Zo gaan we te werk

Welke bedrijven komen in onze lijst? Het antwoord is simpel: bedrijven die snel groeien. De lijst van de Trends Gazellen is niets anders dan de rangschikking van de snelste groeiers. De allersnelste groeier staat op nummer 1, gevolgd door de tweede snelste groeier, enzovoort.

De groei bekijken we over vijf jaar. Voor deze editie van de Trends Gazellen vergelijken we 2017 met 2013. Concreet berekenen we de groei van drie variabelen: de omzet, het personeelsbestand en de cashflow, zowel in absolute als procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaatsen op elk van die deelrangschikkingen tellen we op, wat de eindscore oplevert. Deze eindscore bepaalt de plaats in de eindrangschikking. Puur hypothetisch heeft een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, eindscore 6, en staat bovenaan de eindrangschikking. Merk op: hoe groter de eindscore, hoe lager in de eindrangschikking.

Er gelden wel minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst van 2017 moeten minimum twintig werknemers gestaan hebben, althans voor grote en middelgrote bedrijven. Voor kleine bedrijven volstaan 10 werknemers. De omzet in 2013 bepaalt het onderscheid tussen een groot, middelgroot en klein bedrijf. De groten haalden een omzet van meer dan 10 miljoen euro, de middelgroten bleven tussen 10 en 1 miljoen euro, en de kleinen haalden een omzet of brutomarge van minder dan 1 miljoen euro.

De 100 snelste groeiers bij de grote bedrijven mogen zich Grote Gazelle noemen. De 75 snelste groeiers bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De 50 snelste groeiers bij de kleine bedrijven zijn de Kleine Gazellen.

De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, wordt winnaar of 'Ambassadeur', maar vaak ook niet. Want er gelden bijkomende criteria. Zo moet een winnaar operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlandse onderneming komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. En een winnaar moet drie jaar wachten eer het nog eens kan winnen, ook al staat hij bovenaan de eindrangschikking.

Welke bedrijven komen in onze lijst? Het antwoord is simpel: bedrijven die snel groeien. De lijst van de Trends Gazellen is niets anders dan de rangschikking van de snelste groeiers. De allersnelste groeier staat op nummer 1, gevolgd door de tweede snelste groeier, enzovoort.De groei bekijken we over vijf jaar. Voor deze editie van de Trends Gazellen vergelijken we 2017 met 2013. Concreet berekenen we de groei van drie variabelen: de omzet, het personeelsbestand en de cashflow, zowel in absolute als procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaatsen op elk van die deelrangschikkingen tellen we op, wat de eindscore oplevert. Deze eindscore bepaalt de plaats in de eindrangschikking. Puur hypothetisch heeft een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, eindscore 6, en staat bovenaan de eindrangschikking. Merk op: hoe groter de eindscore, hoe lager in de eindrangschikking.Er gelden wel minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst van 2017 moeten minimum twintig werknemers gestaan hebben, althans voor grote en middelgrote bedrijven. Voor kleine bedrijven volstaan 10 werknemers. De omzet in 2013 bepaalt het onderscheid tussen een groot, middelgroot en klein bedrijf. De groten haalden een omzet van meer dan 10 miljoen euro, de middelgroten bleven tussen 10 en 1 miljoen euro, en de kleinen haalden een omzet of brutomarge van minder dan 1 miljoen euro.De 100 snelste groeiers bij de grote bedrijven mogen zich Grote Gazelle noemen. De 75 snelste groeiers bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De 50 snelste groeiers bij de kleine bedrijven zijn de Kleine Gazellen.De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, wordt winnaar of 'Ambassadeur', maar vaak ook niet. Want er gelden bijkomende criteria. Zo moet een winnaar operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlandse onderneming komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. En een winnaar moet drie jaar wachten eer het nog eens kan winnen, ook al staat hij bovenaan de eindrangschikking.