U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Gerangschikt van goedkoop naar duur en van eenvoudig naar ingewikkeld, kun je een onderscheid maken tussen deze technieken.

1 Bij een impliciete-associatietest krijgen proefpersonen beelden en attributen te zien. Ze krijgen bijvoorbeeld een foto te zien van Brad Pitt en Boy George met daaronder het attribuut 'man'. "Bij dit soort tests kijk je dan naar hoe snel iemand dat attribuut toekent aan de foto. Bij Brad Pitt zal dat sneller gebeuren dan bij Boy George, waaruit je kunt afleiden dat Brad Pitt 'mannelijkheid' beter communiceert dan Boy George',' geeft Wim Hamaekers een voorbeeld.

2 Facial coding is een methode waarbij je de gelaatsuitdrukkingen van mensen interpreteert om hun emoties te bepalen.

3 Eye tracking volgt de oogbewegingen. Met eyetrackingsoftware kun je bijvoorbeeld nagaan waar mensen naar kijken wanneer ze een reclame-affiche of -filmpje zien.

4 Huidgeleiding (galvanic skin response) meet de elektrische geleiding van onze huid. Die hangt af van hoe vochtig onze huid is. Het interessante daarbij is dat ons 'zweetgehalte' samenhangt met ons zenuwstelsel. Emotionele reacties op producten of merken zijn daardoor via ons huid te meten.

5 Elektro-encefalografie (EEG) is een methode om de hersengolven te meten. Vroeger gebeurde dat vooral door een hoop elektroden op iemands hersenpan te bevestigen en een vloeistof in te spuiten, maar de laatste tien jaar is de techniek fel verbeterd. Nu kun je ook hersengolven ook meten met een speciale helm die op het hoofd wordt gezet.

6 De FMRI-techniek houdt in dat iemand in een scanner wordt geschoven, waarna op de computer te zien is welke hersendelen bij het zien van een bepaalde reclame. Deze techniek is de duurste en roept ook de meeste ethische vragen op.

Bron: het dossiertje over neuromarketing en sensoriële marketing in Trends van 19 september 2013.

Gerangschikt van goedkoop naar duur en van eenvoudig naar ingewikkeld, kun je een onderscheid maken tussen deze technieken.1 Bij een impliciete-associatietest krijgen proefpersonen beelden en attributen te zien. Ze krijgen bijvoorbeeld een foto te zien van Brad Pitt en Boy George met daaronder het attribuut 'man'. "Bij dit soort tests kijk je dan naar hoe snel iemand dat attribuut toekent aan de foto. Bij Brad Pitt zal dat sneller gebeuren dan bij Boy George, waaruit je kunt afleiden dat Brad Pitt 'mannelijkheid' beter communiceert dan Boy George',' geeft Wim Hamaekers een voorbeeld.2 Facial coding is een methode waarbij je de gelaatsuitdrukkingen van mensen interpreteert om hun emoties te bepalen. 3 Eye tracking volgt de oogbewegingen. Met eyetrackingsoftware kun je bijvoorbeeld nagaan waar mensen naar kijken wanneer ze een reclame-affiche of -filmpje zien.4 Huidgeleiding (galvanic skin response) meet de elektrische geleiding van onze huid. Die hangt af van hoe vochtig onze huid is. Het interessante daarbij is dat ons 'zweetgehalte' samenhangt met ons zenuwstelsel. Emotionele reacties op producten of merken zijn daardoor via ons huid te meten.5 Elektro-encefalografie (EEG) is een methode om de hersengolven te meten. Vroeger gebeurde dat vooral door een hoop elektroden op iemands hersenpan te bevestigen en een vloeistof in te spuiten, maar de laatste tien jaar is de techniek fel verbeterd. Nu kun je ook hersengolven ook meten met een speciale helm die op het hoofd wordt gezet.6 De FMRI-techniek houdt in dat iemand in een scanner wordt geschoven, waarna op de computer te zien is welke hersendelen bij het zien van een bepaalde reclame. Deze techniek is de duurste en roept ook de meeste ethische vragen op. Bron: het dossiertje over neuromarketing en sensoriële marketing in Trends van 19 september 2013.