De ministerraad heeft donderdagochtend een wetsontwerp van minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo's Willy Borsus (MR) goedgekeurd. De nieuwe wet omvat daarnaast nog tal van andere aanpassingen.

Concreet wordt de bestaande wet op de toegang van kmo's en zelfstandigen tot financiering aangepast.

De wet, die dateert van 2013, voorzag in nieuwe regels voor kredieten die aan kleinere ondernemingen en zelfstandigen worden toegekend en werd onlangs geëvalueerd via een enquête bij 10.000 kmo's in ons land.

De wet moest een vlottere toegang tot het krediet bewerkstelligen via een transparantere, goedkopere kredietmarkt en een beter evenwicht tussen de rechten en plichten van de kredietgevers en kmo's.

Minister Borsus nam op basis van de resultaten van de enquête, en in overleg met zijn collega-ministers Koen Geens (Justitie) en Johan Van Overtveldt (Financiën) enkele maatregelen die tot verbetering moeten leiden.

Het is de bedoeling een specifiek kader te creëren voor een transparante en evenwichtige contractuele relatie tussen kredietgevers en -nemers, en de toegang tot financiering voor kmo's te vereenvoudigen.

Concreet krijgen kmo's voortaan betere precontractuele informatie voor ze een krediet aangaan en worden ze ook beter begeleid. Daarnaast wordt de administratieve rompslomp voor microkredieten (lager dan 25.000 euro) verlicht. Zo is de bank niet meer verplicht een toelichting en een ontwerpkredietovereenkomst voor microkredieten te leveren.

Ook het systeem van de wederbeleggingsvergoedingen wordt aangepast. Het plafond voor de berekenen van die vergoeding verhoogt van 1 naar 2 miljoen euro, zijnde enkel voor nieuwe kredieten. Hierdoor kan een kmo haar krediet vervroegd terugbetalen tegen een transparante vergoeding. Bankwaakhond FSMA krijgt bovendien meer bevoegdheden voor toezicht op die wederbeleggingsvergoedingen.

Tot slot voorziet de nieuwe wet ook in de 'verbetering van bepaalde technische onvolmaaktheden'.

De ministerraad heeft donderdagochtend een wetsontwerp van minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo's Willy Borsus (MR) goedgekeurd. De nieuwe wet omvat daarnaast nog tal van andere aanpassingen. Concreet wordt de bestaande wet op de toegang van kmo's en zelfstandigen tot financiering aangepast. De wet, die dateert van 2013, voorzag in nieuwe regels voor kredieten die aan kleinere ondernemingen en zelfstandigen worden toegekend en werd onlangs geëvalueerd via een enquête bij 10.000 kmo's in ons land. De wet moest een vlottere toegang tot het krediet bewerkstelligen via een transparantere, goedkopere kredietmarkt en een beter evenwicht tussen de rechten en plichten van de kredietgevers en kmo's. Minister Borsus nam op basis van de resultaten van de enquête, en in overleg met zijn collega-ministers Koen Geens (Justitie) en Johan Van Overtveldt (Financiën) enkele maatregelen die tot verbetering moeten leiden. Het is de bedoeling een specifiek kader te creëren voor een transparante en evenwichtige contractuele relatie tussen kredietgevers en -nemers, en de toegang tot financiering voor kmo's te vereenvoudigen. Concreet krijgen kmo's voortaan betere precontractuele informatie voor ze een krediet aangaan en worden ze ook beter begeleid. Daarnaast wordt de administratieve rompslomp voor microkredieten (lager dan 25.000 euro) verlicht. Zo is de bank niet meer verplicht een toelichting en een ontwerpkredietovereenkomst voor microkredieten te leveren. Ook het systeem van de wederbeleggingsvergoedingen wordt aangepast. Het plafond voor de berekenen van die vergoeding verhoogt van 1 naar 2 miljoen euro, zijnde enkel voor nieuwe kredieten. Hierdoor kan een kmo haar krediet vervroegd terugbetalen tegen een transparante vergoeding. Bankwaakhond FSMA krijgt bovendien meer bevoegdheden voor toezicht op die wederbeleggingsvergoedingen. Tot slot voorziet de nieuwe wet ook in de 'verbetering van bepaalde technische onvolmaaktheden'.