U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Een ongeval op de terugweg van een voetbalwedstrijd tussen collega's? Indien het event georganiseerd werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (tijdens de normale werkuren) valt de werknemer uiteraard onder het gezag van zijn werkgever. Als de werknemer na afloop in dronken toestand tegen een boom rijdt, kan dat als een arbeidsongeval worden beschouwd, zelfs als het ongeval te wijten is aan een zware fout of roekeloos gedrag door de werknemer.

Schade aan derden? Wist u dat de werkgever ook aansprakelijk is voor de schade die een werknemer aan derden berokkent tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst? De werkgever is evenwel niet aansprakelijk bij een herhaaldelijk begane lichte fout, bij een zware fout of bij bedrog. Als dronkenschap in het arbeidsreglement wordt bestempeld als een zware fout, is de werkgever ingedekt.

Overmatig alcoholgebruik? Wat met de aansprakelijkheid van een werkgever die een feestje organiseert waarop de alcohol rijkelijk vloeit? Als de werkgever zijn werknemer 'toestaat' buitensporig te drinken zonder de minste maatregelen te nemen, kan dat worden beschouwd als een fout en kan de aansprakelijkheid van de werkgever in het gedrang komen.

Kan de werkgever beletten dat zijn werknemers een voetbaltruitje dragen op het werk? De wetgeving maakt enkel gewag van kledijvoorschriften in het kader van hygiëne of veiligheid. Wettelijke of sectorale regels die voorzien in een specifieke dresscode zijn er niet. Niets belet een werkgever echter om in zijn arbeidsreglement een dresscode op te nemen, waaraan het voltallige personeel (of een bepaalde categorie van het personeel) zich moet houden.

Internet: mag een werknemer een voetbalwedstrijd volgen tijdens zijn werkuren? U moet kunnen bewijzen dat uw werknemers op de hoogte werden gebracht van de regels voor het gebruik van e-mail of internet op het werk en van de mogelijkheid van een controle. Daarom valt het ten stelligste aan te raden hierover een policy op te stellen en die bij uw arbeidsreglement te voegen.

Kunt u het uurrooster van uw onderneming tijdelijk aanpassen? Bent u bang dat uw werknemers te zwaar zullen doorzakken en daags nadien minder goed zullen presteren? Of willen ze absoluut vroeger naar huis om geen enkele wedstrijd te missen? Via een tijdelijke wijziging van het uurrooster kunt u met uw werknemers afspreken dat de werkdag later begint of vroeger eindigt zolang het WK loopt. Het volstaat om het alternatieve uurrooster bij de arbeidsovereenkomst te voegen. De werknemers moeten er wel uitdrukkelijk mee instemmen. U hangt het alternatieve uurrooster ook maar beter ergens in de onderneming op, om te vermijden dat de sociale inspectie de aanwezigheid van een werknemer buiten de normale arbeidsuren zou interpreteren als overuren.

Een ongeval op de terugweg van een voetbalwedstrijd tussen collega's? Indien het event georganiseerd werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (tijdens de normale werkuren) valt de werknemer uiteraard onder het gezag van zijn werkgever. Als de werknemer na afloop in dronken toestand tegen een boom rijdt, kan dat als een arbeidsongeval worden beschouwd, zelfs als het ongeval te wijten is aan een zware fout of roekeloos gedrag door de werknemer.Schade aan derden? Wist u dat de werkgever ook aansprakelijk is voor de schade die een werknemer aan derden berokkent tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst? De werkgever is evenwel niet aansprakelijk bij een herhaaldelijk begane lichte fout, bij een zware fout of bij bedrog. Als dronkenschap in het arbeidsreglement wordt bestempeld als een zware fout, is de werkgever ingedekt.Overmatig alcoholgebruik? Wat met de aansprakelijkheid van een werkgever die een feestje organiseert waarop de alcohol rijkelijk vloeit? Als de werkgever zijn werknemer 'toestaat' buitensporig te drinken zonder de minste maatregelen te nemen, kan dat worden beschouwd als een fout en kan de aansprakelijkheid van de werkgever in het gedrang komen. Kan de werkgever beletten dat zijn werknemers een voetbaltruitje dragen op het werk? De wetgeving maakt enkel gewag van kledijvoorschriften in het kader van hygiëne of veiligheid. Wettelijke of sectorale regels die voorzien in een specifieke dresscode zijn er niet. Niets belet een werkgever echter om in zijn arbeidsreglement een dresscode op te nemen, waaraan het voltallige personeel (of een bepaalde categorie van het personeel) zich moet houden. Internet: mag een werknemer een voetbalwedstrijd volgen tijdens zijn werkuren? U moet kunnen bewijzen dat uw werknemers op de hoogte werden gebracht van de regels voor het gebruik van e-mail of internet op het werk en van de mogelijkheid van een controle. Daarom valt het ten stelligste aan te raden hierover een policy op te stellen en die bij uw arbeidsreglement te voegen. Kunt u het uurrooster van uw onderneming tijdelijk aanpassen? Bent u bang dat uw werknemers te zwaar zullen doorzakken en daags nadien minder goed zullen presteren? Of willen ze absoluut vroeger naar huis om geen enkele wedstrijd te missen? Via een tijdelijke wijziging van het uurrooster kunt u met uw werknemers afspreken dat de werkdag later begint of vroeger eindigt zolang het WK loopt. Het volstaat om het alternatieve uurrooster bij de arbeidsovereenkomst te voegen. De werknemers moeten er wel uitdrukkelijk mee instemmen. U hangt het alternatieve uurrooster ook maar beter ergens in de onderneming op, om te vermijden dat de sociale inspectie de aanwezigheid van een werknemer buiten de normale arbeidsuren zou interpreteren als overuren.