Hij kan niet beslissen. Daar zijn twee mogelijke oorzaken voor: te weinig tijd of te weinig informatie. In het eerste geval respecteert u zijn timing, maar maakt u hem attent op de deadline. In het tweede geval zorgt u voor bijkomende informatie die hem helpt met de beslissing. Op die manier kunt u zich een adviserende rol aanmeten en uzelf onmisbaar maken.

Hij is vaak afwezig. Spreek af op welke tijdstippen u contact kunt opnemen, en op welke manier (mail, gsm...). Aangezien u heel zelfstandig moet werken, kunt u geleidelijk uw verantwoordelijkheden uitbreiden.

Hij is te veeleisend. Vraagt uw baas te veel van u? Toon eerst uw goede wil en kom hem tegemoet. Daarna kunt u voorwaarden stellen: "Ik kan wel blijven, maar dan moet ik die andere opdracht opzijleggen." Of stel op uw beurt voorwaarden: "Welke middelen krijg ik daarvoor?" Helpt dit niet, dan houdt u bij welke resultaten werden geboekt, welke fouten werden gemaakt door tijdgebrek, welke dossiers niet afgemaakt werden... Stel maatregelen voor om de situatie te verbeteren.

Hij is een controlefreak. Toon aan dat u de situatie meester bent. Volstaat dat niet, dan kunt u voorstellen om eenmaal per week de stand van zaken te overlopen.

Bron: Management

Hij kan niet beslissen. Daar zijn twee mogelijke oorzaken voor: te weinig tijd of te weinig informatie. In het eerste geval respecteert u zijn timing, maar maakt u hem attent op de deadline. In het tweede geval zorgt u voor bijkomende informatie die hem helpt met de beslissing. Op die manier kunt u zich een adviserende rol aanmeten en uzelf onmisbaar maken. Hij is vaak afwezig. Spreek af op welke tijdstippen u contact kunt opnemen, en op welke manier (mail, gsm...). Aangezien u heel zelfstandig moet werken, kunt u geleidelijk uw verantwoordelijkheden uitbreiden. Hij is te veeleisend. Vraagt uw baas te veel van u? Toon eerst uw goede wil en kom hem tegemoet. Daarna kunt u voorwaarden stellen: "Ik kan wel blijven, maar dan moet ik die andere opdracht opzijleggen." Of stel op uw beurt voorwaarden: "Welke middelen krijg ik daarvoor?" Helpt dit niet, dan houdt u bij welke resultaten werden geboekt, welke fouten werden gemaakt door tijdgebrek, welke dossiers niet afgemaakt werden... Stel maatregelen voor om de situatie te verbeteren. Hij is een controlefreak. Toon aan dat u de situatie meester bent. Volstaat dat niet, dan kunt u voorstellen om eenmaal per week de stand van zaken te overlopen. Bron: Management