"De bedoeling is dat je alle standpunten kent, en scenario's en oplossingen hebt voorbereid waardoor je tot een oplossing raakt." Bossyns kreeg het advies toen hij door Adriaan Bliek, hoofd scheepsbouw van CMB, naar een scheepswerf in Japan werd gestuurd. "Om goed voorbereid te zijn, moet je ook goed luisteren naar alle stakeholders, al bestond dat woord toen nog niet." (lacht)

"Ik kwam er onder de indruk van de Japanse industrie en hun werkwijze, al zijn wij breder opgeleid, en minder geneigd tot het hokjesdenken. Maar nemawashi heeft me gevormd, absoluut. Ook nu nog probeer ik voor een vergadering of bijeenkomst steeds met alle betrokken partijen te spreken, hoe klein ook. Waar mogelijk streef ik dan een consensus na, met een evenwicht tussen de verschillende belangen: financiële performantie, de vakbonden, ecologie,..."

Het is een aanpak die Bossyns in zijn hele carrière hanteerde. Die bracht de burgerlijk ingenieur scheepsbouwkunde naar Cockerill Yards, CMB, Boelwerf en Boelwerf Vlaanderen, Stork MEC en sinds 2000 Aquafin. De verwoede zeiler was tussen 1995 en 2011 ook vereffenaar van alle middelgrote scheepswerven in Vlaanderen.

Bij Aquafin weten de medewerkers dat als de deur open staat, iedereen binnen mag komen met zijn problemen. "Al verwacht ik ook van hen een stuk nemawashi: ik apprecieer het als ze zelf ook mogelijke oplossingen, of op zijn minst mogelijkheden, hebben."

"De bedoeling is dat je alle standpunten kent, en scenario's en oplossingen hebt voorbereid waardoor je tot een oplossing raakt." Bossyns kreeg het advies toen hij door Adriaan Bliek, hoofd scheepsbouw van CMB, naar een scheepswerf in Japan werd gestuurd. "Om goed voorbereid te zijn, moet je ook goed luisteren naar alle stakeholders, al bestond dat woord toen nog niet." (lacht)"Ik kwam er onder de indruk van de Japanse industrie en hun werkwijze, al zijn wij breder opgeleid, en minder geneigd tot het hokjesdenken. Maar nemawashi heeft me gevormd, absoluut. Ook nu nog probeer ik voor een vergadering of bijeenkomst steeds met alle betrokken partijen te spreken, hoe klein ook. Waar mogelijk streef ik dan een consensus na, met een evenwicht tussen de verschillende belangen: financiële performantie, de vakbonden, ecologie,..." Het is een aanpak die Bossyns in zijn hele carrière hanteerde. Die bracht de burgerlijk ingenieur scheepsbouwkunde naar Cockerill Yards, CMB, Boelwerf en Boelwerf Vlaanderen, Stork MEC en sinds 2000 Aquafin. De verwoede zeiler was tussen 1995 en 2011 ook vereffenaar van alle middelgrote scheepswerven in Vlaanderen. Bij Aquafin weten de medewerkers dat als de deur open staat, iedereen binnen mag komen met zijn problemen. "Al verwacht ik ook van hen een stuk nemawashi: ik apprecieer het als ze zelf ook mogelijke oplossingen, of op zijn minst mogelijkheden, hebben."