U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

De onderzoekers, die via een enquête 1800 Amerikaanse professionals bevroegen en werkten met praktijkstudies en focusgroepen, maken een onderscheid tussen inherente en verworven diversiteit. Inherente diversiteit verwijst naar kenmerken waarmee je wordt geboren zoals je geslacht, seksuele geaardheid of huidskleur. Verworven diversiteit slaat bijvoorbeeld op iemand die in het buitenland heeft gewerkt waardoor hij geleerd heeft culturele verschillen te begrijpen of op een mannelijke verkoper die ervaring heeft met vrouwelijke klanten waardoor hij zich bewust is van genderverschillen.

Een bedrijf met een bedrijfstop die drie inherente en ook drie verworven diversiteitskenmerken vertoont, noemen de onderzoekers een bedrijf met 2D-diversiteit omdat het op beide diversiteitsassen (inherent en verworven) goed presteert. De onderzoekers van het Center for Talent Innovation vergeleken de bedrijven met 2D-diversiteit bij de bedrijfsleiding en ondernemingen zonder die diversiteit aan de top.

De bedrijven met 2D-diversiteit presteren veel beter dan de andere, bleek uit het onderzoek. "Werknemers die werken voor een bedrijf met 2D-diversiteit hebben 45 procent meer kans dat het marktaandeel van hun bedrijf groeit en 70 procent meer kans dat hun bedrijf een nieuwe markt aanboort," schrijven de onderzoekers in het decembernummer van het Amerikaanse managementblad Harvard Business Review.

In bedrijven waarin minderheden een kritische massa bereiken, vinden werknemers met een goed idee namelijk meer steun in de top van het bedrijf wanneer de budgetten worden verdeeld. Bij teams met minstens een lid dat bepaalde kenmerken gemeen heeft met de eindklant, blijkt het hele team de eindgebruiker beter te begrijpen. Bedrijven die via diversiteit innovatie willen stimuleren in hun onderneming kunnen werken aan deze zes zaken:

1 Zorg dat iedereen wordt gehoord.

2 Maak het veilig voor werknemers om nieuwe ideeën voor te stellen.

3 Geef teamleden autonomie om beslissingen te nemen.

4 Deel successen met elkaar.

5 Vertaal feedback steeds in acties.

6 Doe iets met de opmerkingen die je krijgt vanuit het team.

Benny Debruyne

Bron: Harvard Business Review

De onderzoekers, die via een enquête 1800 Amerikaanse professionals bevroegen en werkten met praktijkstudies en focusgroepen, maken een onderscheid tussen inherente en verworven diversiteit. Inherente diversiteit verwijst naar kenmerken waarmee je wordt geboren zoals je geslacht, seksuele geaardheid of huidskleur. Verworven diversiteit slaat bijvoorbeeld op iemand die in het buitenland heeft gewerkt waardoor hij geleerd heeft culturele verschillen te begrijpen of op een mannelijke verkoper die ervaring heeft met vrouwelijke klanten waardoor hij zich bewust is van genderverschillen.Een bedrijf met een bedrijfstop die drie inherente en ook drie verworven diversiteitskenmerken vertoont, noemen de onderzoekers een bedrijf met 2D-diversiteit omdat het op beide diversiteitsassen (inherent en verworven) goed presteert. De onderzoekers van het Center for Talent Innovation vergeleken de bedrijven met 2D-diversiteit bij de bedrijfsleiding en ondernemingen zonder die diversiteit aan de top. De bedrijven met 2D-diversiteit presteren veel beter dan de andere, bleek uit het onderzoek. "Werknemers die werken voor een bedrijf met 2D-diversiteit hebben 45 procent meer kans dat het marktaandeel van hun bedrijf groeit en 70 procent meer kans dat hun bedrijf een nieuwe markt aanboort," schrijven de onderzoekers in het decembernummer van het Amerikaanse managementblad Harvard Business Review.In bedrijven waarin minderheden een kritische massa bereiken, vinden werknemers met een goed idee namelijk meer steun in de top van het bedrijf wanneer de budgetten worden verdeeld. Bij teams met minstens een lid dat bepaalde kenmerken gemeen heeft met de eindklant, blijkt het hele team de eindgebruiker beter te begrijpen. Bedrijven die via diversiteit innovatie willen stimuleren in hun onderneming kunnen werken aan deze zes zaken:1 Zorg dat iedereen wordt gehoord.2 Maak het veilig voor werknemers om nieuwe ideeën voor te stellen.3 Geef teamleden autonomie om beslissingen te nemen.4 Deel successen met elkaar.5 Vertaal feedback steeds in acties.6 Doe iets met de opmerkingen die je krijgt vanuit het team.Benny DebruyneBron: Harvard Business Review