Stuart Hart is een van de internationale experts in duurzame ontwikkeling en businessstrategie. Aan de Amerikaanse Cornell University stichtte hij het Center for Sustainable Global Enterprise. Zijn werk spitst zich toe op de rol van doelgroepen aan de onderzijde van de marktpiramide. Antwerp Management School nodigde Hart uit als hoofdspreker van de BASF Deloitte Elia Chair on Sustainability: op 25 november komt de man in Antwerpen spreken over het zakenmodel achter duurzaam ondernemerschap en over de kansen van duurzame technologie.

1 Wees u ervan bewust dat vervuiling terugdringen, niet volstaat. "Veel bedrijven nemen initiatieven die bestaande activiteiten minder vervuilend, minder verspillend of meer energie-efficiënt maken. Het gaat om ecologische efficiëntie en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven die de negatieve impact van producten en processen willen terugdringen. Dat is zeer belangrijk. Het vormt de basis voor wat veel bedrijven in de voorbije twintig jaar rond duurzaamheid hebben gepresteerd, maar het maakt de wereld niet duurzamer. Alles samen vertraag je de negatieve impact van landen en bedrijven, bijvoorbeeld op vlak van emissie, maar de trein rijdt nog steeds in de foute richting."

2 Sleutel daarom aan uw zakenmodel. "Dat omschrijf ik als beyond greening. Vergroening is comfortabel voor bedrijven, omdat het op de logica van continue verbetering berust en daardoor in het bestaande businessmodel past. Strategieën die verder gaan dan vergroening, werken ontwrichtend. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat je business verouderd is en dat het kan lonen om met nieuwe, propere technologie aan nieuwe, duurzame zakenmodellen te schaven. De nieuwe modellen houden rekening met de markten van morgen en met de delen van de wereld die de voorbije veertig jaar geleden hebben onder de globalisering. Het zijn de markten aan de onderkant van de piramide.

"Zo'n nieuw zakenmodel gaat niet uit van een beter product of een betere dienst op zich. Het bekijkt hoe je in de gemeenschappen aan de onderkant van de piramide tegelijk het inkomensniveau helpt te verhogen en de competenties helpt te verbeteren. Dat zet het traditionele model van maatschappelijk verantwoord ondernemen op steroïden. Het grijpt in in de constructie van het productiesysteem, de strategie en het zakenmodel."

Wouter Temmerman

Stuart Hart is een van de internationale experts in duurzame ontwikkeling en businessstrategie. Aan de Amerikaanse Cornell University stichtte hij het Center for Sustainable Global Enterprise. Zijn werk spitst zich toe op de rol van doelgroepen aan de onderzijde van de marktpiramide. Antwerp Management School nodigde Hart uit als hoofdspreker van de BASF Deloitte Elia Chair on Sustainability: op 25 november komt de man in Antwerpen spreken over het zakenmodel achter duurzaam ondernemerschap en over de kansen van duurzame technologie.1 Wees u ervan bewust dat vervuiling terugdringen, niet volstaat. "Veel bedrijven nemen initiatieven die bestaande activiteiten minder vervuilend, minder verspillend of meer energie-efficiënt maken. Het gaat om ecologische efficiëntie en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven die de negatieve impact van producten en processen willen terugdringen. Dat is zeer belangrijk. Het vormt de basis voor wat veel bedrijven in de voorbije twintig jaar rond duurzaamheid hebben gepresteerd, maar het maakt de wereld niet duurzamer. Alles samen vertraag je de negatieve impact van landen en bedrijven, bijvoorbeeld op vlak van emissie, maar de trein rijdt nog steeds in de foute richting." 2 Sleutel daarom aan uw zakenmodel. "Dat omschrijf ik als beyond greening. Vergroening is comfortabel voor bedrijven, omdat het op de logica van continue verbetering berust en daardoor in het bestaande businessmodel past. Strategieën die verder gaan dan vergroening, werken ontwrichtend. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat je business verouderd is en dat het kan lonen om met nieuwe, propere technologie aan nieuwe, duurzame zakenmodellen te schaven. De nieuwe modellen houden rekening met de markten van morgen en met de delen van de wereld die de voorbije veertig jaar geleden hebben onder de globalisering. Het zijn de markten aan de onderkant van de piramide. "Zo'n nieuw zakenmodel gaat niet uit van een beter product of een betere dienst op zich. Het bekijkt hoe je in de gemeenschappen aan de onderkant van de piramide tegelijk het inkomensniveau helpt te verhogen en de competenties helpt te verbeteren. Dat zet het traditionele model van maatschappelijk verantwoord ondernemen op steroïden. Het grijpt in in de constructie van het productiesysteem, de strategie en het zakenmodel."Wouter Temmerman