U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Eerst dient u na te gaan of u naar een land wordt gestuurd waarmee België een bilateraal akkoord heeft gesloten voor de sociale zekerheid. België heeft bijvoorbeeld zo'n akkoord met Canada en Chili, maar niet met Mexico of Senegal. Als u naar een land gaat met een bilateraal akkoord, is de basisregel dat u onderworpen wordt aan de sociale zekerheid ter plekke. Toch bepalen de meeste van deze akkoorden dat Belgen kunnen blijven werken met het Belgische systeem van sociale zekerheid, op voorwaarde dat hun opdracht korter is dan een jaar. Vaak kan die termijn met nog een jaar worden verlengd. Als u gebruik wilt maken van dat systeem, zal uw werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een detacheringsformulier voor grensoverschrijdende tewerkstelling moeten aanvragen. Wanneer de termijn verstreken is, valt u uiteraard onder het socialezekerheidssysteem van het land waar u als expat werkt.

In het tweede geval, wanneer België geen bilateraal akkoord heeft met het land in kwestie, dan blijft de Belgische sociale zekerheid zes maanden geldig. Ook die termijn kan verdubbeld worden. Daarbij is er wel een voorwaarde: u mag niet onderworpen zijn aan de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid. In dat geval valt op te merken dat u dan tegelijk een beroep kunt doen op de sociale zekerheid in België en in het werkland, want als er geen bilateraal akkoord is, sluit het ene het andere niet uit. Valt u wel onder de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid in een werkland zonder bilateriaal akkoord met België, dan kunt u geen beroep meer doen op de Belgische sociale zekerheid vanaf de eerste dag dat u in het buitenland aan de slag gaat.

Eerst dient u na te gaan of u naar een land wordt gestuurd waarmee België een bilateraal akkoord heeft gesloten voor de sociale zekerheid. België heeft bijvoorbeeld zo'n akkoord met Canada en Chili, maar niet met Mexico of Senegal. Als u naar een land gaat met een bilateraal akkoord, is de basisregel dat u onderworpen wordt aan de sociale zekerheid ter plekke. Toch bepalen de meeste van deze akkoorden dat Belgen kunnen blijven werken met het Belgische systeem van sociale zekerheid, op voorwaarde dat hun opdracht korter is dan een jaar. Vaak kan die termijn met nog een jaar worden verlengd. Als u gebruik wilt maken van dat systeem, zal uw werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een detacheringsformulier voor grensoverschrijdende tewerkstelling moeten aanvragen. Wanneer de termijn verstreken is, valt u uiteraard onder het socialezekerheidssysteem van het land waar u als expat werkt.In het tweede geval, wanneer België geen bilateraal akkoord heeft met het land in kwestie, dan blijft de Belgische sociale zekerheid zes maanden geldig. Ook die termijn kan verdubbeld worden. Daarbij is er wel een voorwaarde: u mag niet onderworpen zijn aan de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid. In dat geval valt op te merken dat u dan tegelijk een beroep kunt doen op de sociale zekerheid in België en in het werkland, want als er geen bilateraal akkoord is, sluit het ene het andere niet uit. Valt u wel onder de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid in een werkland zonder bilateriaal akkoord met België, dan kunt u geen beroep meer doen op de Belgische sociale zekerheid vanaf de eerste dag dat u in het buitenland aan de slag gaat.