Daaruit blijkt dat ze vorig jaar 450 miljoen euro aan belastingen hebben betaald. Slechts 24 miljoen euro daarvan is vennootschapsbelasting. De winst van deze bedrijven bedraagt 60,8 miljoen euro winst, zeven keer minder dan de maatschappelijke bijdrage.

Voka Limburg heeft dit cijfer geëxtrapoleerd naar de hele provincie Limburg. Tobias Verbruggen (Voka Limburg): "De totale omzet van alle Limburgse bedrijven wordt geraamd op 44,36 miljard euro. Dan komen we aan 4,83 miljard euro maatschappelijke bijdrage."

De werkgeversorganisatie plaatste de tool op haar website om de kritiek te pareren dat bedrijven in België nauwelijks belastingen betalen. "Bedrijven zijn vragende partij om aan te tonen hoe groot hun maatschappelijke bijdrage precies is", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

De vennootschapsbelasting, waar vaak op gefocust wordt, is maar een fractie van de totale afdracht. Een gemiddelde werkgever betaalt ook sociale lasten, premies voor groepsverzekering, taksen op water, op energie, op notariële akten en op verzekeringspremies, verkeersbelasting, onroerende voorheffing, roerende voorheffing, registratierechten, talloze provinciale en gemeentebelastingen, Eurovignetten, en nog tal van andere belastingen.

Daaruit blijkt dat ze vorig jaar 450 miljoen euro aan belastingen hebben betaald. Slechts 24 miljoen euro daarvan is vennootschapsbelasting. De winst van deze bedrijven bedraagt 60,8 miljoen euro winst, zeven keer minder dan de maatschappelijke bijdrage. Voka Limburg heeft dit cijfer geëxtrapoleerd naar de hele provincie Limburg. Tobias Verbruggen (Voka Limburg): "De totale omzet van alle Limburgse bedrijven wordt geraamd op 44,36 miljard euro. Dan komen we aan 4,83 miljard euro maatschappelijke bijdrage." De werkgeversorganisatie plaatste de tool op haar website om de kritiek te pareren dat bedrijven in België nauwelijks belastingen betalen. "Bedrijven zijn vragende partij om aan te tonen hoe groot hun maatschappelijke bijdrage precies is", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. De vennootschapsbelasting, waar vaak op gefocust wordt, is maar een fractie van de totale afdracht. Een gemiddelde werkgever betaalt ook sociale lasten, premies voor groepsverzekering, taksen op water, op energie, op notariële akten en op verzekeringspremies, verkeersbelasting, onroerende voorheffing, roerende voorheffing, registratierechten, talloze provinciale en gemeentebelastingen, Eurovignetten, en nog tal van andere belastingen.