"We zijn niet meer het kleine team dat enkel met een goed idee de wereld wil veroveren. Er is intussen een stevige klantenbasis en er komen geregeld medewerkers bij", zegt Nicolas Christiaen, de CEO van Cashforce, over de stevige groei. Geleidelijk aan kijkt het bedrijf meer naar beste praktijken om de zaken te verbeteren. Christiaen: "We zijn nu een scale-up en dan heb je toch iets meer afstemming nodig. We doen zowel kleine als grote ingrepen om de dingen anders en efficiënter te doen. Uiteraard blijven we flexibel. Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn."
...

"We zijn niet meer het kleine team dat enkel met een goed idee de wereld wil veroveren. Er is intussen een stevige klantenbasis en er komen geregeld medewerkers bij", zegt Nicolas Christiaen, de CEO van Cashforce, over de stevige groei. Geleidelijk aan kijkt het bedrijf meer naar beste praktijken om de zaken te verbeteren. Christiaen: "We zijn nu een scale-up en dan heb je toch iets meer afstemming nodig. We doen zowel kleine als grote ingrepen om de dingen anders en efficiënter te doen. Uiteraard blijven we flexibel. Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn."Cashforce wil zijn product, software voor cashflowforecasting- en treasury-toepassingen, in 2018 meer verspreiden. "We brengen echt wel verandering teweeg", stelt Christiaen. "Als je ziet dat zowel industry experts als potentiële klanten steeds meer de vaste waarden van de industrie naast ons zetten en uiteindelijk ons verkiezen, dan weet je dat het goed zit." Behalve op België en Nederland mikt Cashforce vooral op expansie in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar het richt de blik ook op meer exotische uitwijkingen. Zo wil het vanaf midden 2018 naar de Verenigde Staten.Voor de korte termijn blijft het een belangrijk doel de grote West-Europese markten warm te maken. Belangrijk is de aanwezigheid op treasury-events. "Die blijven het voornaamste instrument om de banden met klanten aan te halen en ons partnernetwerk uit te bouwen", zegt Christiaen. "Daarnaast willen we ons ook meer richten op eigen evenementen. Zo hebben we in Amsterdam eind vorig jaar een eindejaarsbijeenkomst met kasbeheerders georganiseerd in samenwerking met Thomson Reuters. Van die laatste willen we een van de grootste eindejaarsbijeenkomsten in treasury maken."Een team van Cashforce was in november aanwezig op de jaarlijkse beurs van Franse treasurers in Parijs. "We waren een van de weinige standhouders die niet uit Frankrijk kwamen", vertelt zaakvoerder Nicolas Christiaen. "De Franse markt is redelijk afgebakend. Toch was er veel interesse van bezoekers. Mensen zijn altijd nieuwsgierig als er een nieuwe speler opduikt, en zeker als die iets aanbiedt wat ze kunnen gebruiken. Ondanks het verschil in markt kampen veel treasurers met dezelfde uitdagingen."Intussen gebruiken enkele Franse bedrijven het Cashforce-platform om hun cashflowforecasting- en treasuryprocessen te verbeteren. "We hebben de beurs verlaten met een goed gevoel en met veel klantenleads op zak", zegt Christiaen. "De bedoeling is dat we in Frankrijk dezelfde stappen zetten als in Nederland, waar we dit jaar een eigen kantoor hebben geopend en we ons product nu volop commercieel uitrollen."Om de snel groeiende klantenvraag te volgen organiseerde het bedrijf in november zijn eigen Cashforce Academy. Christiaen: "In die snelcursus worden mensen 'Cashforce certified' en kunnen ze ons bijstaan bij de implementatie van ons product bij klanten. Op die manier komt dat proces niet helemaal op onze schouders terecht. Doordat zij een deel van de implementatie overnemen, kunnen wij sneller klanten aan boord nemen."Voor december kijkt Christiaen vooral uit naar een evenement dat Cashforce in Amsterdam in samenwerking met Thomson Reuters organiseert. Thomson Reuters kan in realtime data leveren die interessant zijn voor financiële departementen en die wij in onze applicatie kunnen integreren. Samenwerken is dus interessant voor beide partijen, en voor de klanten natuurlijk."Voor Cashforce bracht oktober een van de hoogtepunten van het jaar: de driedaagse EuroFinance-beurs in Barcelona. Met meer dan 2100 deelnemers uit vijftig landen, is