Het steunpunt voerde in de tweede helft van 2019 twee onderzoeken uit in opdracht van minister Crevits. Het onderzoek naar de ondernemerschapcultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen in 2019 werd telefonisch uitgevoerd bij 1.294 Vlamingen tussen 18 en 64 jaar.

'Ongeveer 6 op 10 Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten', klinkt het. Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de Vlamingen vertrouwen heeft in de eigen vaardigheden om te ondernemen. Vier op de 10 zagen ook opportuniteiten om zelf te ondernemen. Bijna de helft van hen geeft wel aan tegengehouden te worden door de angst te falen.

Daarnaast gaf 12 procent aan bezig te zijn met een eigen zaak op te starten, of een eigen zaak te leiden die jonger is dan 3,5 jaar. Vlaanderen doet het daarmee beter dan de meeste referentielanden, zoals Duitsland (7,6 procent), Zweden (8,3 procent), Verenigd Koninkrijk (9,3 procent), Luxemburg (10,2 procent) en Nederland (10,4 procent).

Financiering

Het tweede onderzoek ging over de financiering van jonge ondernemingen in 2018, via een online-enquête bij 3.524 jonge bedrijven, opgestart tussen 2014 en 2018. Daaruit blijkt dat 8 op de 10 jonge Vlaamse ondernemers tevreden is over het aanbod van financiering. De gemiddelde onderneming vroeg, over de verschillende financieringsmechanismen heen, om en bij de 80.000 euro bijkomende financiering aan. Aandachtspunt blijft wel de moeilijke toegang tot financiering voor jonge ondernemingen die aan Onderzoek & Ontwikkeling doen.

'Dit zijn cijfers van voor de coronacrisis. Het wordt afwachten wat de effecten van de coronacrisis op het ondernemerschap zullen zijn, die zien we nu nog niet ten volle', aldus minister Crevits. 'Maar dat ondernemerschap en creativiteit de sleutel zullen zijn om uit de crisis te raken, dat is zeker', klinkt het.

Het steunpunt voerde in de tweede helft van 2019 twee onderzoeken uit in opdracht van minister Crevits. Het onderzoek naar de ondernemerschapcultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen in 2019 werd telefonisch uitgevoerd bij 1.294 Vlamingen tussen 18 en 64 jaar. 'Ongeveer 6 op 10 Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten', klinkt het. Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de Vlamingen vertrouwen heeft in de eigen vaardigheden om te ondernemen. Vier op de 10 zagen ook opportuniteiten om zelf te ondernemen. Bijna de helft van hen geeft wel aan tegengehouden te worden door de angst te falen. Daarnaast gaf 12 procent aan bezig te zijn met een eigen zaak op te starten, of een eigen zaak te leiden die jonger is dan 3,5 jaar. Vlaanderen doet het daarmee beter dan de meeste referentielanden, zoals Duitsland (7,6 procent), Zweden (8,3 procent), Verenigd Koninkrijk (9,3 procent), Luxemburg (10,2 procent) en Nederland (10,4 procent).Het tweede onderzoek ging over de financiering van jonge ondernemingen in 2018, via een online-enquête bij 3.524 jonge bedrijven, opgestart tussen 2014 en 2018. Daaruit blijkt dat 8 op de 10 jonge Vlaamse ondernemers tevreden is over het aanbod van financiering. De gemiddelde onderneming vroeg, over de verschillende financieringsmechanismen heen, om en bij de 80.000 euro bijkomende financiering aan. Aandachtspunt blijft wel de moeilijke toegang tot financiering voor jonge ondernemingen die aan Onderzoek & Ontwikkeling doen. 'Dit zijn cijfers van voor de coronacrisis. Het wordt afwachten wat de effecten van de coronacrisis op het ondernemerschap zullen zijn, die zien we nu nog niet ten volle', aldus minister Crevits. 'Maar dat ondernemerschap en creativiteit de sleutel zullen zijn om uit de crisis te raken, dat is zeker', klinkt het.