft een indicatie van de algemene politieke risico's en van de risico's op een aantal specifieke terreinen: problemen met betalingen in harde valuta, insolvabiliteit van de overheid, politieke inmenging in de economie, verstoring van de toeleveringsketen, wet- en regelgeving, politiek geweld, het gemak van zakendoen, de kwetsbaarheid van financiële instellingen en het vermogen van de overheid om fiscaal beleid te voeren.

Ieder land krijgt een waardering op een schaal die van 'laag' via 'gemiddeld-laag', 'gemiddeld' en 'gemiddeld-hoog' oploopt tot 'hoog' en 'zeer hoog'.

Lidstaten van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn op de kaart voor 2016 niet meegenomen. (BO)

In acht van de 162 onderzochte gebieden (China, Iran, Pakistan, Ethiopië, Servië, Jamaica, Nepal en Haïti) daalden risico's zoals politieke inmenging in de economie, verstoring van de toeleveringsketen en problemen met betaling in harde valuta, blijkt uit de negentiende editie van de 'Political Risk Map' van risicoadviseur Aon, die het risicoprofiel voor het bedrijfsleven in kaart brengt.In China werd het in 2015 - dankzij maatregelen tegen corruptie - dus veiliger, maar het omgekeerde is het geval in Kaapverdië, Micronesia, Filippijnen en Suriname, waar de situatie het afgelopen jaar juist minder veilig werd. De risico's voor het internationale bedrijfsleven zijn het grootst in landen als Venezuela, Libië en Yemen. Maar ook Kazachstan, Libanon, Madagaskar en zelfs Argentinië laten een zeer hoog risicoprofiel zien.Lage olieprijzen zetten betalingen onder drukDe kaart van Aon toont ook dat sommige olie-exporterende landen geconfronteerd worden met lagere inkomsten door de kelderende olieprijzen. Dat betekent dat die landen problemen krijgen om hun rekeningen op tijd te betalen."Het probleem van late betalingen onder druk van de dalende olieprijs doet zich niet alleen voor in deze regio", verduidelijkt Bart Goossens, Chief Commercial Officer bij Aon Belgium. "Eerder was dit het geval in China, maar nu stellen we dit ook vast bij andere landen zoals Ecuador en Algerije". Goossens adviseert bedrijven die zakendoen in deze landen om vooraf een duidelijke analyse te maken van je als bedrijfsleider daar precies wil gaan doen. "Vooraf kritisch kijken naar waar je gaat investeren. Niet alleen het landenrisico, bijvoorbeeld in verband met onteigening, is van belang, maar ook de specifieke regio binnen het land. Culturele verschillen en onrust zijn een belangrijke veroorzakers van politieke onrust. Wanneer die zich tegen een bedrijf keert, dan kan de schade enorm zijn. Winstmarges kunnen soms aantrekkelijk zijn of lijken bij buitenlandse investeringen, maar daar staat vaak een verhoogd risico tegenover. Een inventarisatie vooraf van de soorten risico's en de kans dat deze zich kunnen verwezenlijken is daarom cruciaal," besluit Goossens.Volgens Aon krijgt Venezuela het binnenkort moeilijk om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Verwacht wordt dat de economie van het Zuid-Amerikaanse land in 2016 met 8 procent krimpt, na een terugval met 10 procent vorig jaar. Bovendien kijkt het land - volgens een prognose van het IMF - dit jaar aan tegen een inflatie van 720 procent. Dat kan leiden tot voedseltekorten met toenemend burgerprotest.Intussen kampt Brazilië in de aanloop naar de Olympische Zomerspelen met de langste recessie sinds de jaren '30 van de vorige eeuw. Een impasse tussen de politieke partijen leidt tot onduidelijkheid over het fiscale en economische beleid. Tegelijkertijd wordt het ondernemersklimaat bedreigd door de hoge werkloosheid en de dalende lonen, luidt het bij Aon.Zoals hierboven al vermeld, werpen de maatregelen die China - als de op een na grootste economie ter wereld - het afgelopen jaar genomen heeft om de corruptie te bestrijden hun vruchten af. Door die maatregelen nemen de politieke risico's in het land af. Toch blijft het onduidelijk in welke mate het gevormde beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.En dan is er nog het afbouwen van de economische sancties tegen Iran vanuit het Westen. Door een akkoord over het Iraanse nucleaire programma zijn de internationale sancties tegen Iran aanzienlijk verlicht. Ook daar heerst evenwel onduidelijkheid over hoe het ondernemersklimaat gedijt onder het politieke beleid.De Political Risk Map is gebaseerd op onderzoek naar de politieke risico's voor het internationale bedrijfsleven in 162 landen en gebieden. De kaart geeft een indicatie van de algemene politieke risico's en van de risico's op een aantal specifieke terreinen: problemen met betalingen in harde valuta, insolvabiliteit van de overheid, politieke inmenging in de economie, verstoring van de toeleveringsketen, wet- en regelgeving, politiek geweld, het gemak van zakendoen, de kwetsbaarheid van financiële instellingen en het vermogen van de overheid om fiscaal beleid te voeren.Ieder land krijgt een waardering op een schaal die van 'laag' via 'gemiddeld-laag', 'gemiddeld' en 'gemiddeld-hoog' oploopt tot 'hoog' en 'zeer hoog'. Lidstaten van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn op de kaart voor 2016 niet meegenomen. (BO)