U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

1 Creëer een veilige omgeving. Het is een paradox dat Sinek net in het leger zo'n veilige omgeving vindt. Of soldaten voor elkaar en voor hun leider door het vuur gaan, hangt namelijk af van de omstandigheden. Als hun leider de eerste is om het risico te nemen en toont dat hij zijn mensen wil beschermen, dan zullen zijn soldaten dat ook doen. Als u hen achteraf vraagt waarom ze hun leven waagden voor hun collega, antwoorden ze steevast: 'Omdat hij dat ook voor mij had gedaan'. Mensen willen zich veilig voelen in een organisatie en als ze hun leiders vrezen, lukt dat niet. Ze moeten dan hun tijd en energie investeren om zichzelf te beschermen in plaats van waarde te creëren voor hun onderneming. Een leider die de veiligheid van zijn werknemers als hoogste prioriteit beschouwt, wordt daar volgens Sinek voor beloond met meer betrokkenheid en betere prestaties.

2 Een goede leider is zoals een goede ouder. Net zoals een ouder zijn kind alle mogelijke kansen en een goede opvoeding wil geven in de hoop dat het meer bereikt dan hijzelf, geeft een goed leider zijn medewerkers de gelegenheid bij te leren en lessen te trekken uit mislukkingen. Sinek haalt het voorbeeld aan van het New Yorkse e-commercebedrijf Next Jump dat zijn personeel levenslange werkzekerheid garandeert, behalve als ze liegen, stelen of zich onethisch gedragen. Geen ontslagen wanneer het economisch iets minder gaat bij Next Jump, dat bijzonder veel investeert in maatregelen om het welzijn van zijn personeel te verhogen.

3 Het gaat niet om de hoge lonen, maar om de veiligheid. Het denkkader van Simon Sinek verklaart ook waarom mensen verontwaardigd reageren op de hoge salarissen en bonussen van CEO's in tijden van crisis. De hoge bedragen op zich vormen niet het probleem, maar wel het gedrag van het topmanagement. Ze offeren namelijk personeel op om hun eigen financiële belangen te verdedigen en dat is net het omgekeerde van wat een goed leider verwacht wordt te doen: tonen dat hij zelf risico neemt om de anderen te beschermen. De managementexpert haalt het voorbeeld aan van een Amerikaans bedrijf dat door de crisis in één dag 30 procent van zijn orderboekje verloor. De CEO weigerde te praten over ontslagen en overtuigde zijn management om alle werknemers vier weken onbetaald verlof te doen nemen. Het motto was: beter dat iedereen een beetje schade lijdt, dan een paar mensen heel veel. De maatregel verhoogde het vertrouwen en betrokkenheid bij het personeel. De medewerkers zetten bijvoorbeeld een ruilsysteem op , waarbij wie het zich kon veroorloven langer onbetaald verlof nam dan iemand die meer financiële noden had.

Benny Debruyne

Klik hier om het Ted-praatje van Simon Sinek te bekijken.

1 Creëer een veilige omgeving. Het is een paradox dat Sinek net in het leger zo'n veilige omgeving vindt. Of soldaten voor elkaar en voor hun leider door het vuur gaan, hangt namelijk af van de omstandigheden. Als hun leider de eerste is om het risico te nemen en toont dat hij zijn mensen wil beschermen, dan zullen zijn soldaten dat ook doen. Als u hen achteraf vraagt waarom ze hun leven waagden voor hun collega, antwoorden ze steevast: 'Omdat hij dat ook voor mij had gedaan'. Mensen willen zich veilig voelen in een organisatie en als ze hun leiders vrezen, lukt dat niet. Ze moeten dan hun tijd en energie investeren om zichzelf te beschermen in plaats van waarde te creëren voor hun onderneming. Een leider die de veiligheid van zijn werknemers als hoogste prioriteit beschouwt, wordt daar volgens Sinek voor beloond met meer betrokkenheid en betere prestaties.2 Een goede leider is zoals een goede ouder. Net zoals een ouder zijn kind alle mogelijke kansen en een goede opvoeding wil geven in de hoop dat het meer bereikt dan hijzelf, geeft een goed leider zijn medewerkers de gelegenheid bij te leren en lessen te trekken uit mislukkingen. Sinek haalt het voorbeeld aan van het New Yorkse e-commercebedrijf Next Jump dat zijn personeel levenslange werkzekerheid garandeert, behalve als ze liegen, stelen of zich onethisch gedragen. Geen ontslagen wanneer het economisch iets minder gaat bij Next Jump, dat bijzonder veel investeert in maatregelen om het welzijn van zijn personeel te verhogen. 3 Het gaat niet om de hoge lonen, maar om de veiligheid. Het denkkader van Simon Sinek verklaart ook waarom mensen verontwaardigd reageren op de hoge salarissen en bonussen van CEO's in tijden van crisis. De hoge bedragen op zich vormen niet het probleem, maar wel het gedrag van het topmanagement. Ze offeren namelijk personeel op om hun eigen financiële belangen te verdedigen en dat is net het omgekeerde van wat een goed leider verwacht wordt te doen: tonen dat hij zelf risico neemt om de anderen te beschermen. De managementexpert haalt het voorbeeld aan van een Amerikaans bedrijf dat door de crisis in één dag 30 procent van zijn orderboekje verloor. De CEO weigerde te praten over ontslagen en overtuigde zijn management om alle werknemers vier weken onbetaald verlof te doen nemen. Het motto was: beter dat iedereen een beetje schade lijdt, dan een paar mensen heel veel. De maatregel verhoogde het vertrouwen en betrokkenheid bij het personeel. De medewerkers zetten bijvoorbeeld een ruilsysteem op , waarbij wie het zich kon veroorloven langer onbetaald verlof nam dan iemand die meer financiële noden had. Benny DebruyneKlik hier om het Ted-praatje van Simon Sinek te bekijken.