Berokkenen de uitlatingen echt schade of gaat het gewoonweg om elementen die eigenlijk bewezen zijn, maar die u als storend ervaart? Heeft de auteur niet per se de bedoeling u schade te berokkenen? U mag niet onderschatten hoe zwaar de vrijheid van meningsuiting weegt in onze democratische samenleving. De uitoefening van die vrijheid kan echter worden ingeperkt wanneer ze botst met andere legitieme belangen, zoals het recht op een goede reputatie. Ook belangrijk is uit te maken over wie of wat er eigenlijk geschreven wordt. Gaat het over een natuurlijke persoon of een rechtspersoon? Over de producten van een bedrijf? Over een 'gewone' particulier of over een bekend iemand? Een andere vraag is wat u zelf graag wil bereiken: dat de betwiste content wordt verwijderd, dat de 'dader' een boete krijgt, een recht van antwoord, een schadevergoeding? Overigens sluit de ene maatregel de andere niet per se uit.

Wat u kunt ondernemen, hangt af van het antwoord op die vragen. Misschien is een strafrechtelijke klacht niet de beste optie en moet u een burgerrechtelijke procedure aanspannen. Of misschien staan er op de website met de 'lasterlijke' content wel tools om dergelijke problemen snel af te handelen en moet u eerst die aanwenden. Wie stappen wenst te ondernemen tegen een webhost, moet dan weer voor ogen houden dat diens aansprakelijkheid niet op dezelfde manier wordt geregeld als die van de auteur van de betwiste uitlatingen: de Europese wetgever heeft voorzien in een gunstiger stelsel voor de activiteiten van internetproviders.

Dat de auteur van de betwiste uitlatingen gedomicilieerd is in het buitenland, hoeft overigens geen hinderpaal te zijn om vervolging in te stellen in België. Doorgaans zal het resultaat in dat geval echter magerder uitvallen dan wat u zou kunnen bekomen voor de rechter van het domicilie van diegene die u vervolgt. Die rechter is normaliter namelijk, zoals dat in het juridische jargon heet, de 'natuurlijke rechter' tot wie u zich moet wenden om over de hele lijn uw gelijk te proberen halen. Onlangs heeft het Europees Hof van Justitie echter geoordeeld dat bij een inbreuk op de privacy op het internet, de persoon die zich benadeeld acht, ook een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan indienen "bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt", wat in principe overeenstemt met zijn gebruikelijke verblijfplaats. De draagwijdte van die beslissingen van het Hof blijft evenwel omstreden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk voor wie die verplichting tot herstel daadwerkelijk geldt.

Berokkenen de uitlatingen echt schade of gaat het gewoonweg om elementen die eigenlijk bewezen zijn, maar die u als storend ervaart? Heeft de auteur niet per se de bedoeling u schade te berokkenen? U mag niet onderschatten hoe zwaar de vrijheid van meningsuiting weegt in onze democratische samenleving. De uitoefening van die vrijheid kan echter worden ingeperkt wanneer ze botst met andere legitieme belangen, zoals het recht op een goede reputatie. Ook belangrijk is uit te maken over wie of wat er eigenlijk geschreven wordt. Gaat het over een natuurlijke persoon of een rechtspersoon? Over de producten van een bedrijf? Over een 'gewone' particulier of over een bekend iemand? Een andere vraag is wat u zelf graag wil bereiken: dat de betwiste content wordt verwijderd, dat de 'dader' een boete krijgt, een recht van antwoord, een schadevergoeding? Overigens sluit de ene maatregel de andere niet per se uit. Wat u kunt ondernemen, hangt af van het antwoord op die vragen. Misschien is een strafrechtelijke klacht niet de beste optie en moet u een burgerrechtelijke procedure aanspannen. Of misschien staan er op de website met de 'lasterlijke' content wel tools om dergelijke problemen snel af te handelen en moet u eerst die aanwenden. Wie stappen wenst te ondernemen tegen een webhost, moet dan weer voor ogen houden dat diens aansprakelijkheid niet op dezelfde manier wordt geregeld als die van de auteur van de betwiste uitlatingen: de Europese wetgever heeft voorzien in een gunstiger stelsel voor de activiteiten van internetproviders.Dat de auteur van de betwiste uitlatingen gedomicilieerd is in het buitenland, hoeft overigens geen hinderpaal te zijn om vervolging in te stellen in België. Doorgaans zal het resultaat in dat geval echter magerder uitvallen dan wat u zou kunnen bekomen voor de rechter van het domicilie van diegene die u vervolgt. Die rechter is normaliter namelijk, zoals dat in het juridische jargon heet, de 'natuurlijke rechter' tot wie u zich moet wenden om over de hele lijn uw gelijk te proberen halen. Onlangs heeft het Europees Hof van Justitie echter geoordeeld dat bij een inbreuk op de privacy op het internet, de persoon die zich benadeeld acht, ook een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan indienen "bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt", wat in principe overeenstemt met zijn gebruikelijke verblijfplaats. De draagwijdte van die beslissingen van het Hof blijft evenwel omstreden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk voor wie die verplichting tot herstel daadwerkelijk geldt.