De opensourcesoftware Linux is een schoolvoorbeeld van peer-to-peerecononomie, waarover de Belg Michel Bauwens wereldwijd een autoriteit is als oprichter van de P2P Foundation. "Zo'n 20.000 ontwikkelaars wereldwijd bouwen mee aan de software van Linux, zonder daar rechtstreeks iets voor terug te krijgen. De software kan je gratis downloaden. Het verdienmodel van de p2p-economie is fundamenteel anders dan het traditionele verdienmodel. Om terug te komen op het Linux-voorbeeld: er wordt geen geld verdiend met het design van de software, maar met de ondersteunende diensten, zoals de implementatie van de software of de integratie met andere softwarepakketten. De kern van de economie is het gemeengoed, met in de periferie een kapitalistisch systeem. Vandaag is het doorgaans andersom."

Ondernemerschap

Ook het ondernemerschap zou volgens Bauwens wel varen bij het p2p-model. "Jonge ondernemers beschikken vaak niet over de middelen om hun plannen te realiseren. In een p2p-economie wordt het kapitaal gedistribueerd in plaats van geconcentreerd en dat schept mogelijkheden. Neem nu de auto-industrie. In het klassieke model heb je veel kapitaal nodig, geconcentreerd in enkele grote productiefaciliteiten, om een auto te produceren. Maar de Wikispeed, een opensource-auto, werd door tachtig mensen, in twaalf landen, in drie maanden ontwikkeld, zonder kapitaal. Nu is er ook de Tabby, ook wel de Ikea-auto genoemd. OSVehicle, het bedrijf achter de Tabby, is een samenwerking van Italiaanse en Chinese ondernemers, die op basis van opensourcesoft- en opensourcehardware een auto ontwikkelden die in 45 minuten kan worden geassembleerd. Dat kan in een microfabriek, in je eigen stad."

Niet dat Michel Bauwens tegen een globale economie is, maar hij hanteert wel volgende stelregel: Wat licht is, gaat globaal (zoals kennis), wat zwaar is, wordt lokaal (zoals auto's). "Het globaliseringsmodel waarbij materie over lange afstand wordt verplaatst, is achterhaald. Twee à drie jaar geleden was er al een enorme golf van Amerikaanse bedrijven die hun activiteiten weer dichter bij huis brachten: van China naar Mexico."

Veel bedrijven hebben vandaag al co-creatie, co-design of open innovatieprogramma's lopen. Zo zou de helft van de nieuwe producten van Procter & Gamble het resultaat zijn van open innovatie. "Bedrijven zetten al de eerste stap naar een meer open waardeketen, maar houden doorgaans nog stevig de touwtjes in handen. Vaak organiseren ze een soort interne competitie, waarbij de beste ideeën worden opgepikt. Het merendeel van de werknemers ziet geen concrete resultaten. In een p2p-model werkt een grote groep mensen samen aan iets en wordt de hele gemeenschap er beter van. Entrepreneurs moeten 'entredonneurs' worden."

Maaike Thoen

De opensourcesoftware Linux is een schoolvoorbeeld van peer-to-peerecononomie, waarover de Belg Michel Bauwens wereldwijd een autoriteit is als oprichter van de P2P Foundation. "Zo'n 20.000 ontwikkelaars wereldwijd bouwen mee aan de software van Linux, zonder daar rechtstreeks iets voor terug te krijgen. De software kan je gratis downloaden. Het verdienmodel van de p2p-economie is fundamenteel anders dan het traditionele verdienmodel. Om terug te komen op het Linux-voorbeeld: er wordt geen geld verdiend met het design van de software, maar met de ondersteunende diensten, zoals de implementatie van de software of de integratie met andere softwarepakketten. De kern van de economie is het gemeengoed, met in de periferie een kapitalistisch systeem. Vandaag is het doorgaans andersom."Ook het ondernemerschap zou volgens Bauwens wel varen bij het p2p-model. "Jonge ondernemers beschikken vaak niet over de middelen om hun plannen te realiseren. In een p2p-economie wordt het kapitaal gedistribueerd in plaats van geconcentreerd en dat schept mogelijkheden. Neem nu de auto-industrie. In het klassieke model heb je veel kapitaal nodig, geconcentreerd in enkele grote productiefaciliteiten, om een auto te produceren. Maar de Wikispeed, een opensource-auto, werd door tachtig mensen, in twaalf landen, in drie maanden ontwikkeld, zonder kapitaal. Nu is er ook de Tabby, ook wel de Ikea-auto genoemd. OSVehicle, het bedrijf achter de Tabby, is een samenwerking van Italiaanse en Chinese ondernemers, die op basis van opensourcesoft- en opensourcehardware een auto ontwikkelden die in 45 minuten kan worden geassembleerd. Dat kan in een microfabriek, in je eigen stad."Niet dat Michel Bauwens tegen een globale economie is, maar hij hanteert wel volgende stelregel: Wat licht is, gaat globaal (zoals kennis), wat zwaar is, wordt lokaal (zoals auto's). "Het globaliseringsmodel waarbij materie over lange afstand wordt verplaatst, is achterhaald. Twee à drie jaar geleden was er al een enorme golf van Amerikaanse bedrijven die hun activiteiten weer dichter bij huis brachten: van China naar Mexico."Veel bedrijven hebben vandaag al co-creatie, co-design of open innovatieprogramma's lopen. Zo zou de helft van de nieuwe producten van Procter & Gamble het resultaat zijn van open innovatie. "Bedrijven zetten al de eerste stap naar een meer open waardeketen, maar houden doorgaans nog stevig de touwtjes in handen. Vaak organiseren ze een soort interne competitie, waarbij de beste ideeën worden opgepikt. Het merendeel van de werknemers ziet geen concrete resultaten. In een p2p-model werkt een grote groep mensen samen aan iets en wordt de hele gemeenschap er beter van. Entrepreneurs moeten 'entredonneurs' worden."Maaike Thoen