U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

In principe mag u dat geschenk aanvaarden, maar het is toch verstandig na te gaan of dat niet als corruptie kan worden beschouwd. De definitie van privécorruptie en het toepassingsbereik ervan is heel breed, aangezien de regelgeving zich niet beperkt tot economische activiteiten, maar ook betrekking heeft op activiteiten van vrijwilligers en deelnemers aan sportactiviteiten. Bovendien viseert de wet niet alleen financiële voordelen, zoals vaak wordt gedacht, maar voordelen van om het even welke aard, zoals de belofte iets voor iemand te doen. Twee vragen zijn essentieel wanneer u zo'n cadeau of voordeel krijgt.

De eerste vraag: zal het geschenk of het voordeel de commerciële relatie tussen beide partijen op de een of andere manier beïnvloeden? Zo ja, dan bestaat er een risico op corruptie en is het beter het cadeau te weigeren. Het kan gebeuren dat een bescheiden cadeautje met weinig waarde niet wordt beschouwd als corruptie, terwijl er wel sprake kan zijn van corruptie bij een opeenvolging van cadeaus, zelfs al hebben die weinig waarde.

De tweede vraag: aanvaardt de raad van bestuur van mijn bedrijf dat ik het cadeau ontvang of geef? Is het antwoord op die vraag ja, dan is er in principe geen inbreuk. Maar in de praktijk is het onmogelijk, zeker bij een bedrijf met veel werknemers, dat de raad van bestuur elke keer zijn goedkeuring geeft wanneer een werknemer een cadeau aanbiedt aan een klant of er een ontvangt van een leverancier. Bovendien worden internationale bedrijven geconfronteerd met verschillende wetgevingen. Wat in het ene land laakbaar is, wordt in een ander land niet noodzakelijk afgekeurd.

Om dat soort problemen te vermijden en te zorgen voor een uniform beleid, is het raadzaam dat er duidelijke interne afspraken worden gemaakt, die heel precies bepalen welk gedrag de onderneming van haar werknemers verwacht. Zo zijn er bedrijven die toestaan dat hun werknemers naar een diner gaan dat hen wordt aangeboden door een leverancier, maar alleen als die onderneming de transport- of de hotelkosten niet voor haar rekening neemt. Daarnaast leggen bedrijven vast welke waarde een cadeau of een voordeel mag hebben. Een werknemer die deze regels niet volgt, loopt het risico op een sanctie. Dat kan gaan van de werknemer tot de orde roepen tot een ontslag, in het geval van een zware fout.

In principe mag u dat geschenk aanvaarden, maar het is toch verstandig na te gaan of dat niet als corruptie kan worden beschouwd. De definitie van privécorruptie en het toepassingsbereik ervan is heel breed, aangezien de regelgeving zich niet beperkt tot economische activiteiten, maar ook betrekking heeft op activiteiten van vrijwilligers en deelnemers aan sportactiviteiten. Bovendien viseert de wet niet alleen financiële voordelen, zoals vaak wordt gedacht, maar voordelen van om het even welke aard, zoals de belofte iets voor iemand te doen. Twee vragen zijn essentieel wanneer u zo'n cadeau of voordeel krijgt.De eerste vraag: zal het geschenk of het voordeel de commerciële relatie tussen beide partijen op de een of andere manier beïnvloeden? Zo ja, dan bestaat er een risico op corruptie en is het beter het cadeau te weigeren. Het kan gebeuren dat een bescheiden cadeautje met weinig waarde niet wordt beschouwd als corruptie, terwijl er wel sprake kan zijn van corruptie bij een opeenvolging van cadeaus, zelfs al hebben die weinig waarde.De tweede vraag: aanvaardt de raad van bestuur van mijn bedrijf dat ik het cadeau ontvang of geef? Is het antwoord op die vraag ja, dan is er in principe geen inbreuk. Maar in de praktijk is het onmogelijk, zeker bij een bedrijf met veel werknemers, dat de raad van bestuur elke keer zijn goedkeuring geeft wanneer een werknemer een cadeau aanbiedt aan een klant of er een ontvangt van een leverancier. Bovendien worden internationale bedrijven geconfronteerd met verschillende wetgevingen. Wat in het ene land laakbaar is, wordt in een ander land niet noodzakelijk afgekeurd.Om dat soort problemen te vermijden en te zorgen voor een uniform beleid, is het raadzaam dat er duidelijke interne afspraken worden gemaakt, die heel precies bepalen welk gedrag de onderneming van haar werknemers verwacht. Zo zijn er bedrijven die toestaan dat hun werknemers naar een diner gaan dat hen wordt aangeboden door een leverancier, maar alleen als die onderneming de transport- of de hotelkosten niet voor haar rekening neemt. Daarnaast leggen bedrijven vast welke waarde een cadeau of een voordeel mag hebben. Een werknemer die deze regels niet volgt, loopt het risico op een sanctie. Dat kan gaan van de werknemer tot de orde roepen tot een ontslag, in het geval van een zware fout.