U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Er is sprake van overuren wanneer een werknemer arbeidsprestaties verricht buiten de normale grenzen van de arbeidstijd zoals die door de arbeidswet van 16 maart 1971 werden bepaald. Een werkgever die zijn werknemers overuren laat presteren, moet hun in principe inhaalrust toekennen en hun desgevallend een toeslag betalen. Die bedraagt vijftig procent wanneer de overuren worden gepresteerd op een weekdag en zaterdag, en honderd procent op een zon- of feestdag. Dat geldt zelfs in gevallen die niet expliciet aan bod komen in de wet van 1971 en tevens voor de werkgever die toestaat dat een werknemer overuren presteert.

Om te vermijden dat u overuren moet betalen waarvan u niet eens wist dat ze bestonden tot de werknemer er betaling voor eist, raden we u aan er uw werknemers mondeling en schriftelijk op te wijzen dat ze verplicht zijn de uurroosters na te leven en pauzes te nemen zoals die vermeld zijn in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst. U moet ook benadrukken wat de gevolgen zijn als zij zich niet aan die regels houden: de uren die zij buiten het uurrooster hebben gepresteerd, worden dan niet betaald. Verricht iemand toch prestaties buiten de afgesproken uurroosters, dan moet u onmiddellijk en onverbiddelijk duidelijk maken dat u het daar niet mee eens bent.

Doet u dit niet, dan zit er niets anders op dan voor deze vrijwillig gepresteerde overuren inhaalrust en eventueel een toeslag toe te kennen. Overigens kan men u straf- of administratieve sancties opleggen, onder meer voor niet-naleving van de uurroosters die vermeld staan in uw arbeidsreglement. Als een werknemer zich, tegen uw instructies in, niet houdt aan het uurrooster en op eigen initiatief overuren presteert, kan hij daar geenszins betaling voor krijgen.

Tot slot nog dit: om betaling te kunnen eisen voor de overuren die hij heeft gepresteerd, moet de werknemer niet alleen het, zelfs stilzwijgende, akkoord van zijn werkgever bewijzen, maar ook het bestaan en de exacte duur van die overuren.

Er is sprake van overuren wanneer een werknemer arbeidsprestaties verricht buiten de normale grenzen van de arbeidstijd zoals die door de arbeidswet van 16 maart 1971 werden bepaald. Een werkgever die zijn werknemers overuren laat presteren, moet hun in principe inhaalrust toekennen en hun desgevallend een toeslag betalen. Die bedraagt vijftig procent wanneer de overuren worden gepresteerd op een weekdag en zaterdag, en honderd procent op een zon- of feestdag. Dat geldt zelfs in gevallen die niet expliciet aan bod komen in de wet van 1971 en tevens voor de werkgever die toestaat dat een werknemer overuren presteert.Om te vermijden dat u overuren moet betalen waarvan u niet eens wist dat ze bestonden tot de werknemer er betaling voor eist, raden we u aan er uw werknemers mondeling en schriftelijk op te wijzen dat ze verplicht zijn de uurroosters na te leven en pauzes te nemen zoals die vermeld zijn in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst. U moet ook benadrukken wat de gevolgen zijn als zij zich niet aan die regels houden: de uren die zij buiten het uurrooster hebben gepresteerd, worden dan niet betaald. Verricht iemand toch prestaties buiten de afgesproken uurroosters, dan moet u onmiddellijk en onverbiddelijk duidelijk maken dat u het daar niet mee eens bent.Doet u dit niet, dan zit er niets anders op dan voor deze vrijwillig gepresteerde overuren inhaalrust en eventueel een toeslag toe te kennen. Overigens kan men u straf- of administratieve sancties opleggen, onder meer voor niet-naleving van de uurroosters die vermeld staan in uw arbeidsreglement. Als een werknemer zich, tegen uw instructies in, niet houdt aan het uurrooster en op eigen initiatief overuren presteert, kan hij daar geenszins betaling voor krijgen.Tot slot nog dit: om betaling te kunnen eisen voor de overuren die hij heeft gepresteerd, moet de werknemer niet alleen het, zelfs stilzwijgende, akkoord van zijn werkgever bewijzen, maar ook het bestaan en de exacte duur van die overuren.