U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

De nieuwe tool is een speldoos met kaarten, waarvan er ook een digitale versie is. Het komt erop aan een vaardigheid te ontwikkelen via concrete acties. Om een beeld te krijgen van hoe die acties eruit kunnen zien, voorziet de box in 'doelkaarten': 'Wat wil je precies goed kunnen in deze vaardigheid?', 'Met welk resultaat ben je tevreden?' of 'In welke situatie is het goed dat je dit beter kan?' "Die doelkaarten moet je zien als hulpmiddelen om de vaardigheid inzichtelijk te maken en er de juiste acties aan te verbinden om het doel dichterbij te brengen", zegt Vroonen.

"Stel dat je de vaardigheid 'Ordelijk en nauwkeurig werken' hebt gekozen", verduidelijkt Borremans met een voorbeeld. "Dan kom je via de doelkaarten tot een verfijning van die vaardigheid en tot gerichte actie: je besluit dat je elke avond je bestelwagen op orde brengt. Als je echt iets wilt veranderen, moet je dat duidelijk benoemen en concreet inplannen."

"Dat is de kern van dit instrument en dit project", zegt Vroonen. "Zeker omdat we met laaggeschoolden werken, mag je het niet bij abstracte doelen houden als 'mijn assertiviteit verhogen' of 'meer een teamspeler worden'. Dan komt er niets van in huis. Bovendien is dit te zeer voor interpretatie vatbaar en dat maakt ook de begeleider kwetsbaar. Tegelijk wil de laaggeschoolde medewerker op concrete resultaten beoordeeld worden, niet op vage attitudes, want daar staat hij wantrouwig tegenover."

Concreet, concreter, concreetst. 'Ordelijk en nauwkeurig werken' werd al 'bestelwagen opruimen', maar hoe pak je dat dan aan? "Een fout in opleiding is dat de begeleider iets oplegt waarvan hij zelf denkt dat het geen probleem oplevert, maar wat voor de medewerker in kwestie soms onoverkomelijk is", weet Borremans uit ervaring. "Hoe ruim je je bestelwagen op? Door eerst een plek te reserveren voor elk werktuig. Als je dat niet hebt, lukt het nooit. Of door elke dag een kwartiertje vroeger te stoppen, zodat je tijd hebt om je spullen op te bergen. Je moet tot op dat niveau in de begeleiding een actie uitwerken."

Johan Decrom

De nieuwe tool is een speldoos met kaarten, waarvan er ook een digitale versie is. Het komt erop aan een vaardigheid te ontwikkelen via concrete acties. Om een beeld te krijgen van hoe die acties eruit kunnen zien, voorziet de box in 'doelkaarten': 'Wat wil je precies goed kunnen in deze vaardigheid?', 'Met welk resultaat ben je tevreden?' of 'In welke situatie is het goed dat je dit beter kan?' "Die doelkaarten moet je zien als hulpmiddelen om de vaardigheid inzichtelijk te maken en er de juiste acties aan te verbinden om het doel dichterbij te brengen", zegt Vroonen. "Stel dat je de vaardigheid 'Ordelijk en nauwkeurig werken' hebt gekozen", verduidelijkt Borremans met een voorbeeld. "Dan kom je via de doelkaarten tot een verfijning van die vaardigheid en tot gerichte actie: je besluit dat je elke avond je bestelwagen op orde brengt. Als je echt iets wilt veranderen, moet je dat duidelijk benoemen en concreet inplannen." "Dat is de kern van dit instrument en dit project", zegt Vroonen. "Zeker omdat we met laaggeschoolden werken, mag je het niet bij abstracte doelen houden als 'mijn assertiviteit verhogen' of 'meer een teamspeler worden'. Dan komt er niets van in huis. Bovendien is dit te zeer voor interpretatie vatbaar en dat maakt ook de begeleider kwetsbaar. Tegelijk wil de laaggeschoolde medewerker op concrete resultaten beoordeeld worden, niet op vage attitudes, want daar staat hij wantrouwig tegenover." Concreet, concreter, concreetst. 'Ordelijk en nauwkeurig werken' werd al 'bestelwagen opruimen', maar hoe pak je dat dan aan? "Een fout in opleiding is dat de begeleider iets oplegt waarvan hij zelf denkt dat het geen probleem oplevert, maar wat voor de medewerker in kwestie soms onoverkomelijk is", weet Borremans uit ervaring. "Hoe ruim je je bestelwagen op? Door eerst een plek te reserveren voor elk werktuig. Als je dat niet hebt, lukt het nooit. Of door elke dag een kwartiertje vroeger te stoppen, zodat je tijd hebt om je spullen op te bergen. Je moet tot op dat niveau in de begeleiding een actie uitwerken." Johan Decrom