dat hét jaarlijkse evenement voor treasurers in Europa. "Alle grote banken en softwareleveranciers zijn hier aanwezig met een stand", vertelt Nicolas Christiaen, zaakvoerder van Cashforce. "We hadden voor een voetbaltafel gezorgd en dat was een succes. Er zijn talloze wedstrijdjes gespeeld. Er was ook heel wat interesse voor onze stand, en niet enkel voor een partijtje voetbal", lacht Christiaen. "Veel mensen bleken doorgestuurd door klanten of banken die ons al wat beter kennen. We hadden op voorhand ook een pak afspraken vastgelegd. Zo hebben we veel demo's kunnen geven en houden we aan de beurs een hoop potentiële klanten over, waarop we kunnen werken. Ook de samenwerking met de banken gaan we verder ontwikkelen."Het aantal klanten van Cashforce is de voorbije maanden fors gestegen. Het financiële softwareplatform van Cashforce verschaft inzicht in de huidige en toekomstige kasstromen van bedrijven. Vooral in Nederland is de belangstelling van bedrijven groot. "Nederland is sinds kort groter dan België", zegt Christiaen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk neemt de interesse hand over hand toe. "Volgende maand wonen we voor de eerste keer het congres van de Franse vereniging voor treasurers bij", zegt Christiaen.De start-up lanceert binnenkort ook een Cashforce Academy, waar consultants en adviseurs opgeleid worden om de Cashforce-applicatie bij hun klanten te implementeren. Daarnaast versterkt het bedrijf zijn eigen sales- en support-teams. Cashforce telt bijna twintig medewerkers.Druk. Druk. Druk. Zo liet de vakantieperiode zich het best samenvatten voor de start-up Cashforce. In augustus boekte het bedrijf liefst zeven klantendeals in drie weken. "Vooral in Nederland kent de business een groei-opstoot", vertelt zaakvoerder Nicolas Christiaen. "Een grotere lokale aanwezigheid met onder andere de opening van een kantoor in Amsterdam eerder dit jaar werpt duidelijk vruchten af."Ook in het Verenigd Koninkrijk sloot Cashforce zijn eerste deals. Behalve in Nederland mikt de onderneming, wier financieel softwareplatform inzicht verschaft in de huidige en toekomstige kasstromen van bedrijven, vooral op expansie in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. "In die landen merken we een toenemende interesse van banken en andere mogelijke partners in ons product", zegt Christiaen. "Zij begrijpen dat het Cashforce-platform nuttig kan zijn voor hun bedrijfsklanten."Cashforce blijft op zoek naar technisch talent, en die zoektocht verloopt niet gemakkelijk. "Het kan soms weken tot maanden duren voor we iemand vinden. Daarom hebben we een offshoreteam opgestart, dat zal werken aan specifieke stukken van de productimplementaties", aldus Christiaen. Er wordt ook werk gemaakt van een rebranding van de huisstijl en de website. "Ons aanbod is het voorbije jaar uitgebreid. Vooral met de nieuwe treasury-functionaliteiten is het pakket breder geworden. Daar hoort een goede communicatie met de buitenwereld en een volwassener stijl bij."Intussen is de voorbereiding van de activiteiten in het najaar van start gegaan. Cashforce wil aanwezig zijn op de belangrijkste events voor cashbeheerders en treasurers in West-Europa. "Eind september komen we aan het woord op het Belgische evenement Apps for Finance, maar de belangrijkste organisatie dit najaar is ongetwijfeld de EuroFinance-beurs", zegt Christiaen. "Dat is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor treasurers uit heel Europa. Er komen steevast zo'n 2000 mensen op af. Dit jaar vindt de driedaagse beurs begin oktober in Barcelona plaats."In de zomermaand juli is het rustig in veel ondernemingen, zeker commercieel. Dat gaat niet op voor Cashforce, dat na de uitrol in Nederland werk maakt van de expansie in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk."In de voorbije maand ben ik een drietal keer in Londen geweest om er enkele mogelijke klanten en partners te ontmoeten", vertelt zaakvoerder Nicolas Christiaen, wiens financieel softwareplatform inzicht verschaft in het werkkapitaal en de huidige en toekomstige kasstromen van bedrijven. "In het Verenigd Koninkrijk zien we grote opportuniteiten. Een pluspunt is dat we er onze goede band met de bank Barclays kunnen uitspelen. Dat geeft ons verhaal extra cachet bij potentiële klanten. We bekijken de mogelijkheden om een stukje kantoorruimte bij Barclays in Londen in te nemen, zodat we vanuit een vaste uitvalsbasis kunnen opereren."De uitbreiding van de activiteiten gaat gepaard met een nieuwe kapitaalronde. In januari 2016 haalde Cashforce al eens een miljoen euro op om zijn groei te financieren. Om de expansie in Frankrijk en het VK te ondersteunen, is nu een tweede kapitaalronde gestart. "De gesprekken met geïnteresseerde binnen- en buitenlandse investeerders zijn begonnen, maar het is nog wat vroeg om bedragen en namen van investeerders naar voren te schuiven", aldus Christiaen.Cashforce blijft ook voortwerken aan de ontwikkeling van zijn product. Christiaen: "We willen dat ons platform de connectie maakt met de volledige bancaire omgeving van de klant. Als bedrijven een overzicht van al hun bankactiviteiten willen, moet er momenteel telkens worden ingelogd op een ander platform. Wij willen voor hen één toegangspoort creëren. De uitrol daarvan staat de volgende maanden op de planning, zodat het eind dit jaar op poten staat. Wel moeten we de keuze nog maken of ons interne team de softwareontwikkeling voor zijn rekening zal nemen, dan wel of we daarvoor in zee gaan met een externe partij."Cashforce, waarvan het softwareplatform bedrijven inzicht verschaft in hun werkkapitaal en hun kasstromen, durft steeds meer over de landsgrenzen te kijken. Nadat het onlangs een kantoor opende in Nederland, richt het zijn pijlen nu op Groot-Brittannië en Frankrijk. "Het is de volgende logische stap in de expansie van Cashforce", zegt zaakvoerder Nicolas Christiaen. "We gieten al onze ervaringen in een draaiboek dat de marktintroductie in die twee landen moet stroomlijnen en versnellen." De eerste stappen zetten op een nieuwe markt verloopt steevast volgens hetzelfde stramien. Christiaen legt contacten met banken, treasuryconsultants en interim-managers: "Zij zijn de partijen die in contact staan met potentiële klanten. Als wij hen van ons product kunnen overtuigen, zullen ze Cashforce vermelden en opent dat deuren voor ons. We gaan met hen praten, stellen Cashforce voor en proberen partnerschappen op te bouwen." Christiaen werd in juni uitgenodigd om te spreken op een event dat de Britse bank Barclays organiseerde voor corporate treasurers: "Barclays is een belangrijke partner van de Techstars-accelerator, waarin Cashforce in 2015 drie maanden heeft meegedraaid. Zij beseffen dat hun klanten baat kunnen hebben bij de mogelijkheden van het Cashforce-platform. De lezing was een uitgelezen kans om contacten te leggen met corporate treasurers in Groot-Brittannië." Ook intern heeft Cashforce niet stilgezeten. Onlangs organiseerde de onderneming een teamdag om te kijken welke processen het nog efficiënter en klantenvriendelijker kan aanpakken. "Tijdens workshops zochten zowel commerciële als operationele mensen naar verbeteringen in onze werking", vertelt Christiaen. "Onze onderneming is nog jong en leergierig. Dus dat soort dagen zijn voor een groot stuk bepalend voor de koers die Cashforce zal varen." Cashforce gaf deze maand present op een veelvoud aan events, in eigen land en in het buitenland. Zaakvoerder Nicolas Christiaen reisde onder meer naar Groot-Brittannië, Frankrijk en Denemarken. "We hebben geleerd hoe belangrijk de verankering in een netwerk is", vertelt hij. "Voor onze markt zijn vooral banken, marketdataproviders en consultants potentiële strategische partners. Het is belangrijk dat er in dat ecosysteem over het Cashforce-platform gepraat wordt." In Manchester stond Cashforce met een stand op de jaarlijkse conferentie van de Association of Corporate Treasurers. Christiaen: "Het geeft toch wel een kick daar als vrij nieuwe speler in contact te komen met al die gevestigde waarden uit de internationale bedrijfswereld." In Parijs organiseerde Cashforce samen met Azzana Consulting, een specialist in cashmanagement en corporate treasury, een event op de Belgische ambassade. "Na Nederland zijn Groot-Brittannië en Frankrijk de logische volgende stappen", zegt Christiaen. "Het zijn cruciale landen met sterke financiële centra en hoofdkantoren van banken. Ons netwerk groeit er sterk. Die eerste contacten zijn belangrijk om, zoals in Nederland, in een tweede fase een lokale vertegenwoordiger aan te trekken." Sinds enkele weken heeft Cashforce een uitvalbasis in Amsterdam. Een Nederlandse sales- and businessdevelopmentmanager moet de ontwikkeling van de Nederlandse markt naar een volgend niveau brengen. "Het is iemand uit het bankwezen, met een breed netwerk, die deuren kan openen voor ons en die Cashforce in Nederland voort op de kaart kan zetten", aldus Christiaen. In eigen land had Cashforce een afvaardiging op de jaarlijkse top van de Belgische federatie voor treasurers ATEB en op de prijsuitreiking van de Trends-CFO of the Year.Net voor Koningsdag kleurt Cashforce oranje, of toch een beetje. De deals in Nederland zijn in een stroomversnelling gekomen. Cashforce sloot in april drie overeenkomsten in Nederland. Twee van de drie zijn een uitvloeisel van contacten die begin dit jaar gelegd werden op een beurs georganiseerd door de Dutch Association of Corporate Treasurers. "We hebben zwaar ingezet op dat evenement en zijn blij dat we daar nu de vruchten van plukken", zegt zaakvoerder Nicolas Christiaen. Bovendien gaat een nieuwe Nederlandse sales & business development manager vanaf mei aan de slag. Dit om in te pikken op de groeiende interesse voor het softwareplatform van Cashforce, dat bedrijven inzicht geeft in hun werkkapitaal en in de huidige en toekomstige kasstromen. Christiaen: "Een echte voet aan de grond op Nederlands grondgebied is welkom, zo iemand kent de lokale markt nog altijd net iets beter." De commerciële successen zijn mee toe te schrijven aan de productaanpassingen die Cashforce de voorbije maanden uitvoerde. Christiaen: "Onze software vertrekt van de relatie tussen het cashbeheer en de business, met een focus op werkkapitaal, cashmanagement en -forecasting. Daar hebben we klassieke treasury-functionaliteiten aan toegevoegd, waardoor het platform nu ook gebruikt kan worden voor onder andere dealmanagement en leningadministratie. Dat al die functies met elkaar verbonden zijn in één pakket, heeft de interesse van klanten alleen maar doen toenemen." Ook in eigen land breidt het ecosysteem van Cashforce uit. Zo woonde Christiaen afgelopen week een evenement van Capitant bij. Dat is een organisatie voor studenten met interesse in de financiële wereld. "Twee oud-leden van Capitant werken bij ons, en hadden mij gevraagd op een event van de organisatie te spreken", zegt Christiaen. "Ik was positief verrast door de interesse van die jongeren voor alle fintechontwikkelingen. Enkele studenten hebben al gevraagd of ze bij ons stage kunnen lopen." Bij Cashforce gaat de zoektocht naar een Nederlandse sales & business development manager voort. De onderneming die bedrijven via haar software inzicht verschaft in hun werkkapitaal en in de huidige en toekomstige kasstromen, wil haar activiteiten in Nederland uitbreiden. Daarom staat de aanwerving van een lokale vertegenwoordiger hoog op de prioriteitenlijst. "We zijn in gesprek met twee kandidaten, maar de knoop is nog niet doorgehakt", vertelt zaakvoerder Nicolas Christiaen. "Het duurt wat langer dan gedacht. Voor ons is het belangrijk dat we meteen de juiste persoon in huis halen. Wellicht volgt een beslissing begin april." Ondertussen werkt Christiaen zelf aan de uitbouw van een netwerk in Nederland. Hij praat er met banken, treasury consultants en ERP-partners om Cashforce bekend te maken bij onze noorderburen. Ook contact met potentiële klanten mag niet ontbreken, gaande van spelers in de retail en de maakindustrie tot de IT: "Nederland is een grotere markt dan België. Er zijn meer treasurers en er is een grote openheid voor innovatie. Er is vraag naar een product als het onze." Cashforce heeft vastgesteld dat driekwart van zijn bestaande en potentiële klanten bedrijven zijn waarin risicokapitaalinvesteerders actief zijn. Christiaen: "Bij zulke bedrijven is de optimalisatie van werkkapitaal en kasstromen een belangrijk onderwerp. Ze zijn er gevoeliger voor, waardoor de bedrijven makkelijker bij ons terechtkomen." Om die reden zet Cashforce nu in op het in kaart brengen en benaderen van het private-equitylandschap. "We willen de werkwijze omkeren", zegt Christiaen. "Door private-equityspelers de hand te reiken, hebben we meteen een grotere zichtbaarheid en dus meer mogelijkheden om bedrijven van het potentieel van Cashforce te overtuigen." Makkelijk wordt dat niet, beseft hij: "De private-equitywereld is moeilijk te benaderen. Je geraakt er niet zomaar binnen. Daarom mikken we in eerste instantie op een grotere naambekendheid en visibiliteit. We kunnen alvast uitpakken met enkele mooie voorbeelden van bedrijven die we cash lean gemaakt hebben." Cashforce werkte in januari en februari een groot aantal klantencontacten af. De onderneming die bedrijven via haar software inzicht geeft in hun werkkapitaal en in de huidige en toekomstige kasstromen, tekende onder andere present op het evenement voor het Best Finance Team 2017 van CFO Magazine. Zaakvoerder Nicolas Christiaen was ook uitgenodigd als spreker op het jaarlijkse Smart Cash-congres van bedrijfskasbeheerders in Londen, waar hij zijn visie gaf op cashflowvoorspelling. "In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zien we veel potentieel", zegt Christiaen. Vooral in Nederland sprak Cashforce de voorbije weken veel geïnteresseerde bedrijven. "Ik ben momenteel ongeveer twee dagen per week op de as Rotterdam-Amsterdam." Om de commerciële slagkracht in Nederland te versterken, gaat Cashforce een lokale business development manager aanwerven.Cashforce wil bij de Nederlandse banken bekender worden. Christiaen: "Zij willen hun bestaande relaties met kasbeheerders versterken, en Cashforce speelt daarbij in op een belangrijke nood: een accuratere en snellere cashflowvoorspelling. In die zin kunnen zij bedrijven in contact brengen met ons. Anderzijds zien wij in de banken ook potentiële klanten, die ons softwareplatform kunnen integreren in hun IT-systemen."Volgens Christiaen zit er veel potentieel in de Nederlandse markt. Om te beginnen is de visibiliteit op de cashpositie in Nederland iets kleiner dan in België: "In ons land verbindt het Isabel-platform de banken, waardoor bedrijven een beter zicht hebben op de cash die op hun rekeningen staat. In Nederland bestaat zo'n type platform nog niet zo lang. Dat wijst erop dat in Nederland veel beweegt rond cashmanagement. De volgende stap is een betere cashvoorspelling, en daar komen wij in beeld."Januari was een drukke maand voor Cashforce, dat de prioriteiten voor het nieuwe jaar vastlegde. "We hebben in 2016 hard gewerkt aan een op maat gemaakte aanpak per sector. Dit jaar willen we focussen op een aantal specifieke sectoren", vertelt zaakvoerder Nicolas Christiaen. Cashforce biedt via zijn softwareplatform bedrijven inzicht in hun werkkapitaal, en in de huidige en toekomstige kasstromen. "Wij hebben een hoop ervaring opgebouwd in de distributie, industriële fabricage, voeding, retail en telecom", zegt Christiaen. "Elk van die sectoren heeft een specifiek cashflowmodel van inkomende en uitgaande kasstromen. Die kennis willen we valoriseren bij bedrijven in dezelfde sectoren, zoals enkele nieuwe Nederlandse, Britse, Franse distributeurs en telecomspelers". De bedoeling is dat die sectorale expertise ook beter bekend wordt via de website van Cashforce. De tweede prioriteit voor 2017 wordt het opleiden van zogenoemde implementatiepartners. "Cashforce heeft vorig jaar redelijk wat software zelf geïmplementeerd. Dat zorgt voor druk", geeft Christiaen toe. "Als kleine organisatie ben je verplicht snel mee te groeien met je klanten. Daarom willen we een aantal partners opleiden, zodat ook zij onze producten kunnen installeren en deels configureren." Die partners zijn vooral consultants in treasury of finance. Dat kunnen zowel de grote huizen als nicheconsultants zijn. Christiaen: "De vraag komt dus ook van hen. Zij willen hun klanten de beste service bieden en Cashforce kan hen daarbij helpen. Als ze zelf de implementatie kunnen doen, is dat ook een pluspunt voor hen, en het moet ons als jonge onderneming toelaten ons niet te vergalopperen in de groei." Ten slotte maakt Cashforce ook werk van expansie naar Nederland: "We zijn bezig mensen aan te werven zodat we meer Nederlandse klanten ter plaatse kunnen bedienen." Cashforce tekende vorige maand present op het jaarlijkse gala van de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) in de omgeving van Amsterdam. "Een uitgelezen plaats om contacten te leggen met potentiële klanten in Nederland", zegt zaakvoerder Nicolas Christiaen. "We hadden een mooi ingerichte stand op de beurs en dat heeft ons enkele interessante contacten opgeleverd. We merken dat cashflow forecasting steeds meer kasbeheerders bezighoudt." Cashforce biedt via zijn softwareplatform ondernemingen inzicht in hun werkkapitaal en in de actuele en toekomstige kasstromen. Commerciële groei staat hoog op de agenda. De opvolging van potentiële klanten is evenwel een intensief proces. "We staan op het punt een drietal klantendeals af te sluiten", zegt Christiaen. "Maar de eerste contacten dateren al van de eerste helft van dit jaar." "De klant heeft tijd nodig om een beslissing te nemen", vertelt Christiaen. "De omvang van de bedrijven waarop we focussen maakt het verkoopproces complex. Bovendien willen we zelf goed uitzoeken of we wel een oplossing kunnen bieden. Eerst moeten we er zelf van overtuigd zijn dat de klant besparingen, in tijd én cash, kan realiseren." Met elke potentiële klant voert Cashforce een zogenoemd 'kwalificatiegesprek', om zeker te zijn dat de start-up iets kan betekenen. Daarna volgt een 'dieptegesprek', waarmee de klantbehoeften nauwkeurig in beeld worden gebracht en gepeild wordt of er een businesscase in zit. "We focussen steevast op cash- en tijdsbesparingen, maar waar die te halen zijn, hangt af van de industrietak en van de situatie van elk bedrijf", aldus Christiaen. Ondanks het intensieve verkoopproces is hij tevreden over de conversiegraad: "We hebben nu een 25-tal klanten, en door de contacten die we dit najaar gegenereerd hebben, zit er flink wat in de pijplijn." Intussen blijft Cashforce ook zijn product ontwikkelen. "We hebben meer geavanceerde functionaliteiten aan het platform toegevoegd", vertelt Christiaen. "Zo kunnen bedrijven nu een beroep doen op het Cashforce-programma om hun huidige en toekomstige blootstelling aan rente- of valutarisico's te berekenen."De voorbije maanden stonden bij Cashforce vooral in het teken van de commerciële uitbouw van de activiteiten.Het bedrijf dat via zijn softwareplatform ondernemingen inzicht biedt in hun werkkapitaal, cashmanagement en cashflowforecasting, spant zich in om zijn naambekendheid te vergroten en contacten te leggen met potentiële klanten. De strategie is contentmanagement. Cashforce-vennoot Kathleen Granjé, zelf een oud-financieel directeur, sprak als gastdocent aan de Vlerick Business School over de modaliteiten van cashflowforecasting op de European Treasury Summit in Londen. Sinds kort schrijft ze maandelijks een artikel voor het onlinekennisplatform CTM File. Dat wordt geconsulteerd door enkele duizenden CFO's en treasurers. "Zo zetten wij onze kennis in de verf", zegt zaakvoerder Nicolas Christiaen. Christiaen trok naar de beurs EuroFinance in Wenen. Daar verzamelen jaarlijks zo'n 2000 bankiers en treasurers van over de hele wereld. "Een eigen stand was onbetaalbaar voor een start-up als Cashforce", vertelt Christiaen. "Bovendien moet je proberen je te onderscheiden. We hebben ons goed voorbereid en een heleboel bezoekers op voorhand gecontacteerd. Daardoor had ik plots ontmoetingen met potentiële klanten van het begin tot het einde van de beurs. Daarnaast hielp onze marketingmedewerker Jonas me vanop het thuisfront: de beurs had een 'event'-berichtenapp, en die hebben we intensief gebruikt om extra afspraken te maken. Ook zonder stand op de beurs zijn we erin geslaagd tien tot vijftien goede potentiële klanten te genereren. Dat is vrij veel, maar volgend jaar gaan we toch voor een eigen stand op EuroFinance." Intussen merkt Cashforce dat de naambekendheid toeneemt: "We zijn tijdens EuroFinance uitgenodigd op de stand van KBC om kennis te maken." Ook de aandacht voor cashmanagement en werkkapitaaloplossingen zit in de lift, stelt Christiaen vast: "Het thema leeft. Er is nogal wat onzekerheid over de rente-evolutie, terwijl sommige bedrijven een echte groeispurt maken. Zij vinden steeds meer de weg naar ons."