U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Neen. Doorgaans staat de softwarefabrikant enkel een niet-exclusieve gebruikslicentie toe, wat betekent dat de klant niet vrij is om ermee te doen wat hij wil. Met andere woorden: ondanks de hoge aankoopprijs die de klant soms betaalt, wordt hij geen eigenaar van het softwareprogramma. Wil hij dat toch worden, dan moet dit uitdrukkelijk schriftelijk worden bepaald, en wel zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk. Want bij twijfel over het voorwerp en de omvang van de rechten die de klant koopt, zal de wettelijke interpretatie niet bepaald in zijn voordeel spelen.

Sommige klanten vergissen zich trouwens in de reikwijdte van een 'eeuwigdurende' licentie. In werkelijkheid is een licentie voor onbepaalde tijd niet mogelijk in het Belgische recht. Dat houdt in dat ze dus eigenlijk te allen tijde kan worden opgezegd door de softwarefabrikant, al moet die uiteraard wel een redelijke opzeggingstermijn in acht nemen.

De klant doet er ook goed aan om in het contract te laten vastleggen dat hij toegang heeft tot de broncode (in een vorm die kan worden bewerkt en gewijzigd), vooral indien zijn business afhangt van het softwareprogramma. De leverancier en de klant kunnen hiertoe bijvoorbeeld een escrow aangaan, een overeenkomst waarin ze een onafhankelijke derde de opdracht geven een kopie van die broncode te bewaren op een veilige plaats en die enkel aan de klant te bezorgen in vooraf bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij faillissement van de leverancier).

Tot slot moet de klant ook checken welk gebruik door de licentie wordt toegestaan. Hij moet er zich bijvoorbeeld van vergewissen dat niets hem verbiedt om zijn eigen klanten te laten meegenieten van de resultaten die het softwareprogramma hem oplevert. En hij moet zelfs nagaan of andere entiteiten van dezelfde groep het programma wel mogen gebruiken. Dat aspect kan van cruciaal belang zijn wanneer de klant taken uitbesteedt aan een derde, wat kan impliceren dat die licenties moet gebruiken die aan de oorspronkelijke klant werden verleend. Soms zijn de licentievoorwaarden van programma's die nochtans door heel wat bedrijven worden gebruikt, op dit punt niet altijd heel duidelijk. En dat zet de deur open voor betwistingen achteraf.

Neen. Doorgaans staat de softwarefabrikant enkel een niet-exclusieve gebruikslicentie toe, wat betekent dat de klant niet vrij is om ermee te doen wat hij wil. Met andere woorden: ondanks de hoge aankoopprijs die de klant soms betaalt, wordt hij geen eigenaar van het softwareprogramma. Wil hij dat toch worden, dan moet dit uitdrukkelijk schriftelijk worden bepaald, en wel zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk. Want bij twijfel over het voorwerp en de omvang van de rechten die de klant koopt, zal de wettelijke interpretatie niet bepaald in zijn voordeel spelen.Sommige klanten vergissen zich trouwens in de reikwijdte van een 'eeuwigdurende' licentie. In werkelijkheid is een licentie voor onbepaalde tijd niet mogelijk in het Belgische recht. Dat houdt in dat ze dus eigenlijk te allen tijde kan worden opgezegd door de softwarefabrikant, al moet die uiteraard wel een redelijke opzeggingstermijn in acht nemen.De klant doet er ook goed aan om in het contract te laten vastleggen dat hij toegang heeft tot de broncode (in een vorm die kan worden bewerkt en gewijzigd), vooral indien zijn business afhangt van het softwareprogramma. De leverancier en de klant kunnen hiertoe bijvoorbeeld een escrow aangaan, een overeenkomst waarin ze een onafhankelijke derde de opdracht geven een kopie van die broncode te bewaren op een veilige plaats en die enkel aan de klant te bezorgen in vooraf bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij faillissement van de leverancier).Tot slot moet de klant ook checken welk gebruik door de licentie wordt toegestaan. Hij moet er zich bijvoorbeeld van vergewissen dat niets hem verbiedt om zijn eigen klanten te laten meegenieten van de resultaten die het softwareprogramma hem oplevert. En hij moet zelfs nagaan of andere entiteiten van dezelfde groep het programma wel mogen gebruiken. Dat aspect kan van cruciaal belang zijn wanneer de klant taken uitbesteedt aan een derde, wat kan impliceren dat die licenties moet gebruiken die aan de oorspronkelijke klant werden verleend. Soms zijn de licentievoorwaarden van programma's die nochtans door heel wat bedrijven worden gebruikt, op dit punt niet altijd heel duidelijk. En dat zet de deur open voor betwistingen achteraf.