U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid is een Belgische instelling, die bij wet van 17 juli 1963 werd opgericht. De dienst had aanvankelijk als doel de sociale zekerheid te verzekeren van de Belgen die in Belgisch Congo of in Rwanda-Urundi werkten, toen die landen nog niet onafhankelijk waren. Vandaag heeft de DOSZ als opdracht de sociale zekerheid te verzekeren van al wie aan de slag is buiten de Europese Economische Ruimte en buiten Zwitserland.

Als u buiten de Europese Economische Ruimte werkt, kan uw werkgever bijdragen in uw voordeel overmaken aan de DOSZ, op voorwaarde dat u een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland bent; of op voorwaarde dat u een onderdaan van een ander land bent, maar u ofwel voor de Belgische overheid (of een van de gewesten of gemeenschappen) werkt, ofwel voor een bedrijf waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België. Die dekking geldt ongeacht uw leeftijd of uw beroep.

Uw werkgever is niet wettelijk verplicht bijdragen in dat stelsel te storten. U moet daar met uw werkgever dus zelf afspraken over maken. Als hij weigert bijdragen te storten, kunt u zich altijd zelf aansluiten bij de DOSZ en zelf bijdragen storten voor uw sociale dekking.

De DOSZ biedt een algemene dekking die kan worden aangevuld met een of meer verzekeringscontracten. De zogenoemde algemene regeling omvat de volgende dekkingen: een pensioenverzekering, een ziekte- en invaliditeitsverzekering (inclusief zwangerschappen) en een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging. Die dekkingen kunnen niet afzonderlijk worden genomen, maar enkel allemaal tegelijk. De algemene regeling kan naar keuze worden gecombineerd met verzekeringen voor geneeskundige zorg, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven. De aanvullende verzekeringen zijn altijd verbonden met de algemene regeling en kunnen er niet los van worden genomen.

Het spreekt voor zich dat deze dekking meer dan raadzaam is in landen waar het socialezekerheidssysteem nagenoeg onbestaande is of een heel beperkte bescherming biedt. De Belgische overheid waarborgt de betaling van de verschuldigde uitkeringen.

De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid is een Belgische instelling, die bij wet van 17 juli 1963 werd opgericht. De dienst had aanvankelijk als doel de sociale zekerheid te verzekeren van de Belgen die in Belgisch Congo of in Rwanda-Urundi werkten, toen die landen nog niet onafhankelijk waren. Vandaag heeft de DOSZ als opdracht de sociale zekerheid te verzekeren van al wie aan de slag is buiten de Europese Economische Ruimte en buiten Zwitserland.Als u buiten de Europese Economische Ruimte werkt, kan uw werkgever bijdragen in uw voordeel overmaken aan de DOSZ, op voorwaarde dat u een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland bent; of op voorwaarde dat u een onderdaan van een ander land bent, maar u ofwel voor de Belgische overheid (of een van de gewesten of gemeenschappen) werkt, ofwel voor een bedrijf waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België. Die dekking geldt ongeacht uw leeftijd of uw beroep.Uw werkgever is niet wettelijk verplicht bijdragen in dat stelsel te storten. U moet daar met uw werkgever dus zelf afspraken over maken. Als hij weigert bijdragen te storten, kunt u zich altijd zelf aansluiten bij de DOSZ en zelf bijdragen storten voor uw sociale dekking.De DOSZ biedt een algemene dekking die kan worden aangevuld met een of meer verzekeringscontracten. De zogenoemde algemene regeling omvat de volgende dekkingen: een pensioenverzekering, een ziekte- en invaliditeitsverzekering (inclusief zwangerschappen) en een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging. Die dekkingen kunnen niet afzonderlijk worden genomen, maar enkel allemaal tegelijk. De algemene regeling kan naar keuze worden gecombineerd met verzekeringen voor geneeskundige zorg, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven. De aanvullende verzekeringen zijn altijd verbonden met de algemene regeling en kunnen er niet los van worden genomen.Het spreekt voor zich dat deze dekking meer dan raadzaam is in landen waar het socialezekerheidssysteem nagenoeg onbestaande is of een heel beperkte bescherming biedt. De Belgische overheid waarborgt de betaling van de verschuldigde uitkeringen.