Als de handicap niet zichtbaar is, is het niet altijd nodig om verder te gaan dan de gebruikelijke integratieprocedure. Is de handicap wel zichtbaar of kan hij zich manifesteren tijdens het werk - afwezigheid voor verzorging, bijzondere gedraging, invloed van medicijnen - dan moet hierover gepraat (kunnen) worden, met respect voor de privacy van de betrokken werknemer. Blijf bij de feiten en beperk u tot de 'relevante' gevolgen van de handicap, zonder de pathologie zelf aan te raken.

De moeilijkheden die een opduiken bij de integratie van een gehandicapte zijn vaak niet zozeer eigen aan de gehandicapte, maar kunnen ook voortvloeien uit de perceptie van de collega's of managers. Soms zijn zij overbezorgd of juist extra veeleisend. Omdat de gehandicapte meestal zijn behoeften kent, moet er vooral in de integratieperiode tijd uitgetrokken worden om deze informatie uit te wisselen.

Duid een contactpersoon of mentor aan, zowel voor de persoon zelf als voor de collega's of managers. Deze contactpersoon is niet verantwoordelijk voor de gehandicapte of voor eventuele problemen, maar kan verzekeren dat de informatie goed doorstroomt.

Bron: Handipole.org

Als de handicap niet zichtbaar is, is het niet altijd nodig om verder te gaan dan de gebruikelijke integratieprocedure. Is de handicap wel zichtbaar of kan hij zich manifesteren tijdens het werk - afwezigheid voor verzorging, bijzondere gedraging, invloed van medicijnen - dan moet hierover gepraat (kunnen) worden, met respect voor de privacy van de betrokken werknemer. Blijf bij de feiten en beperk u tot de 'relevante' gevolgen van de handicap, zonder de pathologie zelf aan te raken. De moeilijkheden die een opduiken bij de integratie van een gehandicapte zijn vaak niet zozeer eigen aan de gehandicapte, maar kunnen ook voortvloeien uit de perceptie van de collega's of managers. Soms zijn zij overbezorgd of juist extra veeleisend. Omdat de gehandicapte meestal zijn behoeften kent, moet er vooral in de integratieperiode tijd uitgetrokken worden om deze informatie uit te wisselen. Duid een contactpersoon of mentor aan, zowel voor de persoon zelf als voor de collega's of managers. Deze contactpersoon is niet verantwoordelijk voor de gehandicapte of voor eventuele problemen, maar kan verzekeren dat de informatie goed doorstroomt. Bron: Handipole.org