PMV moest vorig jaar het groene-energiebedrijf Electrawinds voor 20,7 miljoen afwaarderen, waardoor de resultatenrekening bijna 7 miljoen euro negatief kleurt. Maar Electrawinds is slechts een van de 387 investeringen en kapitaalparticipaties van PMV, naast een reeks dochterondernemingen die zich bezighouden met onder andere bedrijfsfinanciering en PPS-constructies voor infrastructuur, scholenbouw en brownfieldontwikkelingen.

Clair Ysebaert is medeoprichter en anno 2014 een zeer actieve voorzitter van PMV. De investeringsmaatschappij werd in 2001 opgericht om het industriële beleid van de Vlaamse overheid in praktijk om te zetten. "Maar", zegt Ysebaert, "wij zijn geen overheidsbedrijf pur sang."

De vennootschap houdt rekening met het maatschappelijke belang van haar investeringen, en neemt tegelijk de druk op de overheidsbegroting weg, door de behoeften in een aantal dossiers als mobiliteit, de zorg- en medische sector, kinderopvang en het onderwijs te helpen lenigen. De overheid als aandeelhouder wekt vertrouwen, zegt algemeen directeur Marcel Van Handenhoven: "De privésector werkt graag met ons samen, omdat we een totaalzicht op de markt hebben. De interesse is nog maar zelden zo groot geweest als nu."

En misschien wordt u nog interessanter. Er wordt gespeculeerd dat ook de LRM en het Vlaams Energiebedrijf onder uw vleugels zouden terechtkomen.

Clair Ysebaert: "Het is aan de politiek om te beslissen. Het is zeker zinvol om alle investeringsmaatschappijen van de overheid onder een dak te brengen, maar de LRM is het product van een politiek compromis in Limburg. Ik denk dat het trotse Limburg zich niet zomaar haar financieel-economische prinsbisdom zal laten ontnemen.

"Het Vlaams Energiebedrijf is een ander verhaal. Niet lang geleden werd gepleit om al onze energieparticipaties naar hen over te hevelen, terwijl wij net vonden dat het niet zinvol was om een aparte energietak op te richten, naast onze bestaande poot duurzame ontwikkeling. Wellicht had men beter een tactiek toegepast zoals bij Telenet: onder de vleugels van de Gimv brachten ze toen eerst mensen samen die er verstand van hadden, en kapitaliseerden ze eerst enkele jaren kennis en middelen, voor ze van start gingen."

In 'Perstare et praestare', uw bijdrage aan het formatieberaad ter voorbereiding van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019, zegt u dat de PMV nog een tandje wil bijsteken. Wat mogen we verwachten?

Clair Ysebaert: "Ik denk dat we ambitie moeten hebben. Er zijn veel noden waar wij kunnen helpen. Denk aan scholenbouw, aan kinderdagverblijven, waar we nu werken aan een project van modulaire kindercrèches, waardoor we 1400 opvangplaatsen meer zouden kunnen creëren. Zoiets is nuttig, maar het kost ook geld. Dus vragen we ook dat de regering de kapitaalverhogingen die ons zijn toegezegd, zou volstorten. Met die middelen creëren we een hefboom. Al proberen we het natuurlijk niet te doen zonder rendement: hoe meer we in kas hebben, hoe meer autonomie we hebben."

PMV krijgt soms kritiek omdat u te strenge voorwaarden oplegt aan financieringsdossiers, maar anderzijds blijken sommige investeringen achteraf een misser, waardoor u belastinggeld hebt verspeeld. Bijvoorbeeld Electrawinds.

Clair Ysebaert: "Als iedereen in het dossier-Electrawinds even hard zijn best had gedaan als wij, was het misschien niet zover gekomen. De stichters hebben de bedrijfscultuur en het zakenmodel niet op tijd aangepast. Liquiditeit is in die branche belangrijker dan winst, maar wanneer de kaspositie niet goed wordt beheerd, dan kan het problematisch worden. Wij hebben daar meer dan eens op gewezen. Ondernemers moeten zich goed laten bijstaan. Als ze dat niet doen, dan is een mislukking niet veraf. Ook bij Alfacam was dat zo."

De Gimv is op een bepaald moment geprivatiseerd. Ziet u dat ook gebeuren met PMV, of delen daarvan? De vastgoedtak, bijvoorbeeld?

Clair Ysebaert: "Nog voor het einde van het jaar zullen we, voor de vierde keer, een strategische oefening maken wat precies de focus van PMV moet zijn."

Van Handenhoven: "Dit is een kennisbedrijf. Onze sterkte is dat iedereen in om het even welk team kan worden ingeschakeld. Haal stukken weg en je krijgt een verarming in expertise."

Lees het volledige interview in Trends van deze week.

PMV moest vorig jaar het groene-energiebedrijf Electrawinds voor 20,7 miljoen afwaarderen, waardoor de resultatenrekening bijna 7 miljoen euro negatief kleurt. Maar Electrawinds is slechts een van de 387 investeringen en kapitaalparticipaties van PMV, naast een reeks dochterondernemingen die zich bezighouden met onder andere bedrijfsfinanciering en PPS-constructies voor infrastructuur, scholenbouw en brownfieldontwikkelingen. Clair Ysebaert is medeoprichter en anno 2014 een zeer actieve voorzitter van PMV. De investeringsmaatschappij werd in 2001 opgericht om het industriële beleid van de Vlaamse overheid in praktijk om te zetten. "Maar", zegt Ysebaert, "wij zijn geen overheidsbedrijf pur sang." De vennootschap houdt rekening met het maatschappelijke belang van haar investeringen, en neemt tegelijk de druk op de overheidsbegroting weg, door de behoeften in een aantal dossiers als mobiliteit, de zorg- en medische sector, kinderopvang en het onderwijs te helpen lenigen. De overheid als aandeelhouder wekt vertrouwen, zegt algemeen directeur Marcel Van Handenhoven: "De privésector werkt graag met ons samen, omdat we een totaalzicht op de markt hebben. De interesse is nog maar zelden zo groot geweest als nu."En misschien wordt u nog interessanter. Er wordt gespeculeerd dat ook de LRM en het Vlaams Energiebedrijf onder uw vleugels zouden terechtkomen.Clair Ysebaert: "Het is aan de politiek om te beslissen. Het is zeker zinvol om alle investeringsmaatschappijen van de overheid onder een dak te brengen, maar de LRM is het product van een politiek compromis in Limburg. Ik denk dat het trotse Limburg zich niet zomaar haar financieel-economische prinsbisdom zal laten ontnemen."Het Vlaams Energiebedrijf is een ander verhaal. Niet lang geleden werd gepleit om al onze energieparticipaties naar hen over te hevelen, terwijl wij net vonden dat het niet zinvol was om een aparte energietak op te richten, naast onze bestaande poot duurzame ontwikkeling. Wellicht had men beter een tactiek toegepast zoals bij Telenet: onder de vleugels van de Gimv brachten ze toen eerst mensen samen die er verstand van hadden, en kapitaliseerden ze eerst enkele jaren kennis en middelen, voor ze van start gingen."In 'Perstare et praestare', uw bijdrage aan het formatieberaad ter voorbereiding van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019, zegt u dat de PMV nog een tandje wil bijsteken. Wat mogen we verwachten?Clair Ysebaert: "Ik denk dat we ambitie moeten hebben. Er zijn veel noden waar wij kunnen helpen. Denk aan scholenbouw, aan kinderdagverblijven, waar we nu werken aan een project van modulaire kindercrèches, waardoor we 1400 opvangplaatsen meer zouden kunnen creëren. Zoiets is nuttig, maar het kost ook geld. Dus vragen we ook dat de regering de kapitaalverhogingen die ons zijn toegezegd, zou volstorten. Met die middelen creëren we een hefboom. Al proberen we het natuurlijk niet te doen zonder rendement: hoe meer we in kas hebben, hoe meer autonomie we hebben."PMV krijgt soms kritiek omdat u te strenge voorwaarden oplegt aan financieringsdossiers, maar anderzijds blijken sommige investeringen achteraf een misser, waardoor u belastinggeld hebt verspeeld. Bijvoorbeeld Electrawinds.Clair Ysebaert: "Als iedereen in het dossier-Electrawinds even hard zijn best had gedaan als wij, was het misschien niet zover gekomen. De stichters hebben de bedrijfscultuur en het zakenmodel niet op tijd aangepast. Liquiditeit is in die branche belangrijker dan winst, maar wanneer de kaspositie niet goed wordt beheerd, dan kan het problematisch worden. Wij hebben daar meer dan eens op gewezen. Ondernemers moeten zich goed laten bijstaan. Als ze dat niet doen, dan is een mislukking niet veraf. Ook bij Alfacam was dat zo."De Gimv is op een bepaald moment geprivatiseerd. Ziet u dat ook gebeuren met PMV, of delen daarvan? De vastgoedtak, bijvoorbeeld?Clair Ysebaert: "Nog voor het einde van het jaar zullen we, voor de vierde keer, een strategische oefening maken wat precies de focus van PMV moet zijn."Van Handenhoven: "Dit is een kennisbedrijf. Onze sterkte is dat iedereen in om het even welk team kan worden ingeschakeld. Haal stukken weg en je krijgt een verarming in expertise."Lees het volledige interview in Trends van deze week.