U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Elke werknemer heeft recht op ouderschapsverlof bij de geboorte of adoptie van een kind (KB van 29 oktober 1997). Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen vier maanden niet te werken. Daarvoor moet de werknemer in de vijftien maanden vóór zijn schriftelijke aanvraag wel twaalf maanden door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met de werkgever die hem tewerkstelt. Het recht op ouderschapsverlof geldt zolang het kind geen twaalf jaar is (op de datum waarop het ouderschapsverlof begint te lopen). Niets belet een werknemer die heeft vernomen dat zijn arbeidsovereenkomst wordt verbroken en dat hij een opzeggingstermijn moet presteren, om ouderschapsverlof te vragen als hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Tijdens de opzeggingstermijn bestaat de arbeidsovereenkomst nog altijd en behoudt de werknemer al zijn rechten (en plichten), net zoals elk ander personeelslid.

Als het ouderschapsverlof voltijds wordt genomen, zal het (zoals elke loopbaanonderbreking) de opzeggingstermijn opschorten gedurende heel de periode van het ouderschapsverlof. Na afloop van het ouderschapsverlof zal de opzeggingstermijn dus worden verlengd met een periode gelijk aan die van de opschorting. Vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van zijn aanvraag (ten vroegste drie maanden voor het begin van het ouderschapsverlof) tot drie maanden na afloop van het ouderschapsverlof geniet de werknemer bescherming tegen ontslag. De werkgever kan de arbeidsrelatie niet eenzijdig beëindigen, tenzij wegens een dringende of voldoende reden. Ontslaat hij zijn werknemer toch, dan is hij hem een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon verschuldigd. Als het ouderschapsverlof in deze omstandigheden werd aangevraagd en de werkgever de arbeidsovereenkomst vroegtijdig wil verbreken ondanks de betekende opzeggingstermijn, geldt uiteraard de bescherming tegen ontslag. Wenst de werkgever de betaling van de beschermingsvergoeding te vermijden, dan zal hij moeten bewijzen dat er sprake is van een dringende of voldoende reden die ontslag met onmiddellijke ingang rechtvaardigt.

Elke werknemer heeft recht op ouderschapsverlof bij de geboorte of adoptie van een kind (KB van 29 oktober 1997). Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen vier maanden niet te werken. Daarvoor moet de werknemer in de vijftien maanden vóór zijn schriftelijke aanvraag wel twaalf maanden door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met de werkgever die hem tewerkstelt. Het recht op ouderschapsverlof geldt zolang het kind geen twaalf jaar is (op de datum waarop het ouderschapsverlof begint te lopen). Niets belet een werknemer die heeft vernomen dat zijn arbeidsovereenkomst wordt verbroken en dat hij een opzeggingstermijn moet presteren, om ouderschapsverlof te vragen als hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Tijdens de opzeggingstermijn bestaat de arbeidsovereenkomst nog altijd en behoudt de werknemer al zijn rechten (en plichten), net zoals elk ander personeelslid.Als het ouderschapsverlof voltijds wordt genomen, zal het (zoals elke loopbaanonderbreking) de opzeggingstermijn opschorten gedurende heel de periode van het ouderschapsverlof. Na afloop van het ouderschapsverlof zal de opzeggingstermijn dus worden verlengd met een periode gelijk aan die van de opschorting. Vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van zijn aanvraag (ten vroegste drie maanden voor het begin van het ouderschapsverlof) tot drie maanden na afloop van het ouderschapsverlof geniet de werknemer bescherming tegen ontslag. De werkgever kan de arbeidsrelatie niet eenzijdig beëindigen, tenzij wegens een dringende of voldoende reden. Ontslaat hij zijn werknemer toch, dan is hij hem een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon verschuldigd. Als het ouderschapsverlof in deze omstandigheden werd aangevraagd en de werkgever de arbeidsovereenkomst vroegtijdig wil verbreken ondanks de betekende opzeggingstermijn, geldt uiteraard de bescherming tegen ontslag. Wenst de werkgever de betaling van de beschermingsvergoeding te vermijden, dan zal hij moeten bewijzen dat er sprake is van een dringende of voldoende reden die ontslag met onmiddellijke ingang rechtvaardigt